بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: RM


موارد یافت شده: 21

1 - Cell-Based Regenerative Endodontics for the Treatment of Irreversible Pulpitis: An In Vivo Investigation (چکیده)
2 - بررسی پارامترهای ژئومکانیک ماده و توده سنگ سازند آسماری (مطالعه موردی: ساختگاه سد خرسان-3) (چکیده)
3 - An investigation on the properties of cementitious mortars made with electric arc furnace dust and red mud (چکیده)
4 - مقایسه روش‎های درون‎یابی زمین‎آماری (کریجینگ) برای تخمین شوری خاک و عملکرد گندم در مزرعه نمونه ارتش آق ‏قلا (چکیده)
5 - بررسی رابطه لوژان با سیستم های طبقه بندی توده سنگ (چکیده)
6 - Column Generation‐Based Approach for Solving Large‐Scale Ready Mixed Concrete Delivery Dispatching Problems (چکیده)
7 - بررسی فعالیت الکتریکی عضلات کاربران در حین کلاچ گیری به روش الکترومیوگرافی در تراکتورهای متداول ایران (چکیده)
8 - ارزیابی قابلیت جفری و نوع سیستم نگهداری در سنگ های غرب تا جنوب غرب مشهد براساس طبقه بندی Rmi (چکیده)
9 - تاثیر شکستگی ها و سایر فرایندهای دیاژنزی در کیفیت مخزن آسماری میدان نفتی منصوری (چکیده)
10 - ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگی مسیر تونل همرو جهت طراحی سیستم نگهدارنده اولیه (چکیده)
11 - Assessment and Classification of Rock Mass Properties in Iran Central Iron Ore Mines (چکیده)
12 - ارزیابی کیفیت توده های سنگی مسیر تونل انحراف آب سد حاجیلرچای (چکیده)
13 - Geotechnical Assessment and Classification of Ultrabasic Rock Masses in the South of Mashhad based on GSI and RMi Classification Systems (چکیده)
14 - کنترل تغییرمکان سازه جداسازی شده با جرم تنظیم شده چندگانه دو جانبه در ارتفاع و - پلان تحت اثر زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
15 - بهینه سازی طراحی خطوط شبکه فاضلاب به کمک شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی شبکه فاضلاب قاسم‌آباد رودسر) (چکیده)
16 - ارزیابی پی سنگ محور سد خیرآباد بهبهان با استفاده از DMRو RMR (چکیده)
17 - The Exhaustive Resistance Exercises with various Resistances increases the Local Strength of Youth Muscles (چکیده)
18 - Modeling the time-dependent rheological behavior of pistachio butter (چکیده)
19 - Multi-Tuned Mass Dampers for Seismic Response Reduction of Mid and High-Rise Buildings (چکیده)
20 - بررسی کیفیت سنگ تونل انحراف آب سد بالارود (چکیده)
21 - The effect of formaldehyde or sodium hydroxide on in situ rumen degradation of low and high fat sunflower meal (چکیده)