بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: اسید استیک


موارد یافت شده: 11

1 - ارزیابی اثر ماریناد اسید استیک و کلرید سدیم بر برخی ویژگی‌های کیفی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی (چکیده)
2 - بررسی اثر اسید استیک و آب ازن دار بر شمارش کلی میکرو ارگانیزم های لاشه مرغ (چکیده)
3 - تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج خام و عمل آوری شده در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
4 - بررسی پاسخ برخی از متغیرهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوت (چکیده)
5 - بررسی اثرات اسید استیک و تخمیر خمیر بر میزان آکریلآمید نان سنگک (چکیده)
6 - تأثیر اسید لاکتیک و اسید استیک بر شمارش کلی میکروبی و خواص ظاهری لاشه مرغ (چکیده)
7 - مدلسازی فرآیند استری شدن اسید استیک با اتانول در رآکتور غشایی تراوش تبخیری و بررسی عوامل موثر بر روی آن (چکیده)
8 - کاهش آکریلامید نان سنگک با استفاده از اسید استیک و اسید اسکوربیک (چکیده)
9 - تاثیر اسید استیک بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی قبل از کشتار (چکیده)
10 - استفاده از ترکیب ازون UV برای تصفیه پسابهای آلی صنعتی (چکیده)
11 - بررسی اثر افزودن اسیداستیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، شاخص‌های رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی (چکیده)