بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مواد مرکب


موارد یافت شده: 14

1 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه دارای باز شو و سخت‌ کننده در برابر بار های انفجاری (چکیده)
2 - تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیک با روش بدون المان گلرکین (چکیده)
3 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
4 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
5 - تاثیر استفاده از براده‌های پیوسته فولادی به عنوان تقویت‌کننده بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک (چکیده)
6 - تولید ماده مرکب زمینه آلومینیم تقویت شده با ذرات میکرونی آلومینا به روش نورد تجمّعی (ARB) و بررسی تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی آن (چکیده)
7 - تحلیل بدون المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی (چکیده)
8 - حل تحلیلی انتقال حرارت پایدار هدایتی در استوانة کامپوزیتی (چکیده)
9 - مطالعه پارامتری تقویت ستونهای بتن آرمه بامواد مرکب پلیمری (چکیده)
10 - کاربرد مواد مرکب در بهسازی سازه‌های بتنی (چکیده)
11 - مبانی بهسازی لرزه‌ای و کاربرد مواد مرکب در مهندسی عمران (چکیده)
12 - مروری بر آیین نامه ی تقویت عضوهای بتنی با ورق هایACI 440.2R-08 :FRP (چکیده)
13 - مطالعه پارامتری پاسخ دینامیکی پوسته های استوانه ای مرکب لایه ای در برابر ضربه با سرعت کم (چکیده)
14 - تحلیل خمش ورقهای چند لایه کامپوزیتی با شرایط مرزی مختلف (چکیده)