بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: speaking


موارد یافت شده: 25

1 - Cultuling Analysis of “Devaluation” in the Iranian Culture (چکیده)
2 - EFL Teachers’ Error-correction Strategies in Speaking Classes: A Study of Experienced and Novice Iraqi Teachers’ Perceptions (چکیده)
3 - Emosensory Competence, as an Undisclosed Construct of Communicative Competence, Predicts L2 Speaking Ability (چکیده)
4 - حاکمیت زباهنگ شرم‌حوری یا گنا‌ه‌محوری در جامعۀ ایران؛ مورد مطالعه، شهر مشهد (چکیده)
5 - The Role of Skype in Developing Listening and Speaking Skills of EFL Learners (چکیده)
6 - معرفی مفهوم زباهنگ‌ آموزشی: موردی از برچسب‌زنی (چکیده)
7 - معرفی «زباهیجان» به‌عنوان حلقۀ مفقودۀ قوم‌نگاری ارتباط: مکمل الگوی SPEAKING هایمز (چکیده)
8 - واکاوی زباهنگ مثبت نگری در ضرب المثل های زبان فارسی (چکیده)
9 - واکاوی زباهنگ مردسالاری و زن سالاری در فرهنگ ایرانی: مقایسة موردی فیلم های سینمای ایران در دهه های 1360 و 1390 (چکیده)
10 - بررسی زباهنگ- بلاتکلیف شدگی‌- با‌ استفاده از عبارات تقابلی دوگانه در پرتو الگوی هایمز (چکیده)
11 - The Impact of Blended Learning on Speaking Ability and Engagement (چکیده)
12 - معرفی زباهنگ مرگ محوری و شادی گریزی از طریق تفحص در گفتمان شناسی مرگ در زبان فارسی (چکیده)
13 - The Impact of Social Media Application in Promoting Speaking Skill of Iraqi University learners of English: A Skype-based Study (چکیده)
14 - واکاوی عبارت «ناز کردن» و ترکیب‌های حاصل از آن در زبان فارسی در پرتوی الگوی هَیجامَد (چکیده)
15 - An Iranian Case Study on the Relationship between EFL Teachers’ Self-confidence Level and Learners’ Speaking Development (چکیده)
16 - کاربردهای (چکیده)
17 - نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری نفرین: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی (چکیده)
18 - A Comparative Study on the Relationship between Language Instructor’s Level of Confidence and Learners’ Development in Speaking (چکیده)
19 - The Implicit Instruction of Grammar via Pictures: A Technique to Improve Writing and Speaking Abilities of Iranian Elementary EFL Learners (چکیده)
20 - The Effect of Semantic Features of Native Lexical items on Persian Speaking Learners of English in Translation (چکیده)
21 - A New Look into the Construct Validity of the IELTS Speaking Module (چکیده)
22 - Brainstorming and Its Effect on Critical Thinking and Speaking Skills (چکیده)
23 - The Effect of Concept Mapping on EFL Speaking Fluency (چکیده)
24 - The Impacts of Teacher Self-disclosureon the Speaking Ability of EFL Learners (چکیده)
25 - Effective Methods nd Techniques in teaching speaking ang listening in EFL and ESL classes (چکیده)