بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: مجلس و راهبرد


موارد یافت شده: 11

1 - مطالعه تطبیقی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران و عراق (چکیده)
2 - پیمایش‌های بزه‌دیده‌شناسی؛ ضرورتی پیش روی سیاستگذاران جنایی در ایران (چکیده)
3 - بررسی نوسانات نرخ ارز بر صادرات و ارزش ‌افزوده صنایع‌ غذایی ایران (کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری) (چکیده)
4 - نواوراسیاگرایی روسیه و موازنه قدرت در شرق مدیترانه (چکیده)
5 - گفتمان سیاست جنایی در رساله ی حقوق امام سجاد(ع)؛ بازشناسی گفتمان کیفری شریعت (چکیده)
6 - تأملّی بر خوانش فیلسوفان اصالت فایده از بازدارندگی کیفر مرگ (چکیده)
7 - تأثیر «قواعد مالی» بر عملکرد صندوق‌های نفتی: مقایسه صندوق‌های ایران و نروژ (چکیده)
8 - تبیین ژئوپلیتیک زیست‌محیطی دریای خزر (بررسی منشأ آلودگی و علل‌های ژئوپلیتیکی آن) (چکیده)
9 - آرایه شناسی گروه های صنعت بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیرات مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 با رویکرد بازده روزانه (چکیده)
10 - تحلیل آثار پرداخت یارانه های نقدی بر بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (چکیده)
11 - بررسی تعارض رهیافت های تدابیر موقعیت مدار نظارت سایبری، با حریم خصوصی کاربران (چکیده)