بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: مطالعات اجتماعی ایران


موارد یافت شده: 11

1 - دلایل سفر نکردن برخی از مردم مشهد به عتبات عالیات (چکیده)
2 - رابطه باورهای زیباشناختی با تصویر ذهنی از بدن و نحوه مدیریت ظاهر در جوانان: مورد مطالعه: جوانان 18 تا 30 ساله ی ساکن شهر مشهد (چکیده)
3 - پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا (ع) (چکیده)
4 - فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه رضایت از سفر (چکیده)
5 - راهبردهای توسعه اوقات فراغت زائران در شهر مشهد (چکیده)
6 - بررسی جامعه شناختی دلایل پس اندازکردن و شیوه های آن نزد مردم مشهد به روش « رویش نظریه » (چکیده)
7 - نابرابری اجتماعی درفضای شهری مشهد (برآوردی از نابرابری های درآمدی و تحصیلی در نواحی شهر) (چکیده)
8 - اعتماد متقابل در روابط بین مدیران، کارکنان و مراجعین شهرداری مشهد (چکیده)
9 - عدم توافق ارزشی زوجین و تاثیر ان بر ناسازگاری زوجین در مشهد (چکیده)
10 - میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن (چکیده)
11 - تحلیل جامعه شناختی رفتار مصرف ماهی در شهر مشهد (چکیده)