بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: مطالعات روان شناسی ورزشی


موارد یافت شده: 12

1 - تأثیر انسداد تحت‌فشار روانی بر تغییرپذیری حرکتی و تثبیت (رهاسازی) درجات آزادی در بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز (چکیده)
2 - اثربخشی مداخلات روان شناختی بر کاهش اضطراب صفت رقابتی و ترس از ارزیابی منفی در ورزشکاران (چکیده)
3 - مقایسه تاثیر روش های نوروفیدبک کاهش آلفا و افزایش تتا بر یادگیری تکلیف تعقیبی (چکیده)
4 - بررسی تغییرات امواج مغزی در طول اکتساب مهارت حرکتی (چکیده)
5 - شیوه های مختلف مقابله با استرس در میان کشتی گیران نخبه و ماهر (چکیده)
6 - پردازش زمان تکواندوکاران نخبه و غیر نخبه در بازه های زمانی کوتاه و بلند (چکیده)
7 - ویژگی های تکانش گری دروازه بانان فوتبال در سطوح مختلف مهارتی (چکیده)
8 - رابطه بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش در ورزشکاران تنیس روی میز بر پایه نظریه خودمختاری (چکیده)
9 - ویژگی های روان سنجی پرسشنامة خودنظم دهی ورزش (چکیده)
10 - رابطه هوش معنوی و پرخاشگری بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان (چکیده)
11 - تأثیر پیاده روی، آرام سازی و روش ترکیبی بر تغییرات فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون (چکیده)
12 - تأثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبال (چکیده)