بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: زهرا عنابستانی


موارد یافت شده: 14

1 - مقایسه تطبیقی روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در مکان‌یابی بهینه ساختمان‌های بلندمرتبه (مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری مشهد) (چکیده)
2 - عوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد به عنوان هدف گردشگری پزشکی (چکیده)
3 - تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب ـ شهرستان خوشاب) (چکیده)
4 - بررسی نقش پدافند غیرعامل در مکان‌گزینی ابر پروژه‌های شهری (مطالعه موردی: مجموعه گردشگری شاندیز) (چکیده)
5 - شناسایی نواحی بحرانی منابع آب شهر سبزوار بر اساس بار آلودگی نیترات (چکیده)
6 - بررسی میزان تأثیر شرکت عمران در تحقق اهداف کالبدی طرح جامع شهر جدید گلبهار (چکیده)
7 - بررسی آثار شرکت گردشگری پدیده بر توسعه‌ی شهری در شاندیز (چکیده)
8 - تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: شهرجدید گلبهار) (چکیده)
9 - تحلیل رضایت‌مندی ساکنان شهر جدید گلبهار از شرایط زندگی و تأثیر آن بر جذب جمعیت‌ از مادرشهر مشهد (چکیده)
10 - ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق پذیری اهداف کالبدی طرح جامع شهر جدید گلبهار (چکیده)
11 - ارزیابی سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان سبزوار با تلفیق روش‌های تحلیل عاملی و تاکسونومی (چکیده)
12 - تحلیل اثرگذاری شرایط کالبدی شهر جدید گلبهار بر فرایند جذب جمعیت از کلان‌شهر مشهد (چکیده)
13 - فرایند درآمدزایی و مهاجرت روستاییان به شهر سبزوار (چکیده)
14 - راهبردهای کالبدی کنترل حاشیه‌نشینی در شهر سبزوار (چکیده)