بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی اصغر صادقی


موارد یافت شده: 21

1 - Therapeutic effects of organic zinc on reproductive hormones, insulin resistance and mTOR expression as a novel component in a rat model of PCOS (چکیده)
2 - Fatigue Risk Management: Assessing and Ranking the Factors Affecting the Degree of Fatigue and Sleepiness of Heavy-Vehicle Drivers Using TOPSIS and Statistical Analyses (چکیده)
3 - Identification of accident-prone sections in roadways with incomplete and uncertain inspection-based information: A distributed hazard index based on evidential reasoning approach (چکیده)
4 - Investigating the relationship between driver’s ticket frequency and demographic, behavioral and personal factors; which drivers commit more offences (چکیده)
5 - Screening out accident-prone Iranian drivers: are their at-fault accidents related to driving behavior (چکیده)
6 - معرفی معیارهایی برای ارزیابی روش¬های متفاوت شناسایی نقاط حادثه¬خیز (مطالعه موردی: تقاطع¬های چراغدار مشهد) (چکیده)
7 - ارزیابی تغییر شکلهای ماندگار مخلوطهای آسفالتی حاوی سرباره کوره قوس الکتریک (چکیده)
8 - ارزیابی اثر تثبیت کننده های الیافی بر پتانسیل زهکش شدن قیر با بررسی حساسیت حرارتی و زمانی در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای(SMA) (چکیده)
9 - بررسی تاثیر گوگرد بر خواص مخلوط های آسفالتی دارای ماسه بادی (چکیده)
10 - بررسی رابطه رفتار رانندگان و ایمنی ترافیک (چکیده)
11 - ارزیابی اثر تثبیت کننده های الیافی بر پتانسیل زهکش شدن قیر با بررسی حساسیت حرارتی و زمانی در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای(SMA) (چکیده)
12 - اولویت بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
13 - بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه (چکیده)
14 - بررسی ویژگی های مارشال، مدول بر جهندگی و کشش غیرمستقیم مخلوط های بازیافتی با امولسیون قیر حاوی افزودنی های سیمان و الیاف پلی پروپیلن (چکیده)
15 - Identification and Prioritization of Hazardous Road Location by Segmentation and Data Envelopment Analysis Approach (چکیده)
16 - مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف برای گذرگاههای ریلی_جاده ای ایران (چکیده)
17 - مدل پیش بینی شدت وقوع تصادف برای گذرگاه های ریلی_جاده ای ایران (چکیده)
18 - شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز راه با رویکرد قطعه بندی مسیر و تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
19 - Introducing roadside hazard severity indicator based on evidential reasoning approach (چکیده)
20 - اولویت بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
21 - بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه (چکیده)