بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علیرضا طاهری راد


موارد یافت شده: 16

1 - The development and evaluation of a portable polyethylene biogas reactor (چکیده)
2 - بررسی کارایی مصرف انرژی ارقام مختلف برنج دانه بلند در استان گلستان (چکیده)
3 - Energy flow modeling and predicting the yield of Iranian paddy cultivars using artificial neural networks (چکیده)
4 - روشهای متداول کنترل مکانیزه گاز آمونیاک در واحدهای دامپروری (چکیده)
5 - بررسی انواع صافی ها و تجزیه کننده های اولتراسونیک گاز آمونیاک در پرورش ماهی (چکیده)
6 - ارزیابی چرخه حیات تولید پنبه در استان گلستان مبتنی بر تولید زیست توده، انرژی و کسب درآمد (چکیده)
7 - بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای، تحلیل انرژی و هزینه‌های تولید پنبه در استان گلستان (چکیده)
8 - اثر روشهای خاک ورزی، تراکم بوته و آرایش کاشت بر خصوصیات رشد، اجزای عملکرد و عملکرد ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی مالزی (چکیده)
9 - Environmental impacts of peanut production system using life cycle assessment methodology (چکیده)
10 - بررسی تأثیر مقادیر مختلف سیلیسیم و نیتروژن بر روی عملکرد و خوابیدگی برنج رقم طارم محلی (چکیده)
11 - بررسی تخلیه منابع سامانه تولید برنج با رهیافت ارزیابی چرخه حیات: مطالعه موردی استان گلستان (چکیده)
12 - اثرات زیست‌محیطی تولید بادام‌ زمینی (.Arachis hypogaea L) در آستانه‌ اشرفیه استان گیلان (چکیده)
13 - بررسی الگوی مصرف انرژی تولید شلتوک برنج در استان گلستان (چکیده)
14 - اثر محلول پاشی سیلیسیم بر روی عملکرد و مقاومت در برابر کرم ساقه خوار برنج رقم طارم محلی با اضافه کردن نیتروژن (چکیده)
15 - بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای، تحلیل انرژی و هزینه‌های تولید پنبه در استان گلستان (چکیده)
16 - اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی، تراکم بوته و الگوی کاشت بر خصوصیات رشد ذرت شیرین در مالزی (چکیده)