بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی محمدیان


موارد یافت شده: 20

1 - نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب و رسوب اراضی لسی گرگان (چکیده)
2 - بررسی نقش مناطق حائل گیاهی در کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل WEPP، مطالعه موردی: یک دامنه زراعی در استان گلستان (چکیده)
3 - جواز بهتان بر بدعت گذار از منظر فقهی و اخلاقی (چکیده)
4 - بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان (چکیده)
5 - نصاب حدسرقت دربوته نقد (چکیده)
6 - بررسی احکام فقهی در زمینه تربیت جنسی (چکیده)
7 - تفاوت یا تساوی دیه ی انگشتان (چکیده)
8 - الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی (چکیده)
9 - تحلیل و نقد ادله جواز غیبت مخالفان مذهبی (چکیده)
10 - تأملی در مدلول روایت موسوم به «مباهته» (چکیده)
11 - مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه نابالغ در فقه امامیه (چکیده)
12 - واکاوی و ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام (چکیده)
13 - دیه انگشتان- نقدی بر نظریه های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه (چکیده)
14 - تحلیل فقهی حقوق کارگر در جامعه ی اسلامی با رویکردی بر آراء امام خمینی (چکیده)
15 - تاملی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (چکیده)
16 - واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو (چکیده)
17 - واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت (چکیده)
18 - تهیه نقشه حساسیت‎پذیری زمین‌لغزش دامنه های شمالی بینالود بر پایه الگوریتم بهینه‎سازی توافقی ویکور (چکیده)
19 - Investigation of water balance in water recovery of closed steam injection gas turbine cycles (چکیده)
20 - بررسی میزان تشکیل دوده در اثر تغییر در زاویه شروع پاشش سوخت در موتور دیزل (چکیده)