بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فهیمه صالحی متعهد


موارد یافت شده: 16

1 - ارزیابی فرونشست زمین به‌کمک تلفیق روش تداخل‌سنجی راداری و اندازه‌گیری‌های میدانی و بررسی دلایل و اثرات آن بر شهر مشهد (چکیده)
2 - Geological parameters affected land subsidence in Mashhad plain, north-east of Iran (چکیده)
3 - ارزیابی علل زمین شناختی فرونشست زمین در دشت مشهد و اثرات آن بر شهر مشهد (چکیده)
4 - بررسی روند توسعه، اثرات و مکانیسم فرونشست زمین در دشت مشهد (چکیده)
5 - ضرورت پیشبینی طولانی مدت فرونشست شهر مشهد (چکیده)
6 - Evaluation of Qanat Subsidence Potential Map in West of Mashhad City NE of Iran (چکیده)
7 - ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاکسیس (چکیده)
8 - پهنه بندی خطر زیزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد) (چکیده)
9 - Evaluation of qanat collapse hazard in Mashhad city (case study: the Zone 11 of Municipality of Mashhad, Iran) (چکیده)
10 - Stability Analysis of Qanats in the West of Mashhad, North-east of Iran (چکیده)
11 - ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب (چکیده)
12 - ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب (چکیده)
13 - ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد درونگر با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانوی (چکیده)
14 - بررسی تاثیر برداشت بی رویه بر کمیت و کیفیت آبخوان سبزوار (چکیده)
15 - بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد (چکیده)
16 - ارزیابی نفوذپذیری محور سد ابیورد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI (چکیده)