بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمّد فرشاد


موارد یافت شده: 10

1 - Transmission line fault location using hybrid wavelet-Prony method and relief algorithm (چکیده)
2 - Generalized Instance-based Fault Locating in Transmission Lines Using Single-ended Voltage Measurements (چکیده)
3 - مکان‌یابی خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته و الگوریتم جنگل تصادفی (چکیده)
4 - A Novel Fault-Location Method for HVDC Transmission Lines Based on Similarity Measure of Voltage Signals (چکیده)
5 - Fault Locating in High Voltage Transmission Lines Based on Harmonic Components of One-end Voltage Using Random Forests (چکیده)
6 - الگوریتم حفاظتی جهت شناسایی نوسان توان در رله‌های دیستانس به کمک طبقه‌بند مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
7 - ارائه قانون تشویقی تولیدات پراکنده در سیستمی با قانون تسویه تمایزی و پیشنهاد الگوریتم جایابی و تعیین ظرفیت بهینه (چکیده)
8 - Accurate Single Phase Fault Location Method for Transmission Lines based on K-nearest Neighbor Algorithm using One-end Voltage (چکیده)
9 - تجزیه و تحلیل مدل پرداخت به برندگان مناقصات همزمان بازار انرژی و رزرو چرخشی بر پایه سیستم چندعاملی (چکیده)
10 - Analysis of Interaction Between Energy-spinning Reserve and Replacement Reserve Markets (چکیده)