بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: نفیسه واحدی


موارد یافت شده: 15

1 - بررسی اثر نسبت های مختلف فاز آبی، پروتئینها و امولسیفایرها بر ویژگی های رئولوژیکی کره کم چرب (چکیده)
2 - بهینه سازی فرمولاسیون کره کم چرب بر اساس ویژگیهای حسی به روش سطح پاسخ (چکیده)
3 - بررسی روش‌های مختلف نگهداری و بسته‌بندی قارچ دکمه‌ای سفید برای افزایش دوره ماندگاری (چکیده)
4 - COMPARISON OF TP CAN AND FLEXIBLE POUCH ON PHYSICOCHEMICAL, MICROBIAL AND SENSORY PROPERTIES OF MASHHAD BLACKCHERRY PRESERVES AT DIFFERENT STORAGE CONDITIONS (چکیده)
5 - بررسی افزودن تراویده (پرمیت) بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی تافی (چکیده)
6 - تأثیر افزودن تراویده (پرمییت) فرآیند فراپالایش شیر بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و بافتی تافی (چکیده)
7 - بررسی ماندگاری قارچ خوراکی در بسته بندی MAP (چکیده)
8 - فرمولاسیون ماست میوه‌ای تهیه شده از شیر تغلیظ شده و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
9 - بهینه‌سازی فرمولاسیون ماست معمولی میوه‌ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
10 - اثر واریته و زمان برداشت روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی (چکیده)
11 - بهینه سازی شرایط حرارت دهی اولیه گوجه فرنگی در تولید رب (چکیده)
12 - بهینه‌سازی فرمولاسیون ماست میوه‌ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
13 - بهینه سازی فرمولاسیون ماست غلیظ شده میوه ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
14 - Optimizing of Fruit Yoghurt Formulation and Evaluating Its Quality During Storage (چکیده)
15 - بررسی تاثیر ماده جامد بدون چربی و کلرور کلسیم بر بر ویژیگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده (چکیده)