بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Javad Safaie


موارد یافت شده: 33

1 - Dynamic behavior modelling of the silicone-ethanol actuator based on principal dynamic modes of the Laguerre model (چکیده)
2 - Design and characterization of electro-active soft actuator based on phase transition of microencapsulated silicon-ethanol composite (چکیده)
3 - Rhythm in the Premature Neonate Brain: Very Early Processing of Auditory Beat and Meter (چکیده)
4 - Preterm neonates distinguish rhythm violation through a hierarchy of cortical processing (چکیده)
5 - طراحی و مشخصه‌یابی عملگر نرم الکتروفعال-الهام گرفته از طبیعت، بر پایه کامپوزیت سیلیکون-اتانول (چکیده)
6 - Evolution of cross-frequency coupling between endogenous oscillations over the temporal cortex in very premature neonates (چکیده)
7 - ساخت ربات نرم خزنده با استفاده از کامپوزیت زمینه سیلیکون تقویت شده با سیال تغییر فازدهنده (چکیده)
8 - Implementing High Definition Combined EEG-fNIRS System (چکیده)
9 - ساخت عملگر نرم نوین با طول عمر بالا با استفاده از سیلیکون الاستومر و اتانول (چکیده)
10 - طراحی سیستم کاهش لرزش دست در بیماران مبتلا به پارکینسون با استفاده از کنترل پیش بین (چکیده)
11 - Violation of rhythmic expectancies can elicit late frontal gamma activity nested in theta oscillations (چکیده)
12 - بررسی تغییرات توان سیگنالهای همودینامیک خود به خودی fNIRS در خواب نیمروزی و ارتباط آنها با فرآیند تثبیت حافظه (چکیده)
13 - طراحی سیستم خبره فازی برای تخمین و بهینه سازی هدایت الکتریکی کامپوزیت سیلیکون/نانولوله های کربنی چند دیواره با هدف توسعه و ساخت الکترودهای خشک فعال الکتروانسفالوگرافی (چکیده)
14 - EOG-Based HCI System for Quadcopter Navigation (چکیده)
15 - A New Approach to Improve IPMC Performance for Sensing Dynamic Deflection: Sensor Biasing (چکیده)
16 - هدایت پرنده‌ی کوادکوپتر برمبنای سیگنال الکترواکولوگرافی (چکیده)
17 - Navigation of Quadcopter based on Electrooculography Signal (چکیده)
18 - Design of a noninvasive and smart hand tremor attenuation system with active control: a simulation study (چکیده)
19 - Two New 1D Under-Sampling Schemes for Compressed Sensing of Brain Magnetic Resonance Images (چکیده)
20 - A New Compressed Sensing Algorithm based on Wavelet Denoising for Brain Magnetic Resonance Imaging (چکیده)
21 - کاربرد خانه های هوشمند در حوزه سلامت (چکیده)
22 - Design of a Noninvasive Hand Tremor Suppression System with Active Control (چکیده)
23 - A combined portable multimodal imaging system for electric and hemodynamic activity of the brain (چکیده)
24 - Design and Development of a Combined EEG-NIRS Phantom (چکیده)
25 - A Wireless Hybrid EEG-NIRS instrument for monitoring the electric and hemodynamic brain activity (چکیده)
26 - Ultra-compact portable NIRS system for distributed hemodynamic activity monitoring NIRS - Body Area Network (چکیده)
27 - Development of an autonomic portable single-board computer based high resolution NIRS device for microcirculation analysis (چکیده)
28 - A spatial sensitivity mapping phantom for NIRS-signal interpretation (چکیده)
29 - Wireless, Battery operated, Ultra compact Near Infrared Spectrometer (چکیده)
30 - سیستم تشخیصی ماوراء صوت بر پایه PC جھت تشخیص سینوزیتھای صورت و پیشانی (چکیده)
31 - Toward a fully integrated wireless wearable EEG-NIRS bimodal acquisition system (چکیده)
32 - WIRELESS DISTRIBUTED ACQUISITION SYSTEM FOR NEAR INFRARED SPECTROSCOPY – WDA-NIRS (چکیده)
33 - Experimental investigation of NIRS spatial sensitivity (چکیده)