بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ابوترابی زارچی


موارد یافت شده: 29

1 - طراحی بهینه در تجدید سیم بندی استاتور موتور القایی سه فاز HV برای رسیدن به ولتاژ مجاز جدید به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
2 - A Modified DTC of speed sensorless IPMSM drives using variable structure approach (چکیده)
3 - Variable structure direct torque control of encoderless synchronous reluctance motor drives with maximized efficiency (چکیده)
4 - Emotional controller (BELBIC) based DTC for encoderless Synchronous Reluctance Motor drives (چکیده)
5 - Passivity-based adaptive sliding Mode speed control of switched reluctance motor drive considering torque ripple reduction (چکیده)
6 - Direct decoupled active and reactive power control of Doubly Fed Induction Machine without rotor position sensors and with robustness to saturation and parameter variation (چکیده)
7 - Implementation of emotional controller (BELBIC) for synchronous reluctance motor drive (چکیده)
8 - A fast and robust maximum power point tracker for photovoltaic systems using variable structure control approach (چکیده)
9 - طراحی و ساخت میکرواینورتر خانگی متصل به شبکه با ظرفیت 400 وات (چکیده)
10 - A Fast Maximum Power Point Tracking Strategy Based On Variable Structure Control for Wind Energy Application (چکیده)
11 - Improved design of a dual stator winding induction generator for wind power applications (چکیده)
12 - An interleaved high-power two-switch flyback inverter with a fast and robust maximum power point tracker (چکیده)
13 - A two-switch flyback inverter employing a current sensorless MPPT and scalar control for low cost solar powered pumps (چکیده)
14 - مدلسازی زاویه انحراف کلکتورهای خورشیدی تک محوره (مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد) (چکیده)
15 - کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر (چکیده)
16 - ادغام سیستم فتوولتائیک خورشیدی و پشت بام سبز (چکیده)
17 - تأثیر شیب پنلهای فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
18 - تشخیص جزیره در شبکه های توزیع با استفاده از روش ترکیبی جدید (چکیده)
19 - بررسی تشخیص جزیره با روش جدید در حضور بارهای با کیفیت مختلف (چکیده)
20 - بررسی تاثیر کنترل کننده فازی بر سرعت تشخیص جزیره با استفاده از روش جدید (چکیده)
21 - Frequency adaptive repetitive control of grid connected inverter for wind turbine applications (چکیده)
22 - Maximum torque per ampere control of brushless doubly fed induction machine using variable structure approach (چکیده)
23 - Variable Structure Direct Torque Control of Brushless Doubly Fed Induction Generator for Wind Turbine Applications (چکیده)
24 - Interleaved Two- Switch Flyback Microinverter For Grid-tied Photovoltaic Applications (چکیده)
25 - Online MTPA Control Approach for Synchronous Reluctance Motor Drives Based on Emotional Controller (چکیده)
26 - تعیین شیب و جهت بهینه نصب سیستم های خورشیدی در شهر مشهد (چکیده)
27 - An Improved Direct Decoupled Power Control of Doubly Fed Induction Machine Without Rotor Position Sensor and With Robustness to Parameter Variation (چکیده)
28 - Robust Maximum Power Point Tracking Control of Permanent Magnet Synchronous Generator for Grid Connected Wind Turbines (چکیده)
29 - Variable-structure position control-a class of fast and robust controllers for synchronous reluctance motor drives (چکیده)