بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mohamadian


موارد یافت شده: 22

1 - بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان (چکیده)
2 - نصاب حدسرقت دربوته نقد (چکیده)
3 - بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن (چکیده)
4 - بررسی احکام فقهی در زمینه تربیت جنسی (چکیده)
5 - تفاوت یا تساوی دیه ی انگشتان (چکیده)
6 - الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی (چکیده)
7 - تحلیل و نقد ادله جواز غیبت مخالفان مذهبی (چکیده)
8 - تأملی در مدلول روایت موسوم به «مباهته» (چکیده)
9 - مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه نابالغ در فقه امامیه (چکیده)
10 - A Novel Curvature Based Algorithm for Automatic Grading of Retinal Blood Vessel Tortuosity (چکیده)
11 - واکاوی و ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام (چکیده)
12 - دیه انگشتان- نقدی بر نظریه های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه (چکیده)
13 - تحلیل فقهی حقوق کارگر در جامعه ی اسلامی با رویکردی بر آراء امام خمینی (چکیده)
14 - تاملی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (چکیده)
15 - واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت (چکیده)
16 - ارتباط افق‌های پرفسیل(shell beds) و اثرفسیل‌های آلبین-سنومانین سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد – شمال‌شرق مشهد (چکیده)
17 - مکانیزم تشکیل گلاکونی های سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد (چکیده)
18 - خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران در برش پیر شمس الدین، جنوب غرب لرستان (چکیده)
19 - اثرافسیل ها در سازند آیتامیر؛ اشاره ای بر رفتار شناسی، تافونومی، ایکنوفاسیس ها و دیرین زیست شناسی (چکیده)
20 - معیارهای تشخیص گوردیا و هلمنتوپسیس در نهشته های رسوبی ایران (چکیده)
21 - RADIOGRAPHIC EVIDENCE OF VERTEBRAL COLUMN LESIONS IN CATS: RETROSPECTIVE STUDY OF 133 CASES (2002-2004) (چکیده)
22 - Effects of precipitation and temperature on crop production variability in northeast Iran (چکیده)