مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. فرشته کامران طرقی , اعظم صنعت جو , معصومه تجعفری , تدوین و اعتباریابی مقیاس سنجش تجربه سواد اطلاعاتی مبتنی بر نظریه فعالیت, تعامل انسان و اطلاعات, دوره (9), شماره (3), سال (2022-11), صفحات (23-38)
 2. زینب گلستانی خواه , معصومه تجعفری , محسن نوکاریزی , شناسایی و رتبه‌بندی موانع کارآفرینی درون‌سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (12), شماره (2), سال (2022-11), صفحات (121-143)
 3. معصومه انوری , اعظم صنعت جو , معصومه تجعفری , تثیر آموزش سواد دیداری بر رشد خلاقیت و مؤلفه‌های آن در دختران ده‌ساله براساس دیدگاه گیلفورد با محوریت کتاب تصویری بدون‌کلام, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (11), شماره (2), سال (2021-12), صفحات (352-371)
 4. مریم حیدرپورداغیان , محسن نوکاریزی , معصومه تجعفری , مجلات دسترسی آزاد: اهمیت، ضرورت، عوامل مؤثر و موانع استفاده از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (24), شماره (4), سال (2022-1), صفحات (135-153)
 5. فرشته کامران طرقی , اعظم صنعت جو , معصومه تجعفری , هفت وجه تجربه سواد اطلاعاتی براس و پیچیدگی وظیفه کاری: بررسی مروری, تعامل انسان و اطلاعات, دوره (8), شماره (1), سال (2021-3), صفحات (20-41)
 6. محسن نوکاریزی , فهیمه رجبی , معصومه تجعفری , نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد, مطالعات کتابداری و علم اطلاعات, سال (2019-1)
 7. شیما عطائی ظاهر , معصومه تجعفری , اعظم صنعت جو , عاطفه شریف , امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (24), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (61-84)
 8. مریم شعبانی شایه , معصومه تجعفری , اعظم صنعت جو , نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (23), شماره (1), سال (2020-4), صفحات (75-103)
 9. نرگس افخمی , معصومه تجعفری , محسن نوکاریزی , سید محسن اصغری نکاح , بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد و تثیر آن بر مهارت‌های ارتباطی این کتابداران, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (11), شماره (2), سال (2021-12), صفحات (153-170)
 10. زینب عطائی کردیانی , معصومه تجعفری , محسن نوکاریزی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اولویت‌بندی و امکان‌سنجی خدمات قابل ارائه در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد در جهت کاهش آسیب اجتماعی طلاق, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (9), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (88-113)
 11. سمانه وکیلی ازغندی , محسن نوکاریزی , معصومه تجعفری , مقایسه ملاک های انتخاب کتاب از دیدگاه نوجوانان شهری و روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کاشمر), کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (18), شماره (4), سال (2017-5), صفحات (123-150)
 12. محمدرضا نوشی , معصومه تجعفری , محسن نوکاریزی , شناسایی شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی و نقش آنها در آشنایی مراجعان با خدمات این کتابخانه, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (19), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (120-145)
 13. عاطفه شریف , معصومه باقری , معصومه تجعفری , رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی سنجش رضایت مشتری کانو, مطالعات کتابداری و علم اطلاعات, دوره (25), شماره (24), سال (2019-3), صفحات (167-194)
 14. نسرین نصیری پور , محسن نوکاریزی , معصومه تجعفری , وضعیت خودکارآمدی کتابداران دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و رابطه آن با مهارتهای سواد اطلاعاتی آنان, تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی, دوره (49), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (377-392)
 15. نسرین نصیری پور , محسن نوکاریزی , معصومه تجعفری , مهارت های سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در میان کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و فردوسی مشهد, مدیریت اطلاعات سلامت, دوره (13), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (96-101)
 16. معصومه باقری , عاطفه شریف , معصومه تجعفری , دسته بندی خدمات عمومی کتابخانه دانشگاهی از دیدگاه کاربران بر اساس مدل سنجش رضایت مشتری کانو (مطالعه موردی در دانشگاه فردوسی مشهد), پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (7), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (192-217)
 17. فاطمه وحدانی , اعظم صنعت جو , معصومه تجعفری , مطالعه ای در مورد الگوی ارائه خدمات برون کتابخانه ای از سوی کتابخانه های عمومی به بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-7), صفحات (223-242)
 18. ربابه قرائی , ایرج رداد , معصومه تجعفری , تحلیل رویکرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع‌رسانی به امکانات وب 2.0 : مطالعه موردی دانشگاه فردوسی و دانشگاه پیام‌نور مشهد, جهانی رسانه, سال (2015-12), صفحات (1-18)
 19. فاطمه وحدانی , اعظم صنعت جو , معصومه تجعفری , نیازسنجی اطلاعاتی بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد، پیش درآمدی بر طراحی خدمات برون کتابخانه ای, تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, دوره (22), شماره (1), سال (2016-3), صفحات (121-140)

انگلیسی

 1. Maryam Shabani , Masoumeh Tajafari , Azam Sanatjoo , Toward a persuasive academic library website, Journal of Librarianship and Information Science, Year (2023-7)
 2. halimeh sadeghi , Mohsen Nowkarizi , Masoumeh Tajafari , Information needs, sources and seeking behaviour of physicians and residents during clinical decision-making and patient care process: A qualitative study, Information Development, Year (2023-4)
 3. fereshteh kamran toroghy , Azam Sanatjoo , Masoumeh Tajafari , Examining information literacy experience in light of activity theory and task complexity, Malaysian Journal of Library and Information Science, Volume (27), No (3), Year (2022-12), Pages (97-127)
 4. halimeh sadeghi , Mohsen Nowkarizi , Masoumeh Tajafari , Interpreting the Value of Information Received From Library Sources in Clinical Decision-Making Experienced By Physicians and Residents, International Journal of Information Science and Management, Volume (21), No (2), Year (2023-4), Pages (227-243)
 5. Seyedeh Zeinab Moghaddas , Masoumeh Tajafari , Information society of Iran in comparison to Turkey: progress and achievements, International Journal of Electronic Governance, Volume (14), No (3), Year (2022-1), Pages (1-19)
 6. halimeh sadeghi , Mohsen Nowkarizi , Masoumeh Tajafari , Critical incident technique helps determine how health library and information services influence clinical decision making and patient care: A literature review, Health Information and Libraries Journal, Volume (39), No (2), Year (2022-6), Pages (102-115)
 7. seyyede zahra tabatabayee shahrabad , Masoumeh Tajafari , Azam Sanatjoo , Exploring the Relationship between Adolescents’ Use of Public Libraries and Their Academic Achievement, Public Library Quarterly, Volume (40), No (5), Year (2020-8), Pages (444-453)
 8. seyedeh zeinab moghaddas , Masoumeh Tajafari , Mohsen Nowkarizi , Organizational empowerment: A vital step toward intrapreneurship, Journal of Librarianship and Information Science, Volume (52), No (2), Year (2019-5), Pages (529-540)
 9. Narges Afkhami , Masoumeh Tajafari , Mohsen Nowkarizi , Seyyed Mohsen Asgharinekah , The Status of Librarians’ Communication Skills and the Effective Factors in Public Libraries, Library Philosophy and Practice, Volume (4), No (4), Year (2019-4), Pages (1-17)
 10. mohammad reza nooshi , Masoumeh Tajafari , Mohsen Nowkarizi , An investigation into promotional methods of public library services and resources: users’ perspective, Annals of Library and Information Studies, Volume (64), No (4), Year (2017-12), Pages (268-275)
 11. zahra bahador por , Masoumeh Tajafari , Azam Sanatjoo , Implementation of 5S Methodology in Public Libraries: Readiness Assessment, Library Philosophy and Practice, Year (2018-3), Pages (1-18)
 12. seyyede zahra tabatabayee shahrabad , Masoumeh Tajafari , Azam Sanatjoo , Iranian Young Adults’ Perceptions and Use of Public Library Services, Library Philosophy and Practice, Volume (1417), No (1417), Year (2016-8), Pages (1-23)
 13. Masoumeh Tajafari , Accessibility and Use of Electronic Journals at Iranian University Libraries, Library Philosophy and Practice, Volume (1135), No (1135), Year (2014-7), Pages (1-24)
 14. Mina Tavassoli-Farahi , Masoumeh Tajafari , Iman Tahamtan , Title Evaluation of Medical Librarians’ Level of Information and Communication Technology Skills Based on MLA Statements: A study in Iran, Library Philosophy and Practice, Volume (1140), No (1140), Year (2014-7), Pages (1-18)
 15. Masoumeh Tajafari , Users’ perception of Electronic Journals at Sharif University of Technology: A Case Study, International Journal of Management and Humanity Sciences, Year (2014-8), Pages (2822-2828)
 16. Masoumeh Tajafari , Y. Venkatesha , Electronic Journal Usage and Users Studies: Literature Review, SRELS Journal of Information Management, Volume (47), No (2), Year (2010-4), Pages (141-153)
 17. Masoumeh Tajafari , Y.Venkatesha , Users Reading Behaviors in Electronic Era: A Case Study in Iran, PEARL: A Journal of Library and Information Science, Volume (4), No (3), Year (2010-9), Pages (177-182)
 18. Masoumeh Tajafari , Y.Venkatesha , Dependency on Electronic and Print Journals: A Case Study, SRELS Journal of Information Management, Volume (48), No (4), Year (2011-8), Pages (441-448)
 19. Seyed Mohammad Ghaemitalab , Masoumeh Tajafari , Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Library Staff Training: A Comparative Study, Annals of Library and Information Studies, Volume (59), No (1), Year (2012-4), Pages (6-15)

مقالات ارایه شده در کنفرانس