مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. محسن نوکاریزی , فهیمه رجبی , معصومه تجعفری , نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد, مطالعات کتابداری و علم اطلاعات, سال (2019-1)
 2. شیما عطائی ظاهر , معصومه تجعفری , اعظم صنعت جو , عاطفه شریف , امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (24), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (61-84)
 3. مریم شعبانی شایه , معصومه تجعفری , اعظم صنعت جو , نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (23), شماره (1), سال (2020-4), صفحات (75-103)
 4. زینب عطائی کردیانی , معصومه تجعفری , محسن نوکاریزی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اولویت‌بندی و امکان‌سنجی خدمات قابل ارائه در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد در جهت کاهش آسیب اجتماعی طلاق, پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (9), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (88-113)
 5. سمانه وکیلی ازغندی , محسن نوکاریزی , معصومه تجعفری , مقایسه ملاک های انتخاب کتاب از دیدگاه نوجوانان شهری و روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کاشمر), کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (18), شماره (4), سال (2017-5), صفحات (123-150)
 6. محمدرضا نوشی , معصومه تجعفری , محسن نوکاریزی , شناسایی شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی و نقش آنها در آشنایی مراجعان با خدمات این کتابخانه, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (19), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (120-145)
 7. عاطفه شریف , معصومه باقری , معصومه تجعفری , رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی سنجش رضایت مشتری کانو, مطالعات کتابداری و علم اطلاعات, دوره (25), شماره (24), سال (2019-3), صفحات (167-194)
 8. نسرین نصیری پور , محسن نوکاریزی , معصومه تجعفری , وضعیت خودکارآمدی کتابداران دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و رابطه آن با مهارتهای سواد اطلاعاتی آنان, تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی, دوره (49), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (377-392)
 9. نسرین نصیری پور , محسن نوکاریزی , معصومه تجعفری , مهارت های سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در میان کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و فردوسی مشهد, مدیریت اطلاعات سلامت, دوره (13), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (96-101)
 10. معصومه باقری , عاطفه شریف , معصومه تجعفری , دسته بندی خدمات عمومی کتابخانه دانشگاهی از دیدگاه کاربران بر اساس مدل سنجش رضایت مشتری کانو (مطالعه موردی در دانشگاه فردوسی مشهد), پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (7), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (192-217)
 11. فاطمه وحدانی , اعظم صنعت جو , معصومه تجعفری , مطالعه ای در مورد الگوی ارائه خدمات برون کتابخانه ای از سوی کتابخانه های عمومی به بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد, پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-7), صفحات (223-242)
 12. ربابه قرائی , ایرج رداد , معصومه تجعفری , تحلیل رویکرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع‌رسانی به امکانات وب 2.0 : مطالعه موردی دانشگاه فردوسی و دانشگاه پیام‌نور مشهد, جهانی رسانه, سال (2015-12), صفحات (1-18)
 13. فاطمه وحدانی , اعظم صنعت جو , معصومه تجعفری , نیازسنجی اطلاعاتی بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد، پیش درآمدی بر طراحی خدمات برون کتابخانه ای, تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, دوره (22), شماره (1), سال (2016-3), صفحات (121-140)

انگلیسی

 1. seyyede zahra tabatabayee shahrabad , Masoumeh Tajafari , Azam Sanatjoo , Exploring the Relationship between Adolescents’ Use of Public Libraries and Their Academic Achievement, Public Library Quarterly, Year (2020-8)
 2. seyedeh zeinab moghaddas , Masoumeh Tajafari , Mohsen Nowkarizi , Organizational empowerment: A vital step toward intrapreneurship, Journal of Librarianship and Information Science, Volume (52), No (2), Year (2019-5), Pages (529-540)
 3. Narges Afkhami , Masoumeh Tajafari , Mohsen Nowkarizi , Seyyed Mohsen Asgarinekah , The Status of Librarians’ Communication Skills and the Effective Factors in Public Libraries, Library Philosophy and Practice, Volume (4), No (4), Year (2019-4), Pages (1-17)
 4. mohammad reza nooshi , Masoumeh Tajafari , Mohsen Nowkarizi , An investigation into promotional methods of public library services and resources: users’ perspective, Annals of Library and Information Studies, Volume (64), No (4), Year (2017-12), Pages (268-275)
 5. zahra bahador por , Masoumeh Tajafari , Azam Sanatjoo , Implementation of 5S Methodology in Public Libraries: Readiness Assessment, Library Philosophy and Practice, Year (2018-3), Pages (1-18)
 6. seyyede zahra tabatabayee shahrabad , Masoumeh Tajafari , Azam Sanatjoo , Iranian Young Adults’ Perceptions and Use of Public Library Services, Library Philosophy and Practice, Volume (1417), No (1417), Year (2016-8), Pages (1-23)
 7. Masoumeh Tajafari , Accessibility and Use of Electronic Journals at Iranian University Libraries, Library Philosophy and Practice, Volume (1135), No (1135), Year (2014-7), Pages (1-24)
 8. Mina Tavassoli-Farahi , Masoumeh Tajafari , Iman Tahamtan , Title Evaluation of Medical Librarians’ Level of Information and Communication Technology Skills Based on MLA Statements: A study in Iran, Library Philosophy and Practice, Volume (1140), No (1140), Year (2014-7), Pages (1-18)
 9. Masoumeh Tajafari , Users’ perception of Electronic Journals at Sharif University of Technology: A Case Study, International Journal of Management and Humanity Sciences, Year (2014-8), Pages (2822-2828)
 10. Masoumeh Tajafari , Y. Venkatesha , Electronic Journal Usage and Users Studies: Literature Review, SRELS Journal of Information Management, Volume (47), No (2), Year (2010-4), Pages (141-153)
 11. Masoumeh Tajafari , Y.Venkatesha , Users Reading Behaviors in Electronic Era: A Case Study in Iran, PEARL: A Journal of Library and Information Science, Volume (4), No (3), Year (2010-9), Pages (177-182)
 12. Masoumeh Tajafari , Y.Venkatesha , Dependency on Electronic and Print Journals: A Case Study, SRELS Journal of Information Management, Volume (48), No (4), Year (2011-8), Pages (441-448)
 13. Seyed Mohammad Ghaemitalab , Masoumeh Tajafari , Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Library Staff Training: A Comparative Study, Annals of Library and Information Studies, Volume (59), No (1), Year (2012-4), Pages (6-15)

مقالات ارایه شده در کنفرانس