بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود


موارد یافت شده: 11

1 - مطالعه کیفیت منابع آب آشامیدنی شهر سرعین (چکیده)
2 - اثر سد الغدیر ساوه بر روی کمیت منابع آب زیر زمینی دشت ساوه (چکیده)
3 - به کار گیری روش سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)در مکانیابی تغدیه مصنوعی در شهرستان شاهرود (چکیده)
4 - برآورد مساحت سازندهای مخزن سد گتوند و تغییرات کیفی آب سد در ترازهای مختلف پس از آبگیری (چکیده)
5 - مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از GIS و تحلیل چند متغیره (MCDM) در ایران مرکزی (چکیده)
6 - جانمایی تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و GIS (چکیده)
7 - ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ سنج دینامیکی (چکیده)
8 - پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مخزن سد ونیار تبریز بعد از آبگیری (چکیده)
9 - بررسی کارایی و تکرارپذیری ابزار مکینتاش پروب جهت تعیین خصوصیات مهندسی خاک دشت سیستان (چکیده)
10 - بررسی تکرارپذیری نتایج حاصل از نفوذ سنج دینامیکی مخروطی در دشت سیستان (چکیده)
11 - ضرورت تهیه مدل محیط رسوبی در مطالعات زمین شناسی مهندسی (چکیده)