بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: آرد سویا


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی امکان استفاده از آرد کامل سویا در فرمولاسیون خامه (چکیده)
2 - تأثیر غلظت های مختلف آرد سویا بر کیفیت نان بدون گلوتن حاصل از آرد برنج (چکیده)
3 - امکان جایگزینی تخم مرغ با آرد سویا و اختلاط آرد گندم با جوانه گندم تثبیت شده در تولیدکیک روغنی (چکیده)
4 - تأثیر استفاده از آرد سویا و آرد بلوط بر ویژگیهای فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی کیک بدون گلوتن (چکیده)
5 - ارزیابی خواص رئولوژیکی پوششهای خمیری مخصوص سرخ کردن تهیه شده با ترکیبهای مختلف (چکیده)
6 - بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویا (چکیده)
7 - بررسی اثر کاربرد آرد کامل سویا بر خصوصیات رئولوژیک بستنی (چکیده)
8 - تأثیر نوع پوشش هیدروکلوئیدی و افزودن آرد سویا بر ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی پیراشکی (چکیده)
9 - بررسی اثر عامل ورآورنده و جایگزینی بخشی از آرد گندم با آرد سویا بر خصوصیات دونات سرخ شده (چکیده)
10 - کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی سطح نان غنی شده با آرد سویا (چکیده)