بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: توانمندی


موارد یافت شده: 12

1 - اولویت بندی توانمندی های سازمانی در پیاده سازی BPM (چکیده)
2 - بررسی نقش زنان در حفظ محیط زیست روستا (مطالعه موردی: روستاهای دهستان طرقبه) (چکیده)
3 - رابطه توانمندی ایگو و فراشناخت در دانشجویان دختر و پسر (چکیده)
4 - تحلیل و بررسی وضعیت،علل و پیامدهای تخریب زیست محیطی دریاچه ارومیه (چکیده)
5 - اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری (چکیده)
6 - طراحی مدل تلفیقی IPA-FAHP جهت اولویت بندی سیاستهای کلی نظام اداری (چکیده)
7 - کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم (چکیده)
8 - تبیین عوامل موثر بر نگرش و رفتار مبتنی بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان 17 شهریور) (چکیده)
9 - مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برای رقابت‌پذیری درشرکت‌های خودروسازی ایران (چکیده)
10 - بررسی توانمندی زنان در مدیریت اجرایی روستا )نمونه مورد مطالعه روستای سربالا، شهرستان تربت حیدریه( (چکیده)
11 - هوش سازمانی; ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت های دانش محور (چکیده)
12 - تاثیر ابعاد زنجیره تامین یکپارچه بر توانمندی های رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهد (چکیده)