بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تورم


موارد یافت شده: 12

1 - بررسی اثر تورم بر کارایی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
2 - تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی درایران با فیلترکالمن (چکیده)
3 - بررسی تاثیر مخلوط خاکستر تفاله نیشکر و آهک بر پارامترهای مقاومت برشی خاک¬های ریزدانه (چکیده)
4 - شبیه سازی اثر هدفمندی یارانه ها بر روند رشد اقتصادی ، تورم و بیکاری در ایران با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی (چکیده)
5 - بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی 1352-86 (چکیده)
6 - محاسبه هسته تورم در ایران (چکیده)
7 - آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا (چکیده)
8 - اثرات تاریخ کاشت و مقادیر متفاوت بذر مصرفی بر صفات کمی و کیفی اسفرزه (چکیده)
9 - بیماری تورم جوانه گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
10 - بررسی رابطه ی علی پول و تورم در اقتصاد ایران (چکیده)
11 - برررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید بر نرخ ارز (کاربرد الگوی ARDL) (چکیده)
12 - ساختار مولكولي وتر خم كننده عمقي بند هاي انگشت اسب پس از درمان موراد تجربي جراحت توسط بتاآمينو پروپي (چکیده)