بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: پیامدها


موارد یافت شده: 16

1 - بررسی مبانی نظری اندیشه‌های آیزنر و دلالت‌های تربیتی آن: با نقدی بر نظرات وی (چکیده)
2 - تبیین معیار، راه حلی کلیدی‏ برای بهره‏ برداری پایدار از آب‏ زیرزمینی (چکیده)
3 - ارزیابی اثرات زیست‌‌ محیطی ارقام مختلف شلتوک برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان کردکوی (چکیده)
4 - پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب آوری سازمانی: ترغیب کننده هایی برای حرکت به سمت تاب آورشدن سازمان ه (چکیده)
5 - تحلیل اثرات تغییر الگوی کشت ناشی از خشکسالی در مناطق روستایی به محصول زعفران در روستاهای دهستان زبرخان (چکیده)
6 - تأثیر کلانشهر مشهد بر تحولات کالبدی – فضایی روستاهای پیرامونی (چکیده)
7 - بررسی وضعیت تولید منسوجات و تأثیر واردات غیر رسمی بر آن (چکیده)
8 - مفهوم شناسی ایثار با نگرش به منابع اسلامی و روان شناسی و پیامدهای فردی و اجتماعی آن (چکیده)
9 - تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب ـ شهرستان خوشاب) (چکیده)
10 - تاثیرات شورش بزرگ هند ( 1857 م /1273هـ ) در ایران (چکیده)
11 - پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح صدور سند مالکیت اماکن در سکونتگاه‌های روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان اقلید) (چکیده)
12 - بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی (چکیده)
13 - پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توسعه گردشگری خانه‌های دوم در نواحی روستایی (چکیده)
14 - امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی در منطقه دشت ارژن فارس (چکیده)
15 - بررسی روند مهاجرت و پیامدهای آن در حاشیه کلان شهر مشهد در سالهای 75 تا85 (چکیده)
16 - پروژه تثبیت رودخانه هیرمند در منطقه سیستان و پیامدهای آن (چکیده)