بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ضرورت


موارد یافت شده: 12

1 - تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: اختیار در متن ضرورت؟! (چکیده)
2 - بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال (چکیده)
3 - ارایه الگوریتم برای مساله برنامه ریزی فازی انتخاب بهینه سبد سرمایه چند دوره ای در فضای عدم قطعیت (چکیده)
4 - تلازم اندیشه و عمل ضرورت فلسفه (چکیده)
5 - بررسی فرآیند برون سپاری کار در سازمان‌ها و مدلی برای حل تاخیر در تحویل کارهای برون سپاری شده (چکیده)
6 - تلاشی عقلانی برای درک مفهوم حجاب و ضرورتهای آن (چکیده)
7 - ضرورت حفاظت آب و خاک در قرن 21 با توجه به ضرورت گرم شدن زمین (چکیده)
8 - راهکارهای فرهنگی جامعه و دولت زمینه ساز ظهور حضرت مهدی (چکیده)
9 - دغدغه گفتگوی تمدنها در هزاره سوم میلادی (چکیده)
10 - برهان مفهوم گرایی بر اثبات وجود خدا (چکیده)
11 - ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایران (چکیده)
12 - ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژِی از دیدگاه صنایع (چکیده)