بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: وزارت


موارد یافت شده: 18

1 - ساختارهای مدیریتی جهت تحقق سیاست‏های کلی محیط‏زیست (چکیده)
2 - منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانة تاریخ ایران (قرون پنجم تا نهم هجری) (چکیده)
3 - شبکه فرهنگ: دروازه ای به دنیای مجلات الکترونیکی (چکیده)
4 - تشکیلات دولتی در صدر اسلام (دیوان های اسلامی) (چکیده)
5 - مؤلفه‌های موردانتظار مردم از عدلیه و تکاپوی دستگاه قضا در برآوردن آن طی سال‌های آغازین مشروطه (چکیده)
6 - تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی (چکیده)
7 - گذری بر جایگاه آموزش زبان فارسی در مراکز علمی و دانشگاهی خارج از کشور (چکیده)
8 - عباسیان و به کارگیری ذمیان: موانع نظری و نیاز عملی (چکیده)
9 - بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
10 - وزارت در دودمان های محلی ایران در قرن هشتم هجری; از زوال ایلخانان تا برآمدن تیموریان (چکیده)
11 - وزارت فراتر از وزارت در تاریخ بیهقی (چکیده)
12 - بررسی تاثیر ابزارهای کنترل بودجه و ارزیابی عملکرد بر تقویت فرهنگ سازمانی (چکیده)
13 - تأثیر سیاست نامه ( سیر الملوک ) خواجه نظام الملک بر ساختار حکومت سلجوقی (چکیده)
14 - نقش وزرای شیعی در دوره سلجوقیان ایران و عراق (چکیده)
15 - ارزیابی مؤلفه های خلاقیت در وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (چکیده)
16 - مناسبات وزیران و امیران در عصر تیموری (چکیده)
17 - ارزشیابی کاربرد پذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران (چکیده)
18 - برهه ای از یک کشمکش تاریخی (چکیده)