بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: بیمه و کشاورزی


موارد یافت شده: 16

1 - به کار گیری شبکه عصبی در رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم و تعیین حق بیمه آن (مطالعه موردی شهرستان قاین) (چکیده)
2 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه زرشک کاران (مطالعه موردی: شهرستان قاین ) (چکیده)
3 - بررسی تاثیر بیمه بر بهره وری گندم کاران (چکیده)
4 - بررسی شیوه و چگونگی ارائه مطلوب خدمات بیمه کشاورزی (مطالعه موردی:استان خراسان رضوی) (چکیده)
5 - بررسی میزان رضایتمندی بیمه گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی (چکیده)
6 - بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گزاران از بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی (چکیده)
7 - بررسی تأثیر بیمه و خدمات ترویجی بر توزیع درآمد باغداران (چکیده)
8 - بررسی نگرش کشاورزان نسبت به بیمه انگور (چکیده)
9 - بررسی عوامل موثربربیمه دامداری ها (چکیده)
10 - تحلیل عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
11 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه بادام مطالعه موردی شهرستان تفت (چکیده)
12 - بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه پنبه مطالعه موردی : استان خراسان شمالی (چکیده)
13 - تاثیر بیمه بر مصرف نهاده های شیمیایی در تولید پنبه استان خراسان (چکیده)
14 - بررسی تاثیر بیمه بر تولید و ایجاد شکاف بهره وری در تولید پنبه استان خراسان (با تاکید بر درجه تاثیرگذاری عوامل تولید) (چکیده)
15 - بررسی نقش بیمه در تولید گندم (چکیده)
16 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی(مطالعه موردی:شهرستان درگز) (چکیده)