بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: راهبرد فرهنگ


موارد یافت شده: 11

1 - تجربه پیاده‌روی مقدس؛ معنای دوگانه معنوی ـ دنیوی در تجربه سفر پیاده زائرین به مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع) (چکیده)
2 - آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشی علوم انسانی (چکیده)
3 - پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ؛ مطالعه زنان شهر مشهد (چکیده)
4 - فراتحلیل عوامل موثر بر اخلاق سازمانی (چکیده)
5 - بازنماییِ کلیشه و ضدکلیشة زن: کاوشی در دنیای تبلیغات تلویزیون ایران با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (چکیده)
6 - تأثیر مطالعه کتاب های معنوی و حماسی بر ارزش های اسلامی ـ ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی (چکیده)
7 - موجّه‌سازی مصرف تظاهری (مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد) (چکیده)
8 - اصول و روشهای تعامل با دیگری: بر گرفته از مبانی انسان شناختی مکتب اسلام (چکیده)
9 - رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری: مورد مطالعه گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
10 - پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ : بررسی موردی زنان شهر مشهد (چکیده)
11 - جهانی شدن، آموزش عالی و تحقیقات بنیادی (چکیده)