بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حسین پیمان


موارد یافت شده: 13

1 - طراحی مدل ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال ایران (چکیده)
2 - شناسایی شاخصهای اثرگذار در ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال (چکیده)
3 - بهبود تصویر سالمندان ایران 2050 به آینده، مبتنی بر سناریو (چکیده)
4 - تدوین سناریوهای ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی در افق 1404 (چکیده)
5 - شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی (چکیده)
6 - تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری ایفلوئنسرهای ورزشی در رسانه های اجتماعی با تاکید بر مصرف کالاهای ایرانی (با رویکرد داده بنیاد) (چکیده)
7 - طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری تفسیری (چکیده)
8 - مدل یابی ساختاری الگوی شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها منطبق بر فرهنگ اسلامی (چکیده)
9 - ردپای انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید ماده خام بالقوه سوخت بیودیزل (مطالعه موردی) (چکیده)
10 - ارزیابی چرخه حیات کود اوره مصرفی در ایران (چکیده)
11 - اثرات زیست‌محیطی تولید بادام‌ زمینی (.Arachis hypogaea L) در آستانه‌ اشرفیه استان گیلان (چکیده)
12 - بررسی انرژی مصرفی تولید بادام‌زمینی در استان گیلان به روش تحلیل پوششی داده‌های فازی (چکیده)
13 - تأثیر اندازه مزرعه بر میزان انرژی مصرفی و هزینه‌های ورودی تولید بادام‌ زمینی در استان گیلان (چکیده)