بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فاطمه احمدی


موارد یافت شده: 21

1 - A Green Approach to the Facile Synthesis of Colloidal Platinum Nanoparticles by Preyssler Polyoxometalate (چکیده)
2 - کارایی مدل‌های اسکالوگرام مبتنی بر بارش و تبخیروتعرق جهت پیش‌بینی عملکرد محصولات دیم در منطقه آق‌قلا (چکیده)
3 - سنجش تطبیقی خوانایی ترجمه های یک اثر با هدف تشخیص گروه مخاطبان: مطالعه موردی کتاب شازده کوچولو (چکیده)
4 - آسیب شناسی خط و زبان فارسی در بازیابی اطلاعات: نگاهی به موتورهای کاوش و پایگاه های برخط. (چکیده)
5 - رویکردی معناشناسانه به ترجمه اصطلاحات علمی و تاثیر آن بر بازیابی اطلاعات: مطالعه موردی حوزه علم اطلاعات و دانش ‏شناسی (چکیده)
6 - بررسی میزان اطلاع دهی شبکه ها و ابزارهای اجتماعی و نقش آنها در تشویق به مطالعه: موردکاوی 10 اثر برجسته ادبی داخلی و خارجی (چکیده)
7 - بررسی صرفی و معنایی اصطلاحات و واژگان تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی (چکیده)
8 - بررسی راهنماهای جستجوی فهرست‌های رایانه‌ای‌ از دو منظر زبانی و نظریه یادگیری شناختی (چکیده)
9 - Synthesis of Fe3O4/Bi2WO6 nanohybrid for the photocatalytic degradation of pharmaceutical ibuprofen under solar light (چکیده)
10 - Fe3O4/ Bi2WO6 nanohybrid: Preparation and photocatalytic application for pharmaceutical degradation under solar light (چکیده)
11 - Skin colonization by Malassezia species in healthy neonatal calves and their dams (چکیده)
12 - سنتز سبز نانوذرات پلاتین با استفاده از پلی اکسومتالات (چکیده)
13 - Green synthesis of Pt nanoparticles using Keggin and Dawson heteropolyacids and preparation of their composites with carbon nanotubes (چکیده)
14 - Cranial Mesenteric Arterial Obstruction Due To Strongylus vulgaris Larvae in a Donkey (Equus asinus) (چکیده)
15 - تاثیر تحریم ها بر بخش بانکداری ، تجارت وانرژی درایران (چکیده)
16 - Cranial mesenteric arterial obstruction due to stongylus vulgaris larvae in a Donkey (چکیده)
17 - Equine piroplasmosis: A report of four cases in east - north of Iran (چکیده)
18 - The first report of pine poisoning in sheep (چکیده)
19 - Pressure drop and performance characteristics of water based Al2O3 and CuO nanofluids in a triangular duct (چکیده)
20 - Clinical and pathological study of experimentally- induced yew (چکیده)
21 - ژن‌درمانی: افق جدیدی در درمان بیماریها (چکیده)