بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Kalantari


موارد یافت شده: 28

1 - Molecular characterization, genetic diversity and antibacterial susceptibility ofEscherichia coliencoding Shiga toxin 2f in domestic pigeons (چکیده)
2 - Design and characterization of adipose-derived mesenchymal stem cell loaded alginate/pullulan/hyaluronic acid hydrogel scaffold for wound healing applications (چکیده)
3 - Dosimetry calculations of involved and noninvolved organs in proton therapy of liver cancer: a simulation study (چکیده)
4 - Calculation of direct DNA damages by a new approach for carbon ions and protons using Geant4-DNA (چکیده)
5 - Investigation of the direct DNA damages irradiated by protons of different energies using geant4-DNA toolkit (چکیده)
6 - The Effect of Phantom Compositions on Dose Calculations in Proton Therapy of Liver Cancer (چکیده)
7 - Simulation of direct DNA damages caused by alpha particles versus protons (چکیده)
8 - Psychosocial factors associated with the self-reported frequency of cell phone use while driving in Iran (چکیده)
9 - ارزیابی تاثیر طرح‬های آبیاری تحت فشار بر افزایش بهره‬وری در بخش کشاورزی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی (چکیده)
10 - In vitro shoot Proliferation of Hypericum perforatum L. through Indirect and Direct Plant Regeneration (چکیده)
11 - Effects of Methyl Jasmonate and Chitosanon Shoot and Callus Growth of Iranian Hypericum perforatum L. in vitro Cultures (چکیده)
12 - اثر سریهای جایگزینی در کشت مخلوط ارقام ذرت و سویا بر عملکرد کمی و کیفی و نسبت برابری زمین (چکیده)
13 - بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی (چکیده)
14 - ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزاعملکرد و ویژگی‌های رشدی سه رقم کنجد (Sesamumindicum L. (چکیده)
15 - Buckling behavior of perfect and defective DWCNTs under axial, bending and torsional loadings via a structural mechanics approach (چکیده)
16 - MULTIPLE SHOOT FORMATION IN HYPERICUM PERFORATUM L. NATIVE TO IRAN (چکیده)
17 - ارزیابی تاثیر مقدار ماده جامد کل و آهک بر تولید بیوگاز از محتویات شکمبه گاوی (چکیده)
18 - بررسی روش های تخمین دامنه تاثیر سامانه Air Sparging در حذف مواد آلی فرار از آبهای زیر زمینی (چکیده)
19 - Detection of bovine leptospiral nephritis by polymerase chain reaction and Levaditi-Manovelian staining (چکیده)
20 - اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Forssk. Plantago ovata)، قدومه شیرازی (L. homolocarpum (Alyssum، قدومه شهری (L. Lepidium perfoilatum) و تخم شربتی(Lalementia iberica L.) (چکیده)
21 - ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگیهای کیفی اسفرزه و پسیلیوم در شرایط تنش رطوبتی (چکیده)
22 - Trial evaluation of bone marrow derived mesenchymal stem cells (MSCs) transplantation in revival of spermatogenesis in testicular torsion (چکیده)
23 - Evaluation of the effects of industrial wastewater on soil properties and land desertification (چکیده)
24 - EVALUATION EFFECTS OF BIOLOGICAL FERTILIZERZ ON AGRONOMIC AND QUALITY CERTERIA ON LOCAL MASS AND REVISED VARIETIES OF SESAMUM INDICUM (چکیده)
25 - بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی (چکیده)
26 - In vivo differentiation of Mesenchymal Stem Cells (MSCs) in rat torsion testis (چکیده)
27 - استفاده از برنامه ریزی ترکیبی غیر خطی (MINP) در تعیین اندازه بهینه ماشین آلات (چکیده)
28 - زمان‌بندی بهینه خط تولید کیک و کلوچه با استفاده از روش برنامه‌ریزی ترکیبی خطی (چکیده)