بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masumeh Taheri


موارد یافت شده: 22

1 - Profiles and potential health risks of heavy metals in polluted soils in NE-Iran (چکیده)
2 - کانی شناسی و ارزیابی خطر اکولوژیک عناصر سنگین گردوغبار شهری سروستان، استان فارس (چکیده)
3 - Heavy metal pollution associated with mining activity in the Kouh-e Zar region, NE Iran (چکیده)
4 - بررسی تمرکز بور (B) در آبخوان شرقی فردوس، شمال غرب استان خراسان جنوبی (چکیده)
5 - Effects of arsenic on porcine dendritic cells in vitro (چکیده)
6 - مطالعه هیدروژئوشیمیائی منابع آب شرق نیشابور واقع در خراسان رضوی، با تأکید بر مصارف کشاورزی (چکیده)
7 - Hydrogeochemical and isotopic evaluation of arsenic contaminated waters in an argillic alteration zone (چکیده)
8 - Inorganic arsenic can be potent granulotoxin in mammalian neutrophils in vitro (چکیده)
9 - High soil and groundwater arsenic levels induce high body arsenic loads, health risk and potential anemia for inhabitants of northeastern Iran (چکیده)
10 - Geogenic thallium and lead pollution in soils and potential risk of toxicity: A report from Iran (چکیده)
11 - ASSESSMENT OF SOIL POLLUTION TO ARSENIC AND ANTIMONY THROUGH WEATHERING OF AS AND SB BEARING MINERALS IN CHELPU AREA (NE IRAN) (چکیده)
12 - ASSESSMENT OF SOIL POLLUTION TO ARSENIC AND ANTIMONY THROUGH WEATHERING OF AS AND SB BEARING MINERALS IN CHELPU AREA (NE IRAN) (چکیده)
13 - ASSESSMENT OF SOIL POLLUTION TO ARSENIC AND ANTIMONY THROUGH WEATHERING OF AS AND SB BEARING MINERALS IN CHELPU AREA (NE IRAN) (چکیده)
14 - بیوژئوشیمی آرسنیک و اثر آن بر سلامت انسان، مثالی از منطقه چلپو واقع درشمال کاشمر (چکیده)
15 - بررسی آلودگی خاک به آرسنیک و آنتیموان در منطقه معدنی چلپو، شمال کاشمر (چکیده)
16 - Geogenic Arsenic in Drinking Water of Chelpu Region (North of Kashmar-NE Iran) : Implication for Its Concentration in Urine and Hair Biomarkers (چکیده)
17 - تاثیر کانی سازی هیدروترمال بر هیدروژئوشیمی و شاخص کیفی منابع آب در منطقه چلپو - شمال کاشمر (چکیده)
18 - آرسنیک زمین زاد در منابع آب و غلظت آن در نشانگر زیستی ادرار و مو - منطقه چلپو (شمال کاشمر) (چکیده)
19 - ارزیابی شاخص فلزی(MI)، لانژلیه(LSI) و پارامترهای کیفی آب کشاورزی منابع آب روستای کاهو (خراسان رضوی) (چکیده)
20 - Water-Rocks Interaction and Arsenic Pollution in Chelpu-Region Water Resources (North Eastern Iran (چکیده)
21 - تاثیر کانی­ سازی هیدروترمال بر هیدروژئوشیمی و شاخص کیفی منابع آب در منطقه چلپو – شمال کاشمر (چکیده)
22 - نفوذ آب شور خزر به آبخوانهای آبرفتی ساحلی از بهشهر تا گلوگاه-استان مازندران (چکیده)