بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Ramezani


موارد یافت شده: 17

1 - Two Triangular Membrane Element Based on Strain (چکیده)
2 - شناسایی فعالیتهای پایدار و ناپایدار زراعی در مزارع زعفران شهرستان گناباد (چکیده)
3 - Investigation of utilizing hybrid fiber-reinforced concrete for pavement (چکیده)
4 - Evaluation of Hybrid Fiber Reinforced Concrete Exposed to Severe Environmental Conditions (چکیده)
5 - نقش آموزش و فرهنگ­سازی در تاب ­آوری زیست­ محیطی: چرا و چگونه؟ (چکیده)
6 - Reliability and Makespan Optimization of Hardware Task Graphs in Partially Reconfigurable Platforms (چکیده)
7 - خصوصیات مکانیکی بتن با الیاف ترکیبی (چکیده)
8 - Reliability Improvement of Hardware Task Graphs via Configuration Early fetch (چکیده)
9 - A Diskless Chekpointing Approach for Failure Recovery in Multiprocessor Safety-Critical Embedded Systems (چکیده)
10 - Scheduling Periodic Real-Time Hardware Tasks on Dynamic Partial Reconfigurable Devices Subject to Fault Tolerance (چکیده)
11 - کنترل بهینه سیستم های سوئیچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطی (چکیده)
12 - An Overview of Fault Tolerance Techniques for Real-Time Operating Systems (چکیده)
13 - Evaluating the Effects of Textual Features on Authorship Attribution Accuracy (چکیده)
14 - Efficient semi-partitioning and rate-monotonic scheduling hard real-time tasks on multi-core systems (چکیده)
15 - تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و روند رشد آن در ملات‌های سیمانی (چکیده)
16 - ترکیب ملات گوگردی برای کلاهک‌گذاری استوانه‌های بتنی (چکیده)
17 - بررسی مقاومت فشاری و برخی دیگر از ویژگی های ملات شفته آهکی (چکیده)