بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Zohreh Abbasi


موارد یافت شده: 40

1 - Long-term follow-up of intracerebroventricular injection of streptozotocin-inducing pain sensitization (چکیده)
2 - کتابخانه ها و کتابداران در دوران پساکرونا (چکیده)
3 - A Neonatal Mild Defect in Brain Insulin Signaling Predisposes a Subclinical Model of Sporadic Alzheimer's to Develop the Disease (چکیده)
4 - کرونا و کتابخانه (چکیده)
5 - علم سنجی (چکیده)
6 - Pain perception can dampen in the icv-STZ rat model of sporadic Alzheimer\\\'s disease (چکیده)
7 - تغییر رویکرد نشریه (چکیده)
8 - دیجیتال کردن برخی منابع و خدمات یک ضرورت (چکیده)
9 - A transient insulin system dysfunction in newborn rat brain followed by neonatal intracerebroventricular administration of streptozotocin could be accompanied by a labile cognitive impairment (چکیده)
10 - اهمیت منابع مرجع چاپی (چکیده)
11 - اهمیت آموزشهای حرفه ای (چکیده)
12 - کتابخانه به عنوان یک نهاد اجتماعی (چکیده)
13 - اهمیت پژوهش در حرفه کتابداری (چکیده)
14 - واکاوی مؤلفه های اساسی خط مشی مجموعه سازی و مدیریت مجموعه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
15 - ایجاد ایستگاه پرسش راه‌کاری مبتنی بر مدیریت دانش برای ارائه خدمات مرجع تعاونی (چکیده)
16 - رفتار اطلاع یابی از دیدگاه معرفت شناختی و روان شناختی با تاکید بر مدل اطلاع جویی کولثاو (چکیده)
17 - معیارهای ارزیابی بانکهای اطلاعاتی (چکیده)
18 - اثر تجویز نخاعی Genipin بر ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و عدم حضور مرفین (چکیده)
19 - بررسی نظام پیشنهادات دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کارکنان شاغل در کتابخانه های دانشگاه (چکیده)
20 - بهداشت، سلامتی، دارو و درمان در قرآن (چکیده)
21 - اثر تجویز داخل نخاعی Genipin بر درد و بی دردی ناشی از مرفین در موش صحرایی (چکیده)
22 - عملکرد Uncoupling proteinها در بافت‌های مختلف (چکیده)
23 - مدیریت و اشتراک دانش مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانه‏ ها و مراکز اطلاع رسانی (چکیده)
24 - تجویز نخاعی Genipin و تغییر حجم ادم پس از تجویز دوزهای متفاوت مرفین در موش صحرایی (چکیده)
25 - اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد در موش صحرایی نر نژاد ویستار در آزمون Tail flick (چکیده)
26 - The effect of Genipin on pain after morphine-induced analgesia and hyperalgesia in male rat in formalin test (چکیده)
27 - اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد حرارتی پس از تجویز صفاقی مرفین در موش صحرایی (چکیده)
28 - اثر تجویز داخل نخاعی Genipin بر درد القا شده به وسیله فرمالین در پای موش صحرایی نر (چکیده)
29 - اثر تحویز داخل نخاعی جنیپین بر التهاب القاء شده به وسیله فرمالین در موش های صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
30 - ارتباطات، اطلاعات و فرهنگ (چکیده)
31 - بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن (چکیده)
32 - آموزش سواد اطلاعاتی، روش ها و راهبردها (چکیده)
33 - مقایسه تطبیقی دو کشور ایران و مالزی از نظر تولید علم در فاصله زمانی سالهای 2005-1990میلادی (چکیده)
34 - بررسی نقش سواد اطلاعاتی در آموزش غیر رسمی : مطالعه موردی عملکرد کتابخانه های دانشگاهی ایران (چکیده)
35 - مروری بر مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها (چکیده)
36 - بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری (چکیده)
37 - ملاحظاتی پیرامون جستجو در فهرستهای پیوسته (چکیده)
38 - سیستم های کتابخانه ای یکپارچه با کد منبع باز (چکیده)
39 - ارزیابی کیفیت طرح ها و مقاله های پژوهشی منتشر شده: بررسی مروری (چکیده)
40 - شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها وسنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش (چکیده)