بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: samira yeganehzad


موارد یافت شده: 20

1 - Modeling the respiration rate of chitosan coated fresh in-hull pistachios (Pistacia vera L. cv. Badami) for modified atmosphere packaging design (چکیده)
2 - Shelf life modeling of Badami's fresh pistachios coated with chitosan under modified atmosphere packaging conditions (چکیده)
3 - Providing new formulation for white compound chocolate based on mixture of soy flour, sesame paste, and emulsifier: An optimization study using response surface methodology (چکیده)
4 - Investigation of the rheological, thermal, sensory properties, and particle size distribution of sesame paste white compound chocolate as influenced by the soy flour and emulsifier levels (چکیده)
5 - Effects of replacing skim milk powder with soy flour and ball mill refining time on particle size and rheological properties of compound chocolate (چکیده)
6 - بررسی اثرنسبت های مختلف آرد کامل سویا به عنوان جایگزین چربی و زمان آسیاب کردن بر ویژگی های بافتی، رئولوژیکی و حسی شکلات شیری (چکیده)
7 - بررسی افزودن تراویده (پرمیت) بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی تافی (چکیده)
8 - تأثیر افزودن تراویده (پرمییت) فرآیند فراپالایش شیر بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و بافتی تافی (چکیده)
9 - Studying the Effects of Total Solid Concentration of Milk on Microbial Physiochemical and Sensory Properties of Probiotc Yoghourt (چکیده)
10 - Biotechnology and its impact on food security (چکیده)
11 - بررسی اثر شیر سویا بر زنده ماندن باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک (چکیده)
12 - Physicochemical and Sensory Properties of Peanut Spreads Fortified with Soyflour (چکیده)
13 - Moisture Dependent Physical Properties of Canola Seeds (چکیده)
14 - Studying the effects of ultrasound shock on cell wall permeability and survival of (چکیده)
15 - نقش پپتید های فعال بیولوژیک حاصل از شیر در تهیه موادغذایی فانکشنال (سلامتی بخش) (چکیده)
16 - بررسی اثر شیر سویا بر ویژگی های میکروبی، فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک (چکیده)
17 - بررسی اثر افزایش ماده جامد شیر بر ویژگی های میکروبی، فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک (چکیده)
18 - بررسی خواص فیزیکی ارقام کانولای ایران (چکیده)
19 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران (چکیده)
20 - Studying microbial, physiochemical and sensory properties of directly concentrated probiotic yoghurt (چکیده)