بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: مسئولیت


موارد یافت شده: 18

1 - مسئولیت قانونی مربیان در عوارض ناشی از اجرای برنامه های کاهش وزن به روش سریع در رشته های وزنی (چکیده)
2 - تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت (چکیده)
3 - بررسی جایگاه اخلاق و مسئولیت اجتماعی در سیستم های مدیریت کیفیت (چکیده)
4 - مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی (چکیده)
5 - بررسی رابطه بین گزارشگری مسئولیت پاسخگویی و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
6 - تحلیل حساسیت زیست محیطی، مسایل اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در شرکت های برتر (چکیده)
7 - مطالعۀ تطبیقی تعیین مسئول و مبنای جبران خسارت در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث مربوط به تأسیسات هسته‌ای در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی (چکیده)
8 - مسئولیت کیفری متصدیان امور پزشکی (چکیده)
9 - ارائه مدلی به منظور بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در ارزیابی عملکرد مؤسسات کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد) (چکیده)
10 - اثر فرهنگ و اخلاق بر کسب و کار بین المللی به واسطه مسئولیت اجتماعی (چکیده)
11 - مسئولیت های اجتماعی انسان مسلمان و توسعه پایدار شهری (چکیده)
12 - نقش شهرداری ها در خلق حماسه اقتصادی (با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شهرداری ها) (چکیده)
13 - شرایط سقوط مسئولیت پزشکی در پرتو قواعد فقهی (چکیده)
14 - نقش و مسئولیت های معلم در تعلیم و تربیت مبتنی بر فناوری (چکیده)
15 - مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی (چکیده)
16 - مسئولیت کیفری متصدیان پزشکی (چکیده)
17 - نقش بیمه مسئولیت محصول در اقتصاد کشاورزی ایران (چکیده)
18 - نقش مولفه های برنامه درسی در مسئولیت پذیری دانشجویان (چکیده)