مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

  1. جواد لطفی , حسن نقی زاده , فریبرز رحیم نیا , علی اسدی اصل , قاعدۀ مدیریتی رعایت تناسب مشاغل با توانمندی‌ها در رهنمودهای امام علی علیه‌السلام, تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (14), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (161-184)
  2. جواد لطفی , حسن نقی زاده , فریبرز رحیم نیا , علی اسدی اصل , قاعده مدیریتی رعایت تناسب توانمندی با مشاغل در رهنمودهای امام علی, تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (14), شماره (3), سال (2017-10), صفحات (161-184)
  3. علیرضا آزاد , مرتضی ایروانی نجفی , علی اسدی اصل , لمحة عن الکسائی و خصائصه القرائیة, مطالعات اسلامی, دوره (47), شماره (96), سال (2016-9), صفحات (9-27)
  4. محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , محمد مولوی , مهدی جلالی , علی اسدی اصل , بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان, حدیث پژوهی, دوره (7), شماره (14), سال (2016-3), صفحات (33-78)
  5. محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , علی اسدی اصل , مهدی جلالی , محمد مولوی , جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تأکید بر تفسیر الفرقان, آموزه های قرآنی, شماره (19), سال (2014-6), صفحات (179-206)
  6. علی اسدی اصل , جاهلیت یک سرشت نه دوره ای گذرا, رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث, دوره (84), شماره (3), سال (2010-9), صفحات (9-30)

مقالات ارایه شده در کنفرانس