مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. navid akbarian , Mohammad Shooshtari , MEHDI KARIMI , Combination of population balance equation and multi‐layer capacitor theory for modelling of an industrial Dual Polarity® electrostatic treater, Canadian Journal of Chemical Engineering, Year (2024-1)
 2. MohammadReza RanjbarToroghi , Mehdi Panahi , MEHDI KARIMI , Ali Nakhaei Pour , Ali Mohammadi , Development of the crystallinity model and investigation of the effective factors on the crystallinity of zeolite Y using the response surface method, Physics and Chemistry of Minerals, Volume (50), No (3), Year (2023-9)
 3. mohammad dehghan yekebaghi , MEHDI KARIMI , Investigating the Mean Residence Time in a Two-Phase Oil-Water Separator Using Volume of Fluid Multiphase Theory in Computational Fluid Dynamics Simulation, SPE Production and Operations, Volume (38), No (3), Year (2023-8), Pages (527-536)
 4. Mohammad Shooshtari , MEHDI KARIMI , Mehdi Panahi , Modeling of an industrial mixing valve and electrostatic coalescer for crude oil dehydration and desalination, Separation Science and Technology, Volume (58), No (7), Year (2023-5), Pages (1306-1318)
 5. mona emami , Bijan Hejazi , MEHDI KARIMI , سید علی موسوی , Quantitative risk assessment and risk reduction of integrated acid gas enrichment and amine regeneration process using Aspen Plus dynamic simulation, Results in Engineering, Volume (15), Year (2022-9), Pages (100566-100566)
 6. Ahmad Rafiee , MEHDI KARIMI , Amir Safari , Fahimeh Abbasi Talabari , The Future Impact of Carbon Tax on Electricity Flow between Great Britain and Its Neighbors until 2030, Applied Sciences, Volume (11), No (21), Year (2021-11), Pages (10460-10474)
 7. saeed fallah ramezani , MEHDI KARIMI , Mehdi Panahi , Ahmad Rafiee , Sustainable Dimethyl Carbonate Production from Ethylene Oxide and Methanol, Chemical Engineering & Technology, Volume (43), No (12), Year (2020-9), Pages (2484-2492)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محمد دهقان یکه باغی , مهدی کریمی , شبیه‌سازی CFD جداکننده دوفازی آب و نفت و بررسی کاهش محدوده محاسباتی آن با استفاده از خط تقارن هندسه جداکننده , شانزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی , 2022-07-21
 2. محمدرضا رنجبر طرقی , مهدی پناهی , مهدی کریمی , علی نخعی پور , علی محمدی , تعیین محدوده‌ی بهینه‌ی ترکیب ژل اولیه برای سنتز زئولیت Y , هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2021-11-09
 3. مناسادات امامی مقدم , بیژن حجازی , مهدی کریمی , سیدعلی موسوی , ارزیابی ریسک کمی واحد تغلیظ و احیا گاز اسیدی با استفاده از شبیهسازی دینامیک در اسپن پلاس , هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2021-11-09
 4. موسی دهقان , مهدی کریمی , بیژن حجازی , مقایسه عملیاتی عملکرد بسترهای ثابت و سیال در فرایند بازیابی آمین مستعمل توسط رزین تبادل یونی , دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی , 2021-02-23
 5. محمدامین تارخ , مهدی کریمی , علی گرمرودی اصیل , تعیین حلال بهینه واحدهای تصفیه گاز به کمک شبیه سازی به منظور غنی سازی گاز اسیدی , هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2021-11-09