بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60228

301 - نکاتی تازه در باره پدیده بسته ماندن ترک خستگی (چکیده)
302 - جریان شناسی عرفانی (چکیده)
303 - Genotyping of GDF8 in cattle by High Resolution Melt method (چکیده)
304 - بررسی تغییر ابعاد فنرهای فشاری مارپیچ درحین فرایند تولید توسط شبکه عصبی (چکیده)
305 - Detection of polymorphism in Booroola gene -FecB- in sheep breeds in Iran by HRM (چکیده)
306 - Detection and Identification of Salmonella Typhimurium in Chicken Gizzard Using Conventional PCR (چکیده)
307 - بررسی تطبیقی نظریه عدالت اجتماعی از نظر رالز و استاد مطهری (چکیده)
308 - Diagenetic features, stable isotope and dolomitization of the Lower Cretaceous carbonate rocks in west Kopet-Dagh Basin, Northeast Iran (چکیده)
309 - عدالت از نظر هیوم و ملاصدرا (چکیده)
310 - An inorganic–organic hybrid supra­molecular framework based on the γ-[Mo8O26]4− cluster and cobalt complex of aspartic acid: X-ray structure and DFT study (چکیده)
311 - بررسی تاثیر معرفت شناسی صدرالمتالهین و هایدگر در روش یادگیری و تدریس (چکیده)
312 - خودگرایی؛ بررسی ساختار و مولفه‌های آن در فلسفه صدرا (چکیده)
313 - صرفه ایمان : مقایسه استدلال شرط‌بندی پاسکال با تقریر‌های اسلامی ـ شیعی (چکیده)
314 - مدل‌های الهیاتی در ترازوی آرای لیندبک و فیلیپس (چکیده)
315 - تبیین نقش نیت در ارزش اخلاقی از منظر صدرا (چکیده)
316 - منطق فازی و مبانی مکانیک کوانتومی (چکیده)
317 - ابن سینا، فیلسوفی تجربه گرا یا عقل گرا (چکیده)
318 - معرفت شناسی حسن و قبح از منظر ابن سینا (چکیده)
319 - Resilience improvement planning of power-water distribution systems with multiple microgrids agianst hurricanes using clean strategies (چکیده)
320 - Prediction of fatigue crack propagation and fractography of rail steel (چکیده)
321 - سیستم تشخیص نفوذ همکارانه مبتنی بر دسته‌بند بیزی (چکیده)
322 - Insights on the superior performance of nanostructured nitrogendoped reduced graphene oxide in comparison with commercial Pt/C as cathode electrocatalyst layer of passive direct methanol fuel cell (چکیده)
323 - Exploring instructional leadership in Iran: A mixed methods study of high- and low-performing principals (چکیده)
324 - Application of artificial intelligence for separation of live and dead rainbow trout fish eggs (چکیده)
325 - پیش‌بینی میل به تداوم فعالیت ورزشی دانشجویان بر اساس رفتار مربیان: یک رویکرد نظریه خود-تعیین‌گری (چکیده)
326 - بررسی ابعاد معنایی رشوه در آیات و روایات و نقش آن در رکود اقتصادی (چکیده)
327 - نقش رایانه در تعامل میان کتاب درسی عربی ،مدرس و دانشجو (چکیده)
328 - نقش قرائت و خواندن آگاهانهء متون در آموزش و یادگیری زبان عربی (چکیده)
329 - بلاغت نماز و نقش روان درمانی آن (چکیده)
330 - عناصر زیبایی معنا و مضمون در شعر نیما یوشیج و آدونیس (چکیده)
331 - نظریه نظم از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی (چکیده)
332 - نقش قناعت در تحکیم خانواده و راه های نهادینه کردن آن درجامعه (چکیده)
333 - سیمای امام علی -ع-در شعر شیعی عربی (چکیده)
334 - جریان شناسی فرهنگی و خویشتن شناسی (چکیده)
335 - بایستگی فلسفی و فلسفه بایسته (چکیده)
336 - درآمدی بر شناخت انسان جدید (چکیده)
337 - مهدویت و مدینه فاضله (چکیده)
338 - عقلانیت در تمدن اسلامی (چکیده)
339 - سنت و تجدد در عصر مشروطه (چکیده)
340 - A rapid method for separating and concentration of food-borne pathogenes using elution from ready-to-eat vegetables (چکیده)
341 - شیوه ها و تکنیک های روان درمانی از دیدگاه قرآن، (چکیده)
342 - تجلی قرآن در دیوان عبدالغنی النابلسی (چکیده)
343 - تناسب و هماهنگی در فواصل آیات قرآنی (چکیده)
344 - ابوتمام در خراسان (چکیده)
345 - دین و تکنولوژی 6 -تکنولوژی ارتباطات و دینداری- (چکیده)
346 - دین و تکنولوژی 5 -تکنولوژی، فرهنگ و دینداری- (چکیده)
347 - وجود رابط از دیدگاه ملاصدرا و سایر فیلسوفان مسلمان (چکیده)
348 - دین و تکنولوژی-4- تمدن صنعتی و نظام تعلیم و تربیت (چکیده)
349 - دین و تکنولوژی-3- (چکیده)
350 - دین و تکنولوژی-2- (چکیده)