بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 82334

251 - بررسی رابطه خودشفقت‌ورزی و فرسودگی شغلی معلمان: نقش میانی تاب‌آوری (چکیده)
252 - نقش پیش بینی کنندگی راهبردهای تنظیم شناختی هیان در افسردگی، اضطراب و استرس نووانان (چکیده)
253 - High Input Impedance Front–End Amplifier for Noncontact Bio-Potential Recording (چکیده)
254 - A Delay and Power Efficient Voltage Level Shifter with Low Leakage Power (چکیده)
255 - A Two-Wired High Input Impedance and High CMRR Active Electrode Insensitive to Component Mismatch (چکیده)
256 - سازوکار ایدئولوژی فارسی‌زدایی در افغانستان (چکیده)
257 - Characterizations of continuous log-symmetric distributions based on properties of order statistics (چکیده)
258 - کش شخصی در لبه شبکه: یک رویکرد مبتنی سیستم‌های توصیه‌گر (چکیده)
259 - ارائه یک مدل ترکیبی جهت پیش‌بینی ترافیک شهری براساس تئوری سه فازه ترافیک (چکیده)
260 - شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور (چکیده)
261 - بررسی راهبرد مناسب ورود به بازار بین‌المللی محصولات کشاورزی ارگانیک (چکیده)
262 - Factors Affecting the Waste of Selected Agricultural Products with an Emphasis on the Marketing Mix (چکیده)
263 - گزارش مرور سیستماتیک ادبیات موضوع ترکیب سرویس‌های وب (چکیده)
264 - مدل سازی ترکیب خودکار سرویس ها، آگاه از کیفیت سرویس، مبتنی بر مساله پوشش مجموعه (چکیده)
265 - Introducing and Studying the Materials and Methods of Anesthesia and Analgesia in Ancient Iran (چکیده)
266 - A low‐voltage and low‐power current‐mode winner‐take‐all (maximum) circuit (چکیده)
267 - بنیان های نظریه سازه انگارانه اقتصاد سیاسی بین الملل (چکیده)
268 - Effect of stress on fracture development in the Asmari reservoir in the Zagros Thrust Belt (چکیده)
269 - Origin, age and petrogenesis of barren (low-grade) granitoids from the Bezenjan-Bardsir magmatic complex, southeast of the Urumieh-Dokhtar magmatic belt, Iran (چکیده)
270 - Identification of Eocene-Oligocene magmatic pulses associated with flare-up in east Iran: Timing and sources (چکیده)
271 - Mineral chemistry and Ti in zircon thermometry: Insights into magmatic evolution of the Sangan igneous rocks, NE Iran (چکیده)
272 - Geochemistry and tectonic significance of the Fannuj-Maskutan SSZ-type ophiolite (Inner Makran, SE Iran) (چکیده)
273 - Cadomian Magmatic Rocks from Zarand (SE Iran) Formed in a Retro-Arc Basin (چکیده)
274 - برازش مدل ساختاری رابطه بین سبک‌های دلبستگی و طرح‌واره‌های هیانی با توه به متغیرهای میانی نظم ویی هیانی و انعطاف‌پذیری شناختی با رغبت به ازدوا (چکیده)
275 - Petrogenesis of arc-related peridotite hosted chromitite deposits in Sikhoran-Soghan mantle section, South Iran: Evidence for proto-forearc spreading to boninitic stages (چکیده)
276 - Cenozoic temporal variation of crustal thickness in the Urumieh-Dokhtar and Alborz magmatic belts, Iran (چکیده)
277 - ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های بسکتبال ایران با رویکرد آزمون انتخاب (چکیده)
278 - هویت‌یابی مجرمانه در اینستاگرام: مطالعه موردی نظرات دنبال‌کنندگان در صفحات شرورها (چکیده)
279 - گونه‌شناسی در مطالعات عرفانی (چکیده)
280 - Le choix des mots dans la traduction de dix dernières sourates du Coran selon la théorie de Nida Le cas d'Hamidullah et de Dr. Fakhri (چکیده)
281 - Sparse Bayesian DAG Learning (چکیده)
282 - تاثیر هوش مصنوعی بر قدرت نظامی کشورها (چکیده)
283 - هوش مصنوعی و نقش آن در شکل گیری نظام ژئوپلیتیک جهانی در حال ظهور (چکیده)
284 - Mashhad: On the edge of Avant Gard Islamic architecture & Urbanism (چکیده)
285 - The Dominant Prevalence Of Genotype D Among Different Hbv Infected Patient Groups, A Study From Referral Center In South Of Iran (چکیده)
286 - The Pre-S2 Sequence Mutations Associated With Hbv Disease Consequence Among Different Patients Groups (چکیده)
287 - Comparison of pre-S1/S2 variations of hepatitis B virus between asymptomatic carriers and cirrhotic/hepatocellular carcinoma-affected individuals (چکیده)
288 - ARCHITECTS IN THE AGE OF PANDEMIC AND POWER (چکیده)
289 - Homo- and co-polymerization of polar and non-polar olefinic monomers using bicenter cobalt-diimine catalysts (چکیده)
290 - Anti-inflammatory and immunomodulatory effects of mesenchymal stem cell therapy on parasitic drug resistance (چکیده)
291 - بررسی تاثیر استفاده از آتریوم در کاهش مصرف انرژی برای ساختمانهای اداری در اقلیم سرد و نیمه خشک ایران (نمونه موردی: مشهد) (چکیده)
292 - Investigation of Sustainable University Campus Design Factors in Case of the Middle East Countries (چکیده)
293 - Sociological Explanation of Factors Affecting Households Energy Consumption in Iran (چکیده)
294 - فرصت ها و چالش های کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی (چکیده)
295 - کشف مولفه های تاثیر گذار فناوری بلاکچین در مدیریت پایدار (چکیده)
296 - Identification of Flexible Human Resource Management Components and Examination of Its Impact on Operational Performance with the Moderating Role of Organizational Ambidexterity (چکیده)
297 - Theoretical study on the structure, spectroscopic, and current–voltage behavior of 11-Cis and Trans retinal isomers in rhodopsin (چکیده)
298 - Experimental and numerical investigation of wicked heat pipe cooling efficacy in oil-immersed transformers (چکیده)
299 - نقش احساس تعلق در هویتبخشی به معماری اماکن متبرکه در شهرهای مذهبی نمونه موردی؛ مشهد و کربلا (چکیده)
300 - جایگاه ارزیابی پس از اسکان P.O.E. در ارتقای کیفیتی معماری ساختمانهای آینده با تأکید بر معماری فضاهای آموزشی (چکیده)