بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60823

251 - مدیریت کمی منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از مدل عددی MODFLOW (مطالعه موردی: دشت بیرجند خراسان جنوبی) (چکیده)
252 - اختلال در آسایش، زمینه ساز اورام پستان در گاوهای شیری (چکیده)
253 - بررسی پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات مطالعه موردی: سالهای حضور بارون چرکاسف کنسول روسیه در قاینات و سیستان (1913- 1909م./1331-1327ق.) (چکیده)
254 - تغییر رویکرد نشریه (چکیده)
255 - گزارش تحلیلی بخش آموزش و ارتباطات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد (سال1396) (چکیده)
256 - سواد اطلاعاتی استفاده از تلفن همراه (چکیده)
257 - بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین به همراه وین بلاستین در القای ناهنجاری های کروموزومی در سلول های L929 با استفاده از روش آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای (چکیده)
258 - ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه (چکیده)
259 - الصعوبات و التحدیات التی تواجه تعلیم اللغة العربیة و آدابها فی جامعات إیران و طرق علاجها (چکیده)
260 - کاربرد تحلیل رویداد حساس در مستندسازی دانش ضمنی (چکیده)
261 - تحلیل اثرگذاری سبک معماری مدرن بر احساس امنیت کالبدی روستاییان در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
262 - بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب گردشگران در ارتباط با اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌عنوان محصول گردشگری کم شتاب، (مورد پژوهی: اقامتگاه‌های بوم‌گردی ‏استان اصفهان) (چکیده)
263 - بررسی نگرش مدیران اقامتگاه های بوم گردی به گردشگری تجربه محور (مورد پژوهی: اقامتگاه های بوم گردی ‏استان اصفهان) (چکیده)
264 - The Effect of Good Governance on Increasing the Quality of the Physical Environment of Rural Settlements (Case Study: Central District of Neyshabur County) (چکیده)
265 - تحلیل وضعیت دسترسی به خدمات سلامت با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) (چکیده)
266 - بررسی موانع و چالش های بازاریابی محصولات کشاورزی بخش مرکزی شهرستان پلدختر با استفاده از تحلیل شبکه فازی (چکیده)
267 - تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر اشتغال زایی فعالیت های کشت و صنعت در مناطق روستایی شهرستان جیرفت (چکیده)
268 - بررسی چالش‌های توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقه سیستان (چکیده)
269 - Translation and the Media in Iran: Issues in Research and Didactics (چکیده)
270 - انگیزه‌ ها و دلایل طرفدار زیرنویسی فیلم‌ ها و سریال‌ های کره‌ای (چکیده)
271 - بررسی و تحلیل مؤلفه های معنایی فقر و نداری از دیدگاه امام علی ع (چکیده)
272 - Climate data clustering effects on arid and semi-arid rainfed wheat yield: a comparison of artificial intelligence and K-means approaches (چکیده)
273 - ON THE CONVERSE OF BAER\\\'S THEOREM FOR GENERALIZATIONS OF GROUPS WITH TRIVIAL FRATTINI SUBGROUPS (چکیده)
274 - اثر گرد و غبار بر خصوصیات مرفولوژیکی، ترکیبات و عملکرد گیاهان دارویی (چکیده)
275 - رابطۀ عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال‌توسعه و کمترتوسعه‌یافته (تحلیل نهادی تطبیقی 100 کشور مبدأ) (چکیده)
276 - Study on Adjustment of the Effects of Salt Stress by Azomite Application on Mexican Marigold (Tagetes minuta L.) (چکیده)
277 - توصیف و تحلیل چند واژه مؤدبانه و کارکرد انها در زبان فارسی در چارچوب نظریه ادب براون و لوینسون (چکیده)
278 - A dusty gas model-direct simulation Monte Carlo algorithm to simulate flow in micro-porous media (چکیده)
279 - Vibration attenuation of rotor-bearing systems using smart electro-rheological elastomer supports (چکیده)
280 - Energy harvesting from unimorph piezoelectric circular plates under random acoustic and base acceleration excitations (چکیده)
281 - Hydrogen-bonded 3D network of d10-metal halide coordination polymer containing N--3-pyridinyl- nicotinamide: influence of ligand conformation, halide anions and solvent (چکیده)
282 - Insertion or voice-off in rendition of graphic codes: an experiment in Persian dubbing (چکیده)
283 - Iranian Literary Translators’ Emotional Intelligence: Description of Facets (چکیده)
284 - Examining the Role of Emotioncy in Willingness to Communicate: A Structural Equation Modeling Approach (چکیده)
285 - بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر پارامتر‏های کیفی آب در زیرحوضه‌های حوضۀ آبخیز حبله‌رود با استفاده از آنالیزهای چندمتغیرۀ آماری و مدل‌های سری زمانی -ARIMA- (چکیده)
286 - کاربست داده‌های بازتحلیل و دیده‌بانی جهت مقایسه شاخص‌های خشکسالی هواشناسی -مطالعه موردی: منطقه اسفراین – سبزوار- (چکیده)
287 - Alleviating negative effects of salinity stress in summer savory -Satureja hortensis L.- by biochar application (چکیده)
288 - ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در گیاه دارویی بادرشبی -Dracocephalum moldavica L.- (چکیده)
289 - بررسی برخی ویژگی های آت اکولوژی گونه انار شیطان -Tecomella undulata- در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
290 - Supply function Nash equilibrium of joint day-ahead electricity markets and forward contracts (چکیده)
291 - Organizational Learning And Psychological Empowerment (چکیده)
292 - Phenotypic and genotypic study on antimicrobial resistance patterns of E. coli isolates from bovine mastitis (چکیده)
293 - -Pistacia vera L.- ارزیابی تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاکدر پسته (چکیده)
294 - طراحی و ساخت وکتور بیانی حاوی آنتی ژن کایمریک Omp31-Omp25 بروسلا ملیتنسیس با هدف تولید واکسن نوترکیب علیه بیماری بروسلا (چکیده)
295 - تغییرات هدایت روزنهای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی (چکیده)
296 - شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته -Pistacia vera L. var. Sarakhs- (چکیده)
297 - اثر تیمار‌های ایندول بوتیریک اسید و آگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب سخت پایه‌های رویشی MM106 و EM9 سیب (چکیده)
298 - Phenolic profile and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solvents (چکیده)
299 - تاثیر کاربرد قارچهای مایکوریزا در کاهش اثرات مضر تنش عنصر سنگین کادمیوم در - Coriandrum sativum L. گیاه دارویی گشنیز - (چکیده)
300 - مقابله با عدم قطعیت انرژی بادی به کمک برنامهریزی تصادفی پاسخگویی بار مبتنی بر تجهیزات برنامهریز مصرف انرژی (چکیده)