بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 58279

351 - برآورد ضریب رفتار سازههای بتن مسلح کنترل شده با میراگر لزجی (چکیده)
352 - مطالعه عددی و تجربی اثرات تزریق بر جریان سوپرکاویتاسیون مصنوعی (چکیده)
353 - مطالعه تجربی و عددی پارامترهای سوپرکاویتاسیون مصنوعی حول کاواکزا 30 درجه (چکیده)
354 - مطالعه پاراژنزی و سیالات درگیر کانسار باریت تلخابوند، بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
355 - زمین¬شناسی، کانی¬شناسی و ژئوشیمی کانسار باریت تلخابوند، شرق بجستان، استان خراسان رضوی (چکیده)
356 - شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی جهادی با تکیه بر تجربه مدیران جهاد سازندگی (چکیده)
357 - Spatial scale-dependent phylogenetic signal in species distributions along geographic and elevation gradients in a mountainous rangeland (چکیده)
358 - Solution of two-dimensional Volterra integral equations using shearlets (چکیده)
359 - FRAME DUALITY PROPERTIES FOR PROJECTIVE UNITARY REPRESENTATIONS (چکیده)
360 - Preparation of fish waste silage and its effect on the growth performance and meat quality of broiler chickens (چکیده)
361 - A Review on the Effects of Hydrogen/Natural Gas Blending on the Industrial and Domestic Gas Burning Devices (چکیده)
362 - Effects of feeding fermented rapeseed meal on growth performance, gastrointestinal microflora population, blood metabolites, meat quality, and lipid metabolism in broiler chickens (چکیده)
363 - Effect of thermomechanical processing on hydrogen permeation in API X70 pipeline steel (چکیده)
364 - Evaluating the association of single nucleotide polymorphism (SNP) rs6983267 with esophageal cancer in Iranian patients (چکیده)
365 - Effects of Monsoon, Shamal and Levar winds on dust accumulation over the Arabian Sea during summer – The July 2016 case (چکیده)
366 - Some new results on Jacobson graphs (چکیده)
367 - A bipartite graph associated to a Bi-module of a ring (چکیده)
368 - Investigation of Akermanite /wollastonite preparedby sol-gel metod (چکیده)
369 - A social-ecological approach to land-use conflict to inform regional and conservation planning and management (چکیده)
370 - Adsorption of Nickel from Wastewater by Coal, Tailing and their Ashes (چکیده)
371 - توسعه نرم افزار رسم دیاگرام های فازی برای سیستم‌های دوتایی (چکیده)
372 - اثر فعال‌سازی مکانیکی بر فرآیند آلومینو-کربوترمی سلستین به منظور تولید کربنات استرانسیم (چکیده)
373 - Double stiffness vibration suppressor and energy harvester: An experimental study (چکیده)
374 - حذف گوگرد از زغال سنگ توسط فرایند مکانو شیمیایی (چکیده)
375 - بررسی ترکیب شیمیایی و ریزساختار کامپوزیت نانوساختار Fe18Cr8Ni/Al2O3 تولید شده به روش آلومینو-کربوترمی اکسیدهای فلزی (چکیده)
376 - Conformance control in oil reservoir based on magnetorheological behavior of nanoparticle suspension (چکیده)
377 - سیر تحولات رویکردها در مورد حفاظت از منظر های فرهنگی از قطعنامة ونیز 1964 تا کنون : با نگاهی به ایران (چکیده)
378 - افزایش بی رویه ظرفیت های دانشگاهی و پیامدهای آن در تولید انحرافات اجتماعی (چکیده)
379 - تجربه پیاده‌روی مقدس؛ معنای دوگانه معنوی ـ دنیوی در تجربه سفر پیاده زائرین به مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع) (چکیده)
380 - تاثیر یک پروبیوتیک نوترکیب با توانایی ترشح آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم فسفر فیتاته، عملکرد استخوان و محتوی پلاسمای خون جوجههایگوشتی (چکیده)
381 - تأثیر مکمل های ضد میکروبی بر مورفولوژی روده کوچک در دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
382 - چگونگی گزارش ناامنی سیاسی به شاه در گلستان سعدی (چکیده)
383 - مقاومت دارویی در نماتودهای مهم در دامپزشکی: بررسی وضعیت موجود و راهکارهای غلبه بر آن (چکیده)
384 - عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌ (چکیده)
385 - Modeling of the Functionalized Gold Nanoparticle Aggregation in the Presence of Dopamine: A Joint MD/QM Study (چکیده)
386 - Sustainability and determining the optimal population based on water resources in Mashhad, Iran (چکیده)
387 - On the weak topology of quaternionic Hilbert spaces (چکیده)
388 - Application of statistical analysis to evaluate the corrosion resistance of steel rebars embedded in concrete with marble and granite waste dust (چکیده)
389 - ارائه مدل هایی برای تخمین شاخص قابلیت فشردگی (Cc) در خاک های ریزدانه (چکیده)
390 - مدل مفهومی بهبود عملکرد پروژه از دیدگاه دوبارهکاری بر اساس اصول ساخت و ساز ناب (چکیده)
391 - کنترل لرزه‌یی سازه‌ها با میراگر جرمی فعال به همراه کنترل‌کننده ی فازی نوع 2 بازه‌یی با درنظر گرفتن آثار اندرکنش خاک و سازه (چکیده)
392 - شناسایی ریسک های مراحل طراحی، اجرا و ساخت در سازه های (چکیده)
393 - استفاده از دیوار متال فوم به منظور پاسخ به ریسک سازه های قاب فولادی سبک (ال اس اف) (چکیده)
394 - Damage localization under ambient excitations and non-stationary vibration signals by a new hybrid algorithm for feature extraction and multivariate distance correlation methods (چکیده)
395 - Biodegradation of n-alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons using novel indigenous bacteria isolated from contaminated soils (چکیده)
396 - Designing a Meta-Synthesis Model of affecting Drivers of Land Use Changes by Systematic Review of Previous Studies (چکیده)
397 - اثربخشی روان درمانی کوتاه مدت روابط موضوعی بر کاهش حساسیت بین فردی، گوش بزنگی بین فردی و نیاز به تأیید افرادِ دارای نشانگان شخصیت اجتنابی: پژوهش تک آزمودنی (چکیده)
398 - نظام ملکی نظام الملک (چکیده)
399 - Molecular detection and genetic diversity of avian haemosporidian parasites in Iran (چکیده)
400 - Data-driven damage diagnosis under environmental and operational variability by novel statistical pattern recognition methods (چکیده)