بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 77509

351 - من آنگلوالاغ نیستم (چکیده)
352 - روایت کاتبانه در نسخه‌های خطی دیوان حافظ (با تأکید بر اشتیاق‌نامه‌ها) (چکیده)
353 - Designing a new method for growing metal–organic framework (MOF) on MOF: synthesis, characterization and catalytic applications (چکیده)
354 - Immobilized Cu(0) nanoparticles on montmorillonite-modified with benzalkonium chloride (MMT-BAC@Cu(0)): as an eco-friendly and proficient heterogeneous nano-catalyst for green synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles (چکیده)
355 - اثر فعال سازی مکانیکی در حضور افزودنی بر بازیابی عناصر نادر خاکی از لامپ های فلورسنت به روش هیدرومتالورژی (چکیده)
356 - تأثیر اتلاف انرژی بر توابع توزیع کوارک های سنگین در پلاسمای کوارک گلوئون (چکیده)
357 - رابطه سبک دلبستگی مادر و تحول هیجانی کارکردی کودکان زیر سه و نیم سال با میانجیگری شیوه فرزند پروری مادر (چکیده)
358 - ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نیازهای بین فردی بر اساس نظریه کالسیک آزمون و پاسخ (چکیده)
359 - ویژگیهای روانسنجی مقیاس کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان با ناتوانیهای ویژه یادگیری (چکیده)
360 - مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط و سبکهای پردازش حسی در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
361 - بررسی اثربخشی برنامۀ آموزش فرزندپروری مبتنی بر میانجیگری شناختی - هیجانی بر بهبود تعامل مادر - کودک * و افزایش خودکارآمدی مادران (چکیده)
362 - Multifunctional Photoabsorber for Highly Efficient Interfacial Solar Steam Generation and Wastewater Treatment (چکیده)
363 - Structural model of XRM system in Astan Quds Razavi sports complex from the perspective of employees (چکیده)
364 - Emerging business model canvas in sport article (چکیده)
365 - The Development Model of Digital Sports Businesses (چکیده)
366 - بررسی اثر اکستندرهای مختلف بر رفتار خوردگی پوشش اپوکسی روی سطح کربن استیل با استفاده از روش EISدر محلول اسید سولفوریک یک مولار (چکیده)
367 - جنبه های حقوقی ایمنی و امنیت در اماکن ورزشی (چکیده)
368 - تخریب پیل‌ های سوختی پلیمری در خودروهای الکتریکی: روش‌های عیب‌ یابی و پیشگیری (چکیده)
369 - تاثیر فعالیت های بازتوانی همراه با ورزش بر امید به زندگی، پایبندی به ورزش و پیشگیری از بازگشت به اعتیاد معتادان بهبود یافته (چکیده)
370 - Variation in bacterial endosymbionts associated with Iranian populations of the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae) (چکیده)
371 - جوشکاری ورق‏های فولاد هواناپذیر CORTEN-A – مقاله مروری (چکیده)
372 - ریزساختار و رفتار خوردگی اتصال همجنس فولاد هواناپذیر جوشکاری شده به روش الکترود دستی (چکیده)
373 - تأثیر عملیات اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و مقاومت به خوردگی تیتانیوم خالص تجاری (چکیده)
374 - مطالعه تحلیلی کارکردهای اردوها و بازدیدهای ورزشی در اوقات فراغت دانش آموزان (چکیده)
375 - The effect of recycled steel fibers from waste tires on concrete properties (چکیده)
376 - Synergistic effect of active-passive methods using fins surface roughness and fluid flow for improving cooling performance of heat sink heat pipes (چکیده)
377 - Preparation of milk‐based probiotic lactic acid bacteria biofilms: A new generation of probiotics (چکیده)
378 - The Computational Study of Fluid Diffusion through Complex Porous Media in the Presence of Gravitational Force and at Different Temperatures Using Image Processing Technique and D3Q27 Model of Lattice Boltzmann Method (چکیده)
379 - Cancer cell cycle heterogeneity as a critical determinant of therapeutic resistance (چکیده)
380 - پلاریزاسیون میکروگلیال مکانیسم درمانی جدید در برابر بیماری آلزایمر (چکیده)
381 - The importance of cellular organ tranfer tubules in neurodegenerative diseases (چکیده)
382 - Evaluation of coagulation indices in Syrian mice treated with Rosa damascena hydroalcoholic extract (چکیده)
383 - A comprehensive study of the parameters affecting the stable isotopes in the precipitation of the Bangkok metropolitan area using model-based statistical approaches (چکیده)
384 - بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پیه انار بر فرایندانعقاد خون در موش سوری (چکیده)
385 - Rhizobacteria facilitate physiological and biochemical drought tolerance of Halimodendron halodendron (Pall.) Voss (چکیده)
386 - تبیین و سطح بندی پارامترهای دیپلماسی مرزی بین ایران و ترکمنستان (چکیده)
387 - جراحی سزارین در گاو (چکیده)
388 - تاثیر اگزیندول و حشره‌کش بیولوژیک بایولپ بر سمیت، شاخص‌های تغذیه‌ای، آنزیم‌های گوارشی و ذخایر انرژی کرم قوزه پنبهHelicoverpa armigera Hubner (Lep.: Noctuidae) (چکیده)
389 - طبیعت درمانی یا اکوتراپی (Ecotherapy) (چکیده)
390 - طبیعت درمانی یا اکوتراپی (چکیده)
391 - Cation functional group effect on SO2 absorption in amino acid ionic liquids (چکیده)
392 - Does side chain group of anion affect absorption of SO2 in amino acid ionic liquid? (چکیده)
393 - اثبات تغیر در عوالم فوق طبیعت بر اساس دو مبنای مختلف (چکیده)
394 - TOURISM IN BORDER CITIES: CASE STUDY FROM IRAN (چکیده)
395 - An analysis of the effects of the city physical development on urban environmental sustainability: A case study of Piranshahr city, Iran (چکیده)
396 - بررسی ریزساختار و سختی فولاد زنگ‌نزن 409 پس از انجام فرآیند فشار در کانال زاویه‌دار همسان (چکیده)
397 - Modeling the traffic signal control system at an isolated intersection using queuing systems (چکیده)
398 - تبیین امنیت‌ملی افغانستان در پرتو منازعه امریکا و ایران (2001-2021) (چکیده)
399 - تشخیص حمله انکارسرویس‎توزیع‎شده مبتنی بر بازتاب در اینترنت‎وسایل‎نقلیه با استفاده از یادگیری گروهی (چکیده)
400 - Renewable and Non-Renewable Energy Consumption and Its Impact on Economic Growth (چکیده)