بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60228

351 - دین و تکنولوژی-1- (چکیده)
352 - امام و روشنفکران (چکیده)
353 - معضلات معرفت‌شناختی الگوی ماهوی علم در حکمت متعالیه (چکیده)
354 - معنای ماهیت و وجود نزد پدیدارشناسی هوسرل و حکمت متعالیه (چکیده)
355 - مدیریت ریسک ابرخشکسالی‏ (چکیده)
356 - بررسی تأثیر شوک‌های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام در ایران با استفاده از رویکرد مدل خودرگرسیون برداری بیزین -BVAR- (چکیده)
357 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند (چکیده)
358 - ظرفیت فرونسیس-عقل عملی- دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه ای تدریس (چکیده)
359 - Comparative evaluation of energy dissipation over short stepped gabion and rigid spillways (چکیده)
360 - Water-gas-shift reaction over nickel catalysts: DFT studiesand kinetic modeling (چکیده)
361 - Probe-induced resistive switching memory based on organic-inorganic lead halide perovskite materials (چکیده)
362 - تکنیک های جدید بسته بندی در سبزیجات تازه (چکیده)
363 - تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده فعال و پوشش لاکتات کلسیم بر کیفیت سالاد سبزیجات (چکیده)
364 - Absorption, Fluorescence and Z-Scan Study of Anion and Dianion Structure of Fluorescein Sodium Salt (چکیده)
365 - Effect of Environment on Protoporphyrin IX: Absorbance, Fluorescence and Nonlinear Optical Properties (چکیده)
366 - تعیین زوایای بهینه آرایه های خوشیدی برای دریافت بیشترین انرژی -مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد- (چکیده)
367 - A heterodinuclear complex of s-d block containing sodium-I-, manganese-II- and the enrofloxacinate anion: Preparation, crystal structure and antibacterial activity (چکیده)
368 - Toward a bio-inspired rehabilitation aid: sEMG-CPG approach for online generation of jaw trajectories for a chewing robot (چکیده)
369 - تاثیر برهمکنش تنش شوری و پلیمرهای سوپرجاذب بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ریحان رقم کشکنی لولو (چکیده)
370 - The effect of harmaline on seizures induced by amygdala kindling in rats (چکیده)
371 - Study on Antiviral Activity of Two Recombinant Antimicrobial Peptides Against Tobacco Mosaic Virus (چکیده)
372 - بررسی اثر اضافه کردن کاتیون ترکیبی روبیدیم-سزیم بر عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتی هالید و کاتیون ترکیبی3-MAFAPb-IBr (چکیده)
373 - Hydrogen storage on graphitic carbon nitride and its palladium nanocomposites: A multiscale computational approach (چکیده)
374 - بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام قبل و بعد از اعلان آیین نامه نظام راهبری شرکتی (چکیده)
375 - تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسی (چکیده)
376 - بررسی آرا و اندیشه های خیام و ابوالعلاء معری (چکیده)
377 - نگاهی گذرا به اسلوب استثناء به إلاّ در قرآن (چکیده)
378 - منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانة تاریخ ایران (قرون پنجم تا نهم هجری) (چکیده)
379 - تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به جایگاه مادر (چکیده)
380 - عوامل موثر بر استفاده تربیتی مادران از شبکه های اجتماعی : مورد مطالعه مادران شاغل در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
381 - Comparing the performance of dynamical and statistical downscaling on historical run precipitation data over a semi-arid region (چکیده)
382 - تقسیم بهینه توان در شبکهVSC-MTDC شعاعی توسط کنترل دروپ تطبیقی بهبود یافته (چکیده)
383 - Geodetic interpretation of InSAR time series for the M w 6.1 Iran Earthquake, April 5, 2017 (چکیده)
384 - ارائه روش کلی جهت تقسیم بهینه توان در شبکه جریان مستقیم چند پایانه VSC-MTDC با استفاده از کنترل دروپ تطبیقی و خط دو قطبی سه سیمه (چکیده)
385 - Integrating seismic source inversion, hypocenter relocation, and geodetic data to resolve the source of the M w 6.1 earthquake near Fariman, Iran on 5 April 2017 (چکیده)
386 - اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشو (چکیده)
387 - تقویت تبادلات سازمانی: گامی در جهت ارتقای رفتارهای فرا نقشی منابع انسانی در صنعت ورزش (چکیده)
388 - The Effects of Lead on the Development of Somites in Chick Embryo (Gallus gallus domesticus) Under in Vitro Conditions: A Histological Studyy (چکیده)
389 - واکاوی معنا و اسلوب در نیایش عرفه امام حسین -ع - (چکیده)
390 - ارایه الگوریتم جدید جهت ارزیابی پیشامدها با دیدگاه ابشاری و محاسبه ریسک شاخه ها در سیستم قدرت .... (چکیده)
391 - Density and rheological properties of different nanofluids based on diesel oil at different mass concentrations (چکیده)
392 - طراحی، ساخت و بهینه‌سازی یک اجاق زیست‌توده سوز میکروگازیفایر جریان طبیعی (چکیده)
393 - تعیین‏ کننده‏ های نظام‏ های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
394 - اثربخشی تحلیل روان‌شناختی فیلم‌های با مضامین دینی بر دینداری دانشجویان (چکیده)
395 - Virtual Aging and Langerian Psychology of Possibility (Revisiting the Medical Disempowering Models of Aging) (چکیده)
396 - The Indeterminacy of Sensual Expressiveness and the Fluidity of Mindfulness (چکیده)
397 - From Kierkegaard to Langer (From Kierkegaard’s paradox to Langer’s psychology of possibility) (چکیده)
398 - Questioning the Unquestionability of the Expert’s Perspective in Psychology (چکیده)
399 - Creativity and Symmetry Restoration: Toward a Cognitive Account of Mindfulness (چکیده)
400 - مداخله مبتنی بر شواهد برای اختلال نارساییی توجه/ فزون کنشی: مرور توصیفی آموزش فرزندپروری (چکیده)