بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 59577

351 - Assessing the effects of social data on selecting priority conservation areas (چکیده)
352 - مدل‌سازی جـریان یک بعـدی در آبیـاری جویـچه‌ای با حل عددی معادلات هیدرودینامیک کامل به روش Roe (چکیده)
353 - Seismic control of buildings with active tuned mass damper through interval type-2 fuzzy logic controller including soil–structure interaction (چکیده)
354 - نظریه جدید در خصوص زمان و گرادیان حرارتی پوسته اقیانوسی فرورانده شده با تاکید بر سنگ میزبان دولومیت و شیل در تشکیل کانسارهای سرب و روی کمربند ایرانکوه- آهنگران (چکیده)
355 - دگرسانی، کانی سازی، زمین‌شیمی و مطالعه سیالات درگیر در معدن فیروزه، شمال‌غرب نیشابور (چکیده)
356 - New insights into the effects of surface nanocrystallization on the oxidation of 321 austenitic stainless steel in a humid oxygen environment at 1000 °C (چکیده)
357 - Immunology of Language Learners: A Social Psychological Perspective (چکیده)
358 - Carbide Fragmentation and Dissolution in a High-Carbon High-Chromium Steel Using Hot Rolling Process: Microstructure Evolution, Wear, High-Temperature Oxidation, and Chloride-Induced Corrosion Properties (چکیده)
359 - Hydroxyapatite coating containing multi-walled carbon nanotubes on AZ31 magnesium: Mechanical-electrochemical degradation in a physiological environment (چکیده)
360 - اثر هشت هفته تمرین ایروبیک همراه با مصرف قهوه سبز بر بیان ژن ABCG8، سطح سرمی لپتین و HDL زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
361 - اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا بر سطوح آیریزین، IL-15، IL-6 و TNF-α پلاسمایی زنان جوان کم تحرک (چکیده)
362 - Integration of principal component analysis and artificial neural networks to more effectively predict agricultural energy flows (چکیده)
363 - Synthesis and molecular docking of novel N-2 -chloroquinolin-3-yl-methylene-4-methylbenzenamine derivatives as anti -HIV-1 reverse transcriptase inhibitors nhibitorsnhibitors (چکیده)
364 - عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفی (چکیده)
365 - An efficient neurodynamic model to solve nonlinear programming problems with fuzzy parameters (چکیده)
366 - تبیین قلمروگستری سازمان های بنیادگرا در دولتهای شکننده - مطالعه موردی: داعش در لیبی- (چکیده)
367 - Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Fuzzy Matrix Games (چکیده)
368 - گسترش شهرهای سبز برای توسعه شهری پایدار (چکیده)
369 - بررسی و تحلیل عدالت فضایی برخورداری از خدمات عمومی شهری با استفاده از مدل موریس-مطالعه موردی: نواحی منطقه ده مشهد- (چکیده)
370 - تحلیل و مقایسه توزیع عادلانه خدمات عمومی شهری محلات منطقه ده شهرداری مشهد - نمونه مطالعاتی: محله ولیعصر و خاتمالانبیا- (چکیده)
371 - Dynamic Model Development and Control for Multiple-Output Flyback Converters in DCM and CCM (چکیده)
372 - Understanding the effects of different social data on selecting priority conservation areas (چکیده)
373 - سنتز، پوشش دهی و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی -4O3-HAP@Fe و بررسی اثر سمیت آن ها بر زیستایی سلول های سرطان استخوان (چکیده)
374 - سنتز نانوکامپوزیت ZnO@HAP بارگیری شده با داروی دوکسوروبیسین و بررسی اثرات سمیت آن بر سلولهای سرطان پستان (چکیده)
375 - Planning for the future: combining spatially-explicit public preferences with tenure policies to support land-use planning (چکیده)
376 - Migratory waterfowls as indicators to assess the protection efficiency in Iran (چکیده)
377 - بررسی تجربی سیستم جاذب دینامیکی ارتعاشات و استحصال گر انرژی (چکیده)
378 - تأثیر الیاف فولادی بر ترک خمشی و گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح دارای وصله (چکیده)
379 - Effects of phonon scattering on the electron transport and photocurrent of graphene quantum dot structures (چکیده)
380 - An iterative method for damage identification of skeletal structures utilizing biconjugate gradient method and reduction of search space (چکیده)
381 - اثر رشد گلدانی پنبه تراریخته Bt روی باکتری های ریزوسفری و غیرریزوسفری خاک (چکیده)
382 - وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی عناصر کمیاب، شاخص‎های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی سرم در گاوهای شیری دچار جابجایی شیردان به چپ (چکیده)
383 - بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک‎های شهری از منظر عدالت فضایی -مطالعۀ موردی: پارک‎های شهری مشهد- (چکیده)
384 - باید در شکل فعلی گزارشگری حسابرسی داخلی بازنگری کرد (چکیده)
385 - شناسایی آر اِن اِ های کوچک تولید شده در پاسخ به آلودگی ویروئید پنج مرکبات در گیاهان گوجه فرنگی (چکیده)
386 - بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک علیه\'Candidatus Phytoplasma phoenicium\' (چکیده)
387 - تجربه ی کشورهای در حال توسعه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده (چکیده)
388 - Identification of Experimental Herbaceous Host Range of Citrus viroid V (چکیده)
389 - بررسی توسعه زمانی آبشستگی اطراف خطوط لوله با بهینه یابی موقعیت نصب پیگیبک لاین (چکیده)
390 - بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های زیست محیطی بر تقاضای نفت کشورهای Non-OECD وارد کننده نفت از ایران: برآورد الگوهای متقارن و نامتقارن (چکیده)
391 - بررسی اثرهم زمان صفحات مستغرق و شکاف بر میزان آبشستگی پایه پل (چکیده)
392 - On the generalized covering of a graph (چکیده)
393 - میزان بکارگیری قابلیتهای سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحبکاران در اجرای روشهای تحلیلی توسط حسابرسان (چکیده)
394 - بررسی رابطه تغییر مالکیت با کیفیت حسابرسی (چکیده)
395 - ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط 1 قطار شهری مشهد بر اساس مدل دنیسون (چکیده)
396 - بهره برداری از سد گلستان در شرایط سیلابی جهت حداقل نمودن خسارت ناشی از سیل در پایین دست سد (چکیده)
397 - تحلیلی بر نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی در شکل گیری و گسترش اسکان غیرر سمی کلانشهر مشهد (چکیده)
398 - تحلیل چالشهای هیدروپلیتیکی ایران و افغانستان در رود هیرمند بر اساس دیدگاه ژئوپلیتیک انسان گرا (چکیده)
399 - جایگاه دیپلماسی آب در مناسبات هیدروپلیتیک شمال شرق ایران -مطالعه موردی:حوضه ی آبی هریرود- (چکیده)
400 - بحران آب و اهمیت آب های فرا مرزی با تاکید بر روابط ایران و همسایگان (چکیده)