بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 79262

1 - Endophytic colonization of sugar beet by Beauveria varroae and Beauveria bassiana reduces performance and host preference in army worm, Spodoptera littoralis (چکیده)
2 - ارزیابی مفهوم طبقه اجتماعی در جرم‌شناسی انتقادی: تحلیل محتوای کیفی فیلم «پلتفرم» (چکیده)
3 - راهکارهای بهبود رفتار کارآفرینانه مدیران مدارس متوسطه اول شهر بیرجند (چکیده)
4 - Dynamic Analysis of Bitcoin Price Under Market News and Sentiments and Government Support Policies (چکیده)
5 - Reduction of microbial population of fresh vegetables (carrot, white radish) and dried fruits (dried fig, dried peach) using atmospheric cold plasma and its effect on physicochemical properties (چکیده)
6 - Effect of Lepidium perfoliatum seed gum — Oleic acid emulsion coating on osmotic dehydration and subsequent air-drying of apple cubes (چکیده)
7 - نقش روزنامة کاوه در تاریخ‌ادبیات‌نگاری فارسی (چکیده)
8 - Probing the relationship among reading anxiety, mindfulness, reflective thinking, and reading comprehension ability of Iraqi intermediate and advanced EFL learners (چکیده)
9 - تاب آوری کارکنان و سازمان دریک بیمارستان آموزشی در پاندمی کرونا (چکیده)
10 - مروری بر نامساویهای ماکسیمال از قرن 19 تا قرن ۲۱ (چکیده)
11 - معرّفی آموزش‌های مبتنی بر چینش ذهنی و چینش مغزی (چکیده)
12 - سیستم تشخیص نفوذ مبتنی برشبکه عصبی کانولوشن برای تشخیص حمله انکارسرویس در اینترنت‎وسایل‎نقلیه (چکیده)
13 - بررسی تاثیر دمای شارژ و دشارژ بر خواص الکتروشیمیایی آلیاژ غیر استوکیومتری La2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 جهت استفاده به عنوان آند در باتریهای نیکل هیدرید فلزی (چکیده)
14 - Microstructure evolution of Ni-Cr-Mo superalloy fabricated by microwave-assisted combustion synthesis (چکیده)
15 - روش‌ الکتره فازی مردد در مدیریت ریسک‌های زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی پروژه‌های تونل سازی (چکیده)
16 - تحلیل جامعه شناختی مشارکت اعضا در تعاونی های کشاورزی با تأکید بر اصول تعاون )مورد مطالعه: تعاونی های کشاورزی استان خراسان شمالی( (چکیده)
17 - ارزیابی تأثیر فرونشست بر روند لرزه خیزی دشت ورامین و دشت شهریار با استفاده از تصاویر ماهوارهای (چکیده)
18 - Catalytic activity of metal oxides supported on graphene oxide in oxidative desulfurization and denitrogenation (چکیده)
19 - تفسیر توالی پاراژنتیکی ماسه سنگ های سازند پادها واقع در شمال بوژان (چکیده)
20 - برخاستگاه لایه های ماسه سنگی سازند پادها در شمال بوژان نیشابور بر اساس شواهد پتروگرافی (چکیده)
21 - Virome analysis of potyvirus populations infecting saffron in Iran: the discovery of a novel potyvirus (چکیده)
22 - Toward the development of a conceptual framework for the complex interaction between environmental changes and rural-urban migration (چکیده)
23 - Investigating the Influence of Diffusion on the Cohesive Zone Model of the SiC/Al Composite Interface (چکیده)
24 - Frying Stability of Virgin and Refined Sesame Oils as Compared to Refined Olive Oil (چکیده)
25 - بررسی اقتصادی پیامدهای زیست‌محیطی تولید آب‌میوه: مطالعه موردی آب انار (چکیده)
26 - بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت (چکیده)
27 - تحلیل عدم قطعیت ضریب زبری مانینگ و دبی جریان به روش مونت کارلو و GLUE (چکیده)
28 - تحلیل عدم قطعیت زبری در آب گرفتگی رودخانه ها با کمک مدل HEC-RAS (چکیده)
29 - A convenient one‑pot synthesis of novel heterocyclic systems of 9‑chloro‑4‑methyl‑6,11‑dihydro‑5H‑benzo[b]pyrimido[4,5‑e][1,4] diazepine and inhibitory evaluation against bromodomain‑containing protein 4 (BRD4) enzyme by molecular docking (چکیده)
30 - Review on Oxidative and Reductive Mannich Reaction (چکیده)
31 - شناسایی پهنه های مناسب دفن زباله درمناطق روستایی دهستان فریمان (چکیده)
32 - بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل (چکیده)
33 - Post-collisional ultrapotassic volcanic rocks and ultramafic xenoliths in the Eslamieh Peninsula, NW Iran: Petrological and geochemical constraints on mantle source and metasomatism (چکیده)
34 - Conductive Polymer-Based Nanocomposites as Powerful Sorbents: Design, Preparation and Extraction Applications (چکیده)
35 - 4E and Multi-criteria Optimization of a New Alternative Intercooling Method for Modified Brayton Cycle on the Operation of a Hybrid Energy System (چکیده)
36 - مدیریت علف‌های هرز در حبوبات سرمادوست (نخود (Cice arietinumr L.) و عدس (Lens culinaris L.)) در ایران: چالش‌ها، یافته‌ها و رهیافت‌های آتی (چکیده)
37 - Effect of pre-rolling aging treatment on evolutions of the microstructure and the texture of aluminium alloy 7005 subjected to heavy cold rolling (چکیده)
38 - Influence of fluorine substitution on the molecular structure, vibrational assignment, Cu–O bond strength and biological properties by comparing copper (II) trifluorobenzoylacetonate and benzoylacetonate complexes (چکیده)
39 - Le système sensoriel de L\\\'Assommoir (چکیده)
40 - تحلیل گفتمان انتقادی خطبه دمشقیة امام سجاد(ع) براساس نظریه نورمن فرکلاف (چکیده)
41 - تثیر سطوح مختلف پاکلوبوترازول و تنش یخ‌زدگی بر رشد و عملکرد دو رقم گندم در شرایط کنترل‎شده و مزرعه (چکیده)
42 - Gerbillinae (Mammalia: Rodentia) in pellet contents, with special reference to the species Meriones zarudnyi (چکیده)
43 - بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی امولسیون اسانس برازمبل علیه بعضی از پاتوژن های با منشاء غذایی (چکیده)
44 - بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی امولسیون اسانس بولاغ اوتی وحشی (Nasturtium officinale L) (چکیده)
45 - Thick branes via higher order field theory models with exponential and power-law tails (چکیده)
46 - Enhancing General and Language Aptitude Tests by Incorporating Cultural and Emo-Sensory Constructs (چکیده)
47 - پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل دوبعدی HEC-RAS (مطالعه موردی: حوضه کارده) (چکیده)
48 - Investigating the antimicrobial properties of wild Nasturtium officinale (Nasturtium officinale L.) essential oil emulsion against a number of pathogenic bacteria of food origin (چکیده)
49 - Effect of loss on transverse localization of light in 1D photonic lattices (چکیده)
50 - The effect of higher-order coupling on Bloch oscillations in optical waveguide arrays (چکیده)