بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 65426

51 - چیستی متعلق «همت به و هم بها» و معنای «سوء» و «فحشاء» در آیه 24 سوره یوسف (چکیده)
52 - بررسی تاثیر دوری و نزدیکی از مرکز استان در میزان توسعه یافتگی روستاهای شهرستانهای استان خراسان رضوی در سال1390 (چکیده)
53 - Gender Differences on Personality characteristics and Life Satisfaction (چکیده)
54 - بررسی تاثیر قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در توسعه روستایی استان خراسان رضوی در سال 1390 (چکیده)
55 - Comparative Evaluation of Personality traits among Isfahan and Tehran Citizens (چکیده)
56 - Evaluating the Impacts of Combating-Action Programs on Desertification Hazard Trends: A Case Study of Taybad-Bakharz Region, Northeastern Iran (چکیده)
57 - Designing a Computerized Neuro-Cognitive Program for Early Diagnosing Children at Risk for Dyslexi (چکیده)
58 - : Comparison of Combined Treatment, and CPAP Therapy on Executive Functions of the Brain (چکیده)
59 - Development and evaluation of a novel beneficent antimicrobial bioscaffold based on animal waste-fish swim bladder (FSB) doped with silver nanoparticles (چکیده)
60 - بررسی و اولویت بندی عوامل تاخیر در پروژه های عمرانی به روش سلسله مراتبی، طبق استاندارد مدیریت پروژه (چکیده)
61 - Protective effects of maternal administration of curcumin and hesperidin in the rat offspring following repeated febrile seizure: Role of inflammation and TLR4 (چکیده)
62 - قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت (چکیده)
63 - بررسی استثنائات مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی (چکیده)
64 - تعیین مؤلفههای اصلی در بهرهوری مصرف آب لوبیا، کنجد و ذرت در پاسخ به کاربرد هیدروژل سوپرجاذب رطوبت (چکیده)
65 - Effect of Infrared Roasting Process on the Microorganism Contaminations of Long and Round Iranian Pistachio Kernels (چکیده)
66 - تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در سیکل‌های نکول اعتباری در بازار متشکل پولی کشور (چکیده)
67 - مطالعه خورندگی و رسوبگذاری منابع آب و پساب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (چکیده)
68 - J-divergence-based Power Allocation in Wireless Sensor Networks with Distributed Detection under Correlated Noises (چکیده)
69 - بررسی زبانشناختی استعارههای مربوط به اعضای بدن در سورهی بقره )رویکرد شناختی( (چکیده)
70 - مقایسه استرس و کیفیت زندگی بین افراد سالم، دیابتی و ام.اس (چکیده)
71 - A contribution to the knowledge of ground beetles (Col.: Carabidae) fauna of northeastern Iran along with two new records (چکیده)
72 - The effects of amino acid sequence and solvent polarity on the self-assembling of cyclic peptide nanotubes and molecular channel formation inside the lipid bilayer (چکیده)
73 - رویکردی تطبیقی به عاشقانه‏ های حسب الشیخ جعفر و احمد شاملو (چکیده)
74 - بازیابی نشانه های جریان سیال ذهن در چکامه های ادونیس (چکیده)
75 - Five new complexes with deferiprone and N,N-donor ligands: evaluation of cytotoxicity against breast cancer MCF-7 cell line and HSA-binding determination (چکیده)
76 - تهیه ماده سطح فعال آنیونی سدیم دی اکتیل سولفوسوکسینات و بررسی فعالیت کاتالیستی امبرلیست-15 (چکیده)
77 - Eddy current technique as a nondestructive method for evaluating the degree of sensitization of 304 stainless steel (چکیده)
78 - Variation in Insecticidal Susceptibility of Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae), and its Coccinellid Predator, Oenopia conglobata L. (Coleoptera: Coccinellidae) (چکیده)
79 - مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود (چکیده)
80 - بررسی عوامل مؤثر بر سوگیری بودجهای مدیران (چکیده)
81 - شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران (چکیده)
82 - بهینه‌سازی تأثیرمقدار بنه مادری و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ در سال اول (چکیده)
83 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان افغانستان به تداوم کشت زعفران (مطالعه موردی: استان هرات) (چکیده)
84 - Insecticidal activity of solid lipid nanoparticle loaded by Ziziphora clinopodioides Lam. against Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae) (چکیده)
85 - مقایسه رویکرد دل‌مشغولی و آموزه‌های اخلاقی قرآن؛ به‌کارگیری روش تأیید در تربیت اخلاقی (چکیده)
86 - MOLECULAR TYPING OF CEPHALOSPORIN RESISTANT SEROVARS OF SALMONELLA ENTERICA FROM POULTRY AND FARM ANIMALS (چکیده)
87 - Magnetically recoverable ferromagnetic 3D hierarchical core-shell Fe3O4@NiO/Co3O4 microspheres as an efficient and ligand-free catalyst for C–S bond formation in poly (ethylene glycol) (چکیده)
88 - An Eco‐Friendly and Efficient Approach for the Synthesis of Tetrazoles via Fe 3 O 4 /HT‐GLYMO‐TA as a New Recoverable Heterogeneous Nanostructured Catalyst (چکیده)
89 - A More General Information Theoretic Study of Wireless Location Verification System (چکیده)
90 - بررسی شکل‌های مختلف گوگرد در خاک اطراف پالایشگاه گاز و ارتباط آن با سایر ویژگی‌های خاک، مثالی از شمال شرق ایران (چکیده)
91 - پالئواکولوژی، ریز رخساره ها و محیط رسوب گذاری سازند سورگاه بر مبنای روزن بران پلانکتون در منطقه پلدختر استان لرستان (چکیده)
92 - عوامل تعیین‌کننده رفتار چسبندگی هزینه‌ها (چکیده)
93 - بررسی نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیدگاه ممیزان مالیاتی و حسابرسان مستقل (چکیده)
94 - مسیریابی و منشایابی حرکت آلاینده های جوی در شرایط وقوع آلودگی های حدی در کلان شهر تهران (چکیده)
95 - نقش هدف های پیشرفت در پیش بینی هیجان های پیشرفت: اعتبارسنجی نظریه پکران (چکیده)
96 - ارزیابی خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا )ع( مشهد، در راستای مدیریت محیط زیست پایدار (چکیده)
97 - بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی (چکیده)
98 - رابطه «عبد و ربّ» به مثابه یک راهکار تربیت اخلاقی (چکیده)
99 - EFFECT OF HUMIC ACID AND ZEOLITE ON UPTAKE AND TRANSLOCATION OF MERCURY BY TURNIP PLANT IN ASALINE SOIL (چکیده)
100 - THE INFLUENCE OF PISTACHIO SHELL BIOCHAR AND BARLEY RESIDUES ON SOIL PROPERTIES (چکیده)