بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 61100

51 - Three stress-based triangular elements (چکیده)
52 - مکان‌یابی پایدار صنایع تبدیلی کشاورزی (مطالعه موردی: بخش زنجان رود، استان زنجان) (چکیده)
53 - تحلیل فضایی مؤلفه‌های جمعیتی سکونتگاه‌های روستایی در شهرستان ارومیه (چکیده)
54 - Light and scanning electron microscopic study of the tongue in the guinea fowl (Numida meleagris) (چکیده)
55 - A probabilistic framework for copy-move forgery detection based on Markov Random Field (چکیده)
56 - اثربخشی درمان مبتنی بر بهزیستی روان شناختی بر وسوسه بعد از ترک زنان مرکز اقامتی-اجباری ترک اعتیاد (چکیده)
57 - A simple thermodynamics model for estimation and comparison the concentration of oxygen vacancies generated in oxide powders synthesized via the solution combustion method (چکیده)
58 - بهینه یابی فرایند برشته کردن مادون قرمز رقم های مهم تجاری مغز پسته با روش سطح پاسخ (چکیده)
59 - Rolling contact fatigue analysis of rails under the in uence of residual stresses induced by manufacturing (چکیده)
60 - ارزیابی هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) (چکیده)
61 - حس آگاهی‌مدرس‌ و‌ تأثیر‌ آن‌ بر‌تدریس‌ آواهای‌ زبان‌فارسی‌ به‌ زبان‌ آموزان‌ غیرفارسی‌ زبان‌‌ ‌در‌ پرتوی‌ الگوی‌ هَیَجامَد (چکیده)
62 - A group multiple dependent state sampling plan using truncated life test for the Weibull distribution (چکیده)
63 - مطالعه رفتار خاک ماسه‌ای گچ‌دار شهر نجف در حضور مکش بافتی با استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشباع (چکیده)
64 - بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری به‌منظور استفاده مجدد از پساب برای کشت‌ ذرت علوفه‌ای (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب نیشابور) (چکیده)
65 - The Effects of Regulated Deficit Irrigation in Growth Response to Büchloe dactyloides (Bowie and Cody) Compared with Festuca arundinacea (چکیده)
66 - Geological parameters affected land subsidence in Mashhad plain, north-east of Iran (چکیده)
67 - Cubic B-splines collocation method for solving a partial integrodifferential equation with a weakly singular kernel (چکیده)
68 - Evaluation of Antioxidant Properties, Total Phenol and Flavonoid Content of some Herbal Tea (چکیده)
69 - پپتیدهای نفوذ کننده به سلول و ترانسیتوزیز: استراتژی های قدرتمندی جهت انتقال خوراکی انسولین (چکیده)
70 - تشخیص ناهنجاری در مسیرخودرو با استفاده از بازسازی تنک (چکیده)
71 - بررسی نقش خودکارآمدی و نوع سبک فرزندپروری مادر در پیش بینی اضطراب کودکان پیش دبستانی (چکیده)
72 - بررسی تأثیر آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر تهوع و استفراغ در زنان باردار (چکیده)
73 - INTEGRATED BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) WITH SUPPLY CHAIN AND FEED-FORWARD CONTROL (چکیده)
74 - A STUDY OF THE CONCEPT OF DYNAMIC EQUIPMENT IN THE EARTHMOVING PROCESS BY A CONSIDERATION OF TIME, COST AND EMISSIONS (چکیده)
75 - بررسی آماده سازی فرآورده های شیرین بیان و کاربردهای آن در صنعت (چکیده)
76 - ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
77 - ارائه روشی مبتنی بر یادگیری گروهی برای بهبود نتایج حاصل از فاکتورگیری ماتریس نامنفی ( NMF) (چکیده)
78 - Exploring syntactic complexity and its relationship with writing quality in EFL argumentative essays (چکیده)
79 - An Examination of Relative Clauses in Argumentative Essays Written by EFL Learners (چکیده)
80 - بررسی تجربی یکنواختی سرعت هوا در مقطع آزمایش تونل باد به وسیله جریان سنج سیم داغ (چکیده)
81 - مقایسة دو روش مدل سازی حرکت پیچش و بررسی اثر متغیرهای دامنة پیچش، بسامد و رینولدز (چکیده)
82 - On the role of structural variables in magnetic properties of Co(1-x)NixFe2O4 nanoferrites (چکیده)
83 - انقیاد و قدرت بدن زنانه در رمان سرگذشت ندیمه نوشتة مارگارت اَتوود (چکیده)
84 - تأثیر برنامه مشاوره فردی توسط ماما بر اضطراب دوران بارداری زنان نخست‌زا (چکیده)
85 - Comprehensive assessment of newly-developed slip-jump boundary conditions in high-speed rarefied gas flow simulations (چکیده)
86 - نقش امیدواری در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی سربازان با میانجیگری خودکنترلی (چکیده)
87 - Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy in Reducing Disappointment, Psychological Distress, and Psychasthenia among Systemic lupus Erythematosus (SLE) Patients (چکیده)
88 - Assessing the Accuracy of Expert-Based Decisions in Dispatching Ready Mixed Concrete (چکیده)
89 - Feasibility study of automatically performing the concrete delivery dispatching through machine learning techniques (چکیده)
90 - Optimality gap of experts' decisions in concrete delivery dispatching (چکیده)
91 - Predicting the Duration of Concrete Operations Via Artificial Neural Network and by Focusing on Supply Chain Parameters (چکیده)
92 - Sequential Meta-Heuristic Approach for Solving Large-Scale Ready-Mixed Concrete–Dispatching Problems (چکیده)
93 - Using Lagrangian Relaxation to Solve Ready Mixed Concrete Dispatching Problems (چکیده)
94 - بررسی سیر وسلوک هشتگانه طریقت نقشبندیه در هفت اورنگ جامی (چکیده)
95 - بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی (چکیده)
96 - A nanohybrid composed of polyoxotungstate and graphene oxide for dispersive micro solid-phase extraction of non-steroidal anti-inflammatory drugs prior to their quantitation by HPLC (چکیده)
97 - The bidual of a Banach algebra associated with a bilinear map (چکیده)
98 - پایندانی به تن و ضمانه بالنفس (چکیده)
99 - An efficient solid phase extraction of Pb2+ using tannic acid-coated cerium oxide nanoparticles followed by electrothermal atomic absorption spectrometry (چکیده)
100 - عوامل فردی؛ خانوادگی؛ اجتماعی؛ مذهبی؛ روابط فرازناشویی زنان (چکیده)