بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 67185

51 - از تروریسم تا ضدتروریسم در پاکستان: سنجش خشونت‌ورزی (چکیده)
52 - بررسی علل رمزگردانی و انواع آن در بین دبیران مرد و زن دوزبانه ترکی آذری- فارسی زبان در شهر ارومیه (چکیده)
53 - Significance of genome editing in pharm animals: Biomedical aspects (چکیده)
54 - Limitations of DNA Interference in Targeted Drug Delivery (چکیده)
55 - آنالیزبیوانفورماتیکی اثر پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفا S1کازئین شیر انسان بر مهار آنزیم ACEو مقایسه آن با گونه های مختلف پستاندارا (چکیده)
56 - Cyclic olefin polymer as a novel membrane material for membrane distillation applications (چکیده)
57 - Highly efficient and green catalyst of {Mo132} nanoballs supported on ionic liquid-functionalized magnetic silica nanoparticles for oxidative desulfurization of dibenzothiophene (چکیده)
58 - امکان‌سنجی توافق بر سلب صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها در حقوق ایران (چکیده)
59 - When British and Arab Novelists Teach Feminism: A Comparative Reading of Wollstonecraft’s and El Saadawi’s Views (چکیده)
60 - هفتگانه‌ها در فرهنگ مردم کرد و لر و ریشه‌ی تاریخی آنها (چکیده)
61 - کاوشی در صورت و محتوای نامة امام علی(ع) به عثمان بن حنیف (بر اساس رویکرد سبک شناسی ساختارگرا) (چکیده)
62 - Instructional leadership, and teacher’s collective efficacy, commitment, and professional learning in primary schools: a mediation model (چکیده)
63 - تاثیر کمک ابیاری بر ویژگیهای فیزیولوژیک عملکرد و میزان اسانس بیست جمعیت پونه وحشی (چکیده)
64 - پالئواکولوژی نانوفسیل‌های آهکی بخش فوقانی سازند نیزار در حوضۀ رسوبی کپه ‏داغ (چکیده)
65 - ارزیابی آلایندگی عناصر سنگین در گردوغبار شهری سروستان، استان فارس (چکیده)
66 - Leading Higher Education in Iran during COVID - 19 Pandemic: Reporting the Policies and Progresses (چکیده)
67 - انواع رخساره های سنگی سازند شوریجه در برش بید سوخته در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
68 - ارزیابی آلودگی خاک های منطقه افیولیتی سبزوار (چکیده)
69 - شیوع اختلال‌های اضطرابی در کودکان پایه اول دبستان شهر ملایر و ارتباط آن با نارسانظم‌جویی هیجانی (چکیده)
70 - Semi-deterministic Broadcast Channel With Side Information: A Secrecy Capacity Outer Bound (چکیده)
71 - معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس دادههای فازی (چکیده)
72 - MULTIVARIATE STATISTICAL CONTROL LIMITS ACCORDING TO DEPENDENCIES S (چکیده)
73 - مطالعه آزمایشگاهی ویژگیهای پرش هیدرولیکی در کانال همگرای شیبدار (چکیده)
74 - Modeling the Factors Affecting the Relative share of Sporting Brands in Mashhad Market (چکیده)
75 - Kolmogorov decomposition of conditionally completely positive definite kernels (چکیده)
76 - VARIANTS OF ANDO–HIAI TYPE INEQUALITIES FOR DEFORMED MEANS AND APPLICATIONS (چکیده)
77 - Generalized parallel sum of adjointable operators on Hilbert C*-modules (چکیده)
78 - Asymmetric Choi–Davis inequalities (چکیده)
79 - Inequalities for acceptable noncommutative random variables (چکیده)
80 - Edge metric dimensions via hierarchical product and integer linear programming (چکیده)
81 - اثر هیومیک اسید و فولویک اسید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دو گیاه زینتی شمعدانی (.Plargonium spp) و سینداپسوس (.Scindapsus spp) (چکیده)
82 - تاثیر غلظت‌های مختلف سدیم نیتروپروسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آهار(Zinnia elegans) تحت تنش شوری (چکیده)
83 - بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی موسیلاژ بامیه و مقایسه کارآیی استخراج دو روش حلال و فوق بحرانی (چکیده)
84 - Recombinant Lactococcus Lactis Displaying Omp31 Antigen of Brucella melitensis Can Induce an Immunogenic Response in BALB/c Mice (چکیده)
85 - Antimicrobial activity of some plant essential oils and an antimicrobial-peptide against some clinically isolated pathogens (چکیده)
86 - بررسی تطبیقی شخصیت ابراهیم ادهم در سه تذکره «طبقات ‌الصّوفیّه، تذکرة الاولیاء و نفحات‌ الأنس» (چکیده)
87 - Prevalence of oxygen defects in an in-plane anisotropic transition metal dichalcogenide (چکیده)
88 - Genotypic and phenotypic characterization of enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) isolates from diarrheic children: An unresolved diagnostic paradigm exists (چکیده)
89 - Pragmatic Analysis on Leech s Maxims in three Surahs from The Holy Quran (چکیده)
90 - Innovative Technology and its Impact on Promoting Motivation and Listening Skills of Iraqi University Learners (چکیده)
91 - تحلیلی بر تجربه کار کودکان روستایی: انگیزه‌ها و پیامدهای اشتغال زودرس (مطالعه موردی: کودکان ساکن در نواحی روستایی شهرستان کاشمر) (چکیده)
92 - تحلیل تاب آوری روستاییان در برابر بحران اقتصادی ناشی از تحریم ها مورد: روستاهای شهرستان بینالود (چکیده)
93 - تحلیل و ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دهیاران روستایی (مطالعه موردی: دهیاران روستای بخش نصرآباد تربت جام) (چکیده)
94 - تحلیل اثرات نوسازی کالبدی بر کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردی: بخش‏های طرقبه و شاندیز، شهرستان بینالود) (چکیده)
95 - تدوین و اعتبارسنجی پروتکل مداخله ای گروه درمانی با چند خانواده با تمرکز بر سبک والدگری هدفمند (چکیده)
96 - The effectiveness of purposeful based multi-family group therapy on self-concept and problematic behavior of adolescents (چکیده)
97 - پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی: تحول، نقد، چشم انداز (چکیده)
98 - اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای مبتنی بر هدف بر رفتارهای مشکل دار نوجوانان (چکیده)
99 - حریم خصوصی زناشویی در ارتباط درمانی بین روان درمانگر و درمانجو: یک مطالعه کیفی مبتنی بر دیدگاه زوج در فرهنگ ایرانی (چکیده)
100 - DroidTKM: Detection of Trojan Families using the KNN Classifier Based on Manhattan Distance Metric (چکیده)