بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62957

101 - تحلیل روند کاهش فضاهای باز شهری در فرآیند توسعه شهرها با تاکید بر مدیریت بحران در کلانشهر تهران (چکیده)
102 - تحلیلی بر کاهش مخاطرات محیط زیست شهری باتاکید بر طراحی مسیرهای پیاده (چکیده)
103 - Studying characterization in Arthur Miller’s The Crucible (چکیده)
104 - نقش زمین در برنامه ریزی مسکن (چکیده)
105 - آینده شهری و شهرهای آینده (چکیده)
106 - ارزیابی ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
107 - بنچمارک مدیریت پسماند در سایر کشورهای جهان (چکیده)
108 - چالشهای مدیریت گردشگری با رویکرد اکوتوریسم و توسعه پایدار در ایران (چکیده)
109 - ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنه های مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری (چکیده)
110 - تبیین توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در کاهش جرایم شهری؛ رهیافتی پیشگیرانه ) (چکیده)
111 - ارائه مدل ریاضی برای چیدمان دو ردیفه چند سطحی (چکیده)
112 - تحلیل آسیب پذیری فیزیکی - کالبدی منطقه 9 مشهد از دیدگاه زلزله خیزی (چکیده)
113 - تحلیل وضعیت اقتصادی ، اجتماعی وکالبدی محلات شهر شیروان در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
114 - ارزیابی تاثیر امکانات و خدمات فرهنگی برکاهش جرایم شهر مشهد در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
115 - بررسی شاخص توسعه انسانی در کشورهای اسلامی (چکیده)
116 - شهر الکترونیکی گامی به سوی تحقق اهداف شهر سالم (چکیده)
117 - مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگهای عمومی شهری با استفاده از GIS فازی(مطالعه موردی: حوزه میانی غربی شهر مشهد (چکیده)
118 - شهر های جدید ایران، اهداف اولیه، واقعیت امروز (چکیده)
119 - Investigating the effects of climate change on stream flows of Urmia Lake basin in Iran (چکیده)
120 - مدل سازی کمی آبخوان بجنورد با تاکید بر لایه بندی آن (چکیده)
121 - ارزیابی میزان تحقق کاربری های آموزشی ، بهداشتی و فضای سبز (چکیده)
122 - بررسی و تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی شهر مشهد با استفاد ازGIS (چکیده)
123 - اثرات آلودگی صوتی فرودگاه مشهد بر مناطق مسکونی پیرامون (چکیده)
124 - بررسی عوامل موثر اجتماعی در پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد (چکیده)
125 - ارزیابی سیستمی فرآیند پیاده سازی شهرالکترونیک بجنوردبا تاکید بر ابعاد تکنولوژیکی و سیاسی (چکیده)
126 - ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی با تاکید بر ابعاد کالبدی در منطقه 8 شهر مشهد (چکیده)
127 - Gendered Narrative in Female War Literature: Helen Benedict’s Sand Queen (چکیده)
128 - مقایسه‌ مدل‌های کاویتاسیونی و انتخاب مدل مناسب در شبیه‌سازی کاویتاسیون صفحه‌ای بر روی هیدروفویل ناکا 0015 (چکیده)
129 - مقایسه‌ی مدل‌های آشفتگی و بررسی اثر کاویتاسیون بر ضرایب هیدرودینامیکی جریان روی هیدروفویل ناکا 0015 (چکیده)
130 - Evaluating the effectiveness of two bovine mastitis vaccines and their influences on oxidant and antioxidant capacities of milk (چکیده)
131 - انتخاب استراتژی بازاریابی به وسیله درخت جستجوی مونت کارلو (چکیده)
132 - اولویّت‌بندی استراتژی‌های مدیریتی جهت توسعه فضای سبز در شرایط بحران منابع آبی (مطالعه موردی: کمربند سبز مشهد) (چکیده)
133 - Experimental Study of food poisoning of Multi-Antibiotic ResistantStaphylococcus aurous (MRSA) , Enterotoxins & its Total BacterialCount (TBC) In Cheese of Awassi ewes milk and its Effect in Public Health in Baghdad (چکیده)
134 - بررسی بار میکروبی کل و جداسازی باکتری باسیلوس سرئوس در گوشت خام ( گوسفند، گوساله، شتر، مرغ و بوقلمون) عرضه شده در مراکز توزیع شهرستان شیراز (چکیده)
135 - بررسی اثر ضد میکروبی اسانس گیاه رازیانه ( Foeniculum Vulgare ) بر برخی از باکتری های بیماری زای غذایی (چکیده)
136 - The effectiveness of existential psychotherapy on attitude to life and self-flourishing of educated women homemaker (چکیده)
137 - Soft computing-based method for estimation of almond kernel mass from its shell features (چکیده)
138 - Improving the microstructural and mechanical properties of in-situ zirconia-mullite composites by optimizing the simultaneous effect of mechanical activation and additives (چکیده)
139 - Decreasing Cramer–Rao lower bound by preprocessing steps (چکیده)
140 - Experimental investigation of the distinct effects of nanoparticles addition and urea-SCR after-treatment system on NOx emissions in a blended-biodiesel fueled internal combustion engine (چکیده)
141 - Optoelectronic properties and energy conversion of organic dye-based solar cells: Molecular approach (چکیده)
142 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری جذب و واجذب هیدروژن برای مواد ذخیره کننده هیدروژن در فشار پایین (چکیده)
143 - اهمیت دانش بومی استحصال آب باران (چکیده)
144 - Some numerical radius inequality for several operators (چکیده)
145 - Comparative toxicity of nanoparticulate and ionic copper following dietary exposure to common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
146 - Effect of loss on transverse localization of light in 1D optical waveguide array in the presence of Kerr-type nonlinearity (چکیده)
147 - Practical realization of discrete-time Volterra series for high-order nonlinearities (چکیده)
148 - Optimization and study of performance parameters in an engine fueled with hydrogen (چکیده)
149 - Modulation instability and soliton formation in the interaction of X-ray laser beam with relativistic quantum plasma (چکیده)
150 - Effects of plant essential oils on growth and virulence factors of Erwinia amylovora (چکیده)