بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60907

101 - بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار (چکیده)
102 - شبیه‌ سازی عددی رفتار زهکشی‌ نشده خاک دانه‌ای با ذرات چندگوشه به کمک روش اجزای مجزا (چکیده)
103 - کدام ایران؟ (چکیده)
104 - Efficiency of essential oils against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum causing potato soft rot and their possible application as coatings in storage (چکیده)
105 - تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی به‏ لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاری (چکیده)
106 - نقش استاتین ها در بیماری آلزایمر (چکیده)
107 - عملکرد داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی در بیماری پارکینسون (چکیده)
108 - اشتباهات رایج آماری (چکیده)
109 - دختری درون قلعه است؛ قلعه دخترها و داستان‌هایشان (چکیده)
110 - Mother corm origin and planting depth affect physiological responses in saffron (Crocus sativus L.) under controlled freezing conditions (چکیده)
111 - مطالعه‌ی عددی و تجربی تولید آنتروپی در یک ورودی هوای فراصوتی در عدد ماخ طراحی (چکیده)
112 - Fe3O4@Boehmite-NH2-CoII NPs: An Environment Friendly Nanocatalyst for Solvent Free Synthesis of Coumarin Derivatives Through Pechmann Condensation Reaction (چکیده)
113 - انتخاب توزیع پیشین در استنباط بیزی (چکیده)
114 - Electrochemical behavior of polyaniline nanoparticles suspension: Adsorption and diffusion (چکیده)
115 - Goodness of fit test based on statistical evidence for scale family with censored data (چکیده)
116 - تاثیر گسترش شهر مشهد بر سیلاب شهر بین سال‌های 1320 تا 1395 (چکیده)
117 - Accounting Conservatism and Long-Run Stock Return: Some Evidence of Initial Offering in Tehran Stock Exchange (چکیده)
118 - مطالعه اثر ژن Rf3 برای بازگردانندگی باروری به برنج در زمینه ژنتیکی لاین ندا-A (چکیده)
119 - Distribution of global defensive k-alliances over some graph products (چکیده)
120 - بررسی آزمایشگاهی اثر افزدودن نانوذرات بر سرمایش ماده تغییر فاز دهنده و استفاده آبه به عنوان سیستم خنک کاری (چکیده)
121 - A Self-propagating high-temperature synthesis process for the fabrication of Fe(Cr)–Al2O3 nanocomposite (چکیده)
122 - Kinetic pattern and microbial population dynamic characterization of Escherichia coli and Salmonella enteritidis in Frankfurter sausage: An experimental and modeling study (چکیده)
123 - Optimization of pulse processing parameters for digital neutron-gamma discrimination (چکیده)
124 - بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیۀ تجارت (چکیده)
125 - تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانوصفحه مستطیل شکل با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
126 - آنالیز ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی میندلین از جنس گرافن با استفاده از نظریه غیر کلاسیک تنش مزدوج اصلاح شده و روش حل ناویر (چکیده)
127 - Enhancement of visible and UV light photocatalytic activity of rGO-TiO2 nanocomposites: The effect of TiO2/Graphene oxide weight ratio (چکیده)
128 - بررسی آلودگی جیوه در آب های سطحی محدوده معدن طلای زرشوران- تکاب (چکیده)
129 - ارزیابی آلودگی فلز سنگین جیوه در رسوبات معدن طلای زرشوران-تکاب (چکیده)
130 - تحلیل خمش نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم بر مبنای تئوری الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
131 - توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ایجاد توالی هدف ریز RNA های سرکوب گر در UTR 3\\\' ژن میوستاتین برخی گوسفندان بومی ایران (چکیده)
132 - The relationship between burnout and personality (چکیده)
133 - Accessibility on iterated function systems (چکیده)
134 - Microencapsulation of probiotics in yogurt: A Review (چکیده)
135 - Four-derivative couplings via the T-duality invariance constraint (چکیده)
136 - HSA-interaction studies of uranyl complexes of alkyl substituted isothiosemicarbazone (چکیده)
137 - Evaluation response of photosynthesis of stevia plant (Stevia rebaudiana Var. Bertoni) to potassium humate and photoperiod (چکیده)
138 - An Operator Inequality for Bounded Linear Maps Between C^* C ∗ -Algebras (چکیده)
139 - Performance and structural features of LaNi0.5Co0.5O3 perovskite oxides for the dry reforming of methane: Influence of preparation method (چکیده)
140 - سنجش فضایی ظرفیت تاب‌آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS (چکیده)
141 - RNA aptasensor based on gold nanoparticles for selective detection of neomycin B, molecular approach (چکیده)
142 - Antioxidant potential and antimicrobial activity of chitosan–inulin conjugates obtained through the Maillard reaction (چکیده)
143 - مطالعه تطبیقی نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس کشورهای ایران، مالزی و امریکا: درس هایی برای نظام آموزشی ایران (چکیده)
144 - Elliptical generalized Maxwell fish-eye lens using conformal mapping (چکیده)
145 - اثر بیوچار بر خصوصیات رشدی و نسبت پتاسیم به سدیم مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش کلرید سدیم (چکیده)
146 - CuI anchored onto mesoporous SBA-16 functionalized by aminated 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane with thiosemicarbazide (SBA-16/GPTMS-TSC-CuI): a heterogeneous mesostructured catalyst for S-arylation reaction under solvent-free conditions (چکیده)
147 - Effect of Vermicompost on Essential Oil Composition of (Satureja hortensis L.) Under Water Stress Condition (چکیده)
148 - تاثیر تمرین هوازی بر سطوح سرمی BDNF و تغییرات VO2max، توده چربی و ضربان قلب بیماران معتاد در دوره شش ماهه دوم بعد از شروع ترک اعتیاد (چکیده)
149 - تعیین مقدار رادون و سایر فراسنجه های موثر بر کیفیت شیرهای پاستوریزه ی موجود در بازار کرمان (چکیده)
150 - واکاوی مبانی قرآنی نظر امام خمینی درباره ی غده ی سرطانی بودن اسرائیل (چکیده)