بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 73943

101 - تعیین الگوی کشت بهینه تولیدات زراعی با استفاده از برنامه ریزی خطی مطالعه موردی شرق استان مازندران (چکیده)
102 - ابوسفیان در آیینه (چکیده)
103 - تأثیر کم آبیاری و شوری بر شاخص های مورفولوژیکی فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (چکیده)
104 - تاثیر کم آبیاری و شوری بر کمیت و کیفیت میوه فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (چکیده)
105 - تاثیر کم آبیاری و شوری آب بر ریشه و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (چکیده)
106 - پایش خشکسالی های شهر زاهدان و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وقوع، تداوم و شدت آنها (چکیده)
107 - پایش ، ارزیابی و تحلیل تغییرات مکانی دوره های خشک استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
108 - بررسی روند تغییرات نیاز آبی گندم در سالهای آینده با استفاده از مدلهای سری زمانی (چکیده)
109 - بررسی روند تغییرات کیفی آب رودخانه گلورد از رودخانه نکارود مازندران (چکیده)
110 - بررسی تغییرات پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش های آماری (چکیده)
111 - بررسی تاثیرعوامل آب وهوایی برعملکرد گندم دیم و آبی درسه منطقه مهم تولید گندم (چکیده)
112 - بررسی تاثیر مالچهای مختلف آلی و غیرآلی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و هدایت روزنهای برگ در پسته Pistachio vera L. (چکیده)
113 - بررسی الگوهای بزرگ مقیاس اقلیمی موثر بر پارامترهای بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (چکیده)
114 - بررسی اثربخشی توسعه انواع سیستم های آبیاری (مطالعه موردی دشت نیشابور) (چکیده)
115 - بررسی اثرات متقابل تنش کم آبیاری و شوری بر صفات مورفولوژیک گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L) (چکیده)
116 - بررسی اثرات کم آبیاری و تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ابریشم مصری (چکیده)
117 - بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب در گیاه دارویی گل مغربی Oenothera biennis L (چکیده)
118 - بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات مورفولوژی ابریشم مصری (چکیده)
119 - بررسی اثر بسترهای مختلف کاشت بر خواص مورفولوژیکی و میزان ژل گیاه دارویی آلوئه ورا (Aloebarbadensis Mill) در زمان های مختلف برداشت (چکیده)
120 - بررسی آثار تنش خشکی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیک 4 گونه گیاه پوششی (چمن لولیوم پرنه، پتنتیلا، شبدر سفید و فرانکینیا) با پتانسیل استفاده در فضای سبز (چکیده)
121 - برآورد و محاسبه ی تبخیر از خاک شور بدون پوشش (چکیده)
122 - برآورد قیمت متوسط هر متر مکعب آب چاههای کشاورزی دشت مشهد با احتساب هزینه های جبرانی (چکیده)
123 - Foliar Application of Potassium on Antioxidant Enzyme Activities of Tomato Plants under Drought Stress (چکیده)
124 - ارزیابی کارآیی و عملکرد سیستمهای آبیاری قطره ای فضای سبز شهری (مطالعه موردی بلوار شهید برونسی مشهد) (چکیده)
125 - رزیابی توزیع مکانی دما با استفاده از روش عکس فاصله با تصحیح ارتفاع و تکنیک Topo To Raster (چکیده)
126 - ارزیابی تغذیه آب زیرزمینی با شبیه سازی عددی ناحیه غیر اشباع خاک (چکیده)
127 - ارزیابی تأثیر تغییرات راندمان آبیاری بر منابع آب حوضه آبریز نیشابور با استفاده از مدل WEAP (چکیده)
128 - اثر آبیاری تابستانه و پوشش مالچ بر عملکرد کلاله خشک زعفران (چکیده)
129 - An underrelaxed-modified Picard iteration scheme for simulation of 3D wetting pattern under drip irrigation using Richards’ equation on non-orthogonal grids (چکیده)
130 - A two dimensional finite volume model for rain garden infiltration simulation (چکیده)
131 - A three dimensional finite volume model for simulation of soil wetting pattern under drip irrigation (چکیده)
132 - سرمقاله و یادداشت کوتاه (چکیده)
133 - A numerical method for solving stochastic linear quadratic problem with a finance application (چکیده)
134 - اثر کاربرد قارچ تریکودرما (‏Trichoderma harzianum‏) بر خصوصیات بیوشیمیایی و رنگیزه‌های ‏فتوسنتزی گیاه ریحان تحت تنش خشکی (چکیده)
135 - The Therapeutic Potential of Targeting key signaling Pathways as a Novel Approach to Ameliorating Post-Surgical Adhesions (چکیده)
136 - ارزیابی تأثیر پروژه های باروری ابرها در افزایش میزان بارندگی (مطالعه موردی: استان اصفهان) (چکیده)
137 - A statistical approach for identification of dust-AOD hotspots climatology and clustering of dust regimes over Southwest Asia and the Arabian Sea (چکیده)
138 - Intra- vs Intermolecular Cross-Links in Poly(methyl methacrylate) Networks Containing Enamine Bonds (چکیده)
139 - Impact of betaine and allicin against circulating oxidative and biochemical alterations induced by cadmium intoxication in common carp (چکیده)
140 - فرایند شکل‌گیری و خلقت مراتب طولی نفس از گیاهی تا الهی در نزد مفسران قرآن کریم (چکیده)
141 - The Study of Relationship between Moral Intelligence and Happiness in Rehabilitation Students (چکیده)
142 - Integrating life cycle assessment and life cycle costing using TOPSIS to select sustainable biomass-based -carbonaceous adsorbents for CO2 capture (چکیده)
143 - A suboptimal control of linear time-delay problems via dynamic programming (چکیده)
144 - تدوین تشبیهی و برخی از نمونه های مؤثّر آن در سینمای ایران (چکیده)
145 - The Effect of Eight Weeks Endurance Training, Somatropin Injection, and Its Lipolytic Fragment (AOD9604) on Cytokeratin-18 and Liver Enzymes of Mice Induced Liver Damage Due to a High-Fat Diet (چکیده)
146 - Pedogenesis and Distribution of Ni and Cr in an Ultramafic Soil Toposequence under Arid Climate (چکیده)
147 - حمایت از نظریه برنامه حرکتی تعمیم یافته در سطح رفتاری براساس آنالیز رگرسیون فردی: یافته هایی برخلاف اصول مهارت های ویژه (چکیده)
148 - اثر مکمل گلایسینات مس بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در سیکل دوم تولید مرغان تخم گذار سویه های لاینW-36 (چکیده)
149 - کاربرد تکنیک RFLP-PCR جهت تمایز بین ارقام نخود حساس و مقاوم به بیماری برق زدگی (چکیده)
150 - Investigating the Role of Using Electronic Health Record (EHR) in Physician-Patient Relationship: A Qualitative Study (چکیده)