کتابهای دکتر سید احمد فاطمی نژاد

فارسی

 1. از منازعه تا همبستگی: بررسی روابط بین المللی خاورمیانه بر اساس مکتب انگلیسی, تالیف, سال (مهر ۱۳۸۷)
 2. نظریه‌ی روابط بین‌الملل پیشینه و چشم‌انداز, ترجمه, سال (مرداد ۱۳۹۰)
 3. اقتصاد سیاسی بین‌الملل : جهان‌بینیهای متعارض, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۹۰)
 4. جهان نامتوازن: روابط بین الملل و چالش استیلاجویی امریکا, ترجمه, سال (مرداد ۱۳۹۲)
 5. شالوده شناسی علم سیاست, ترجمه, سال (آبان ۱۳۹۲)
 6. اقتصاد سیاسی بین الملل: جهان بینی های متعارض, ترجمه, سال (مرداد ۱۳۹۳)
 7. هویت غربی: ماهیت و مؤلفه ها, تالیف, سال (اردیبهشت ۱۳۹۴)
 8. اقتصاد سیاسی بین الملل: جهان بینی های متعارض, ترجمه, سال (اردیبهشت ۱۳۹۴)
 9. هند و پاکستان: مدیریت منازعه در پرتو تسلیحات هسته ای, تالیف, سال (فروردین ۱۳۹۴)
 10. نظریه روابط بین الملل: پیشینه و چشم انداز, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۹۳)
 11. اخلاق/هنجار و امر سیاسی: اندیشه و عمل کنت تامپسن, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۹۹)
 12. اقتصاد سیاسی بین الملل: جهان بینی های متعارض, ترجمه, سال (مرداد ۱۴۰۲)