مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 42136

51 - فرسودگی شغلی پرستاران در بخش های روان پزشکی (چکیده)
52 - تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم‌سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
53 - مطالعه کیفی وضعیت تیم سازی و کارتیمی در دانشگاه های دولتی ایران (چکیده)
54 - بررسی پدیدار‌شناسانه توانمندسازی مالی از دیدگاه مدیران مدارس (چکیده)
55 - شناسایی شاخص‌های اهداف مطلوب برای دروس رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها و میزان توجه به آن‌ها (چکیده)
56 - شناسایی شاخص های مطلوب برای فعالیت های یاددهی و یادگیری دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توه به آنها (چکیده)
57 - شناسایی مخاطرات زمین شناسی شهر زرند با استفاده ازخصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی خاک ها (چکیده)
58 - بررسی رابطه ی مفهوم نماد و استعاره در اندیشه ی ریکور (چکیده)
59 - ضریب گیاهی گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L) (چکیده)
60 - ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیکی شانزده ژنوتیپ زرشک بومی ایران (چکیده)
61 - تحلیل خودهمبستگی فضایی رابطه بیکاری و رائم سرقت در ایران (95-1385) (چکیده)
62 - اثر تعداد صفحه بر شرایط بهینه مبدل حرارتی صفحه‌ای واشردار با هیبرید گرافن-نانولوله کربنی (چکیده)
63 - Effect of Hydrocarbon Contamination on Biostabilization of Soil Contaminated with Motor Oil and Gasoline (چکیده)
64 - وضعیت سازمان های مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار (چکیده)
65 - بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تکید بر نظریه شهر اکولوژیک (چکیده)
66 - تأثیر سطوح مختلف کیتوسان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک پایه های سیترنج و نارنج تحت تنش شوری (چکیده)
67 - مقایسه روش‌های زمین‌آمار و سنجش از دور در برآورد عملکرد دانه برنج در استان گیلان (چکیده)
68 - آزمون سریع برای تشخیص مقاومت یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana Durieu) به علف کش هالوکسی فوپ-آر متیل استر (چکیده)
69 - اثربخشی برنامه آموزش مادران بر‌اساس مدل تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) بر کاهش مشکلات توجه/ بیش‌فعالی کودکان پسر پیش‌دبستانی با نشانه‌های aDhd (چکیده)
70 - مقایسه دستگاه طیف سنج نشر اتمی- پلاسمای جفت شده القایی با دستگاه طیف سنج نشری- جرقه الکتریکی (چکیده)
71 - پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرل (چکیده)
72 - تحلیل مدل شبیه سازی رفتار انتشار مقالات اعضاء هیت علمی با استفاده از روش دینامیک سیستم و ارائه بهترین سناریوها: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
73 - ارائه راهبرد مطلوب در تخصیص آب با کاربرد تئوری بازیهای غیرهمکارانه (چکیده)
74 - ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نیازهای بین فردی بر اساس نظریه کالسیک آزمون و پاسخ (چکیده)
75 - مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط و سبکهای پردازش حسی در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
76 - تبیین و سطح بندی پارامترهای دیپلماسی مرزی بین ایران و ترکمنستان (چکیده)
77 - An analysis of the effects of the city physical development on urban environmental sustainability: A case study of Piranshahr city, Iran (چکیده)
78 - Modeling the traffic signal control system at an isolated intersection using queuing systems (چکیده)
79 - ارزیابی عناصر مؤثر بر استقرار نظام بوده‌ریزی عملیاتی در شهرداری ها با استفاده از مدل استراتژیکی Swot (چکیده)
80 - شناسایی چالش های پیش روی توسعة اکوسیستم کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری روستایی(مطالعه موردی؛ مناطق روستایی بخش ساردوئیه در شهرستان جیرفت) (چکیده)
81 - کنترل ارتفاع گیاهان با استفاده از سیستم تحریک مکانیکی با استفاده از هوا (چکیده)
82 - Comparing Rangeland Soil-Vegetation Mineral Content Based on Elevation Classes and Phenological Stages in North-Facing Slopes, Sabalan Region, Ardabil Province (چکیده)
83 - بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای مدیران گروه های آموزشی دانشگاه شهیدچمران اهواز (چکیده)
84 - بررسی پارامترهای سیاسی-امنیتی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان به ایران؛ با تاکید بر منطقه‌ی خودمختار نخجوان (چکیده)
85 - بررسی و سطح‌بندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش وابستگی ژئوپلیتیک جمهوری خودمختار نخجوان به ایران (چکیده)
86 - اهداف حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر منافع ملی ایران (چکیده)
87 - بررسی و تحلیل تاثیر اقتصاد سیاسی متفاوت در ایجاد سطوح مختلف توسعه یافتگی (مطالعه موردی: آفریقای جنوبی و زیمبابوه) (چکیده)
88 - The Effect of Dietary Barley Grain Substitution with Hydroponic Barley Grass on Milk Yield and Some Blood Metabolites of Saanen Lactating Goats (چکیده)
89 - Investigation of the Effects of Barley Grain Removal and Replacement of Wheat Bran with it, in the Diet of Saanen Dairy Goats (چکیده)
90 - اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی (چکیده)
91 - بازتاب‌های رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستان مَمَسَنی (با تأکید بر سه مفهوم تکنوکراسی، بوروکراسی و کاریزما (چکیده)
92 - توزیع فضایی آراء در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (با تاکید بر طایفه گرایی در حوزه انتخابیه مَمَسَنی ) (چکیده)
93 - تحلیل گفتمان متن نشریات محلی در زمینه طایفه‌گرایی در حوزه انتخابیه مَمَسَنی (نمونه‌پژوهی: فصلنامه فراسو و ماهنامه نورباران) (چکیده)
94 - تبیین دیاسپورای افغان در شهرستان مَمَسَنی (چکیده)
95 - رده‌شناسی نظام‌های حالت‌نمایی و مطابقه در بَشاگَردی (چکیده)
96 - رویکردهای متفاوت به بدن در دین هندویی (چکیده)
97 - جنبه‌هایی از دستور گفتمانی‌نقشی؛ شواهدی رده‌شناختی از زبان فارسی (چکیده)
98 - Effects of Alfalfa Particle Size on Ensalivation Rate, Chewing Efficiency, and Functional Specific Gravity of Particulate Matter in Hereford Steers (چکیده)
99 - Crude protein fractionation, in situ ruminal degradability and FTIR protein molecular structures of different cultivars within barley, corn and sorghum cereal grains (چکیده)
100 - مطالعه عملکرد بره‌های بلوچی تغذیه شده با بلوک‌های خوراک کامل حاوی علف نی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 841
 •  
 • 842
 •  
 • 843
 •  
 • »