مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 42157

201 - فراتحلیل اثرات پذیرش IFRSبر بازار سرمایه (چکیده)
202 - چرخش اجباری موسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدماتحسابرسی: هزینه ها و منافع (چکیده)
203 - مدلسازی پیش بینی وجه نقد آتی (چکیده)
204 - بررسی رابطۀ بین مدل‌های کیفیت گزارشگری مالی، زمانبندی تعهدات، کارایی و عدم کارایی سرمایه‌گذاری (چکیده)
205 - بررسی ساز و کارهای پیشگیری از سقوط قیمت سهام (چکیده)
206 - بهسازی خاک های مناطق کویری و کاربرد آنها در راهسازی (مطالعه موردی : محور خور – عرب آباد خراسان جنوبی) (چکیده)
207 - تحلیل دینامیکی پوسته استوان های مدرج تابعی در معرض بار شوک ترمو -مکانیکی غیرمتقارن با خواص مادی وابسته به دما (چکیده)
208 - اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه ای، خود-شفقتی و ذهن‌آگاهی مادران تنیده دارای کودک پیش دبستانی (چکیده)
209 - بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی (چکیده)
210 - Evaluation of fast and slow pyrolysis methods for bio-oil and activated carbon production from eucalyptus wastes using a life cycle assessment approach (چکیده)
211 - Improved transesterification conditions for production of clean fuel from municipal wastewater microalgae feedstock (چکیده)
212 - Conditioning time and sodium bentonite affect pellet quality, growth performance, nutrient retention and intestinal morphology of growing broiler chickens (چکیده)
213 - تأثیر سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی در دو شکل معمول و میکروکپسوله شده در جیره‌های غذایی بر عملکرد، صفات لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی (چکیده)
214 - A syntactic analysis of Persian deverbal nominals: An exo-skeletal approach (چکیده)
215 - Annotated checklist of the endemic Tetrapoda species of Iran (چکیده)
216 - Projection Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Weapon-Target Assignment Problem (چکیده)
217 - Annotated checklist of fleas (Insecta: Siphonaptera) and lice (Insecta: Anoplura) associated with rodents in Iran, with new reports of fleas and lice (چکیده)
218 - Associations between large-scale climate oscillations and land surface phenology in Iran (چکیده)
219 - HISTOLOGICAL AND STEREOLOGICAL STUDY ON THE KIDNEYS IN SPARROWS LIVING IN WET AND ARID ZONES (چکیده)
220 - تعیین مؤلفه های حکمرانی در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطزیست در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
221 - فتوحات و مشروعیت خلفای راشدین (چکیده)
222 - انتخاب مناسب ترین نوع گونه گیاهی نبکا برای تثبیت ماسه های روان با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: منطقه صمدآباد شهرستان سرخس) (چکیده)
223 - A proposal for an all optical full adder using nonlinear photonic crystal ring resonators (چکیده)
224 - مولفۀ بینایی- فضایی حافظۀ رویدادی در بیماران مبتلا به ام. اس. فارسی زبان (چکیده)
225 - بررسی بیان افتراقی ژنها، مسیرها و شبکه ژنی در بافت عضله جنین گوسفند در دو نژاد دنبهدار و بیدنبه (چکیده)
226 - پیش بینی و تایید in silico ریز RNA ها در بافت های مختلف گوسفند با منشا کروموزوم 20 (چکیده)
227 - تعیین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چا ی سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی و ترکیب بدن زنان یائسه غیرفعال (چکیده)
228 - شیوۀ طنزپردازی فرهاد حسن‌زاده بر مبنای نظریۀ ایوان فوناژی (چکیده)
229 - ارزیابی کمّی شاخص‌های شدّت بیابانزایی در اراضی کشاورزی دشت درگز، شمال استان خراسان رضوی (چکیده)
230 - تحول گفتمانی «دولت – ملت» در گذار به ژئوپلیتیک پست مدرن (چشم‌انداز دولت پسا‌سرزمینی) (چکیده)
231 - نقش دوغاب آهک هیدراته در تثبیت حرکت ماسه‌های بادی (چکیده)
232 - واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات) (چکیده)
233 - قابوس‌نامۀ معماری ایران؛ بازخوانی مفاهیم و کارکردهای گنبد قابوس (چکیده)
234 - A Study on the Optimization of the Performance of Type 1 Fuzzy Controller Based on the IDA Method (چکیده)
235 - الگوهای جوی تداوم بارشهای غرب ایران (چکیده)
236 - Observer-Based Adaptive Neural Control for Switched Stochastic Pure-feedback Systems with Input Saturation (چکیده)
237 - Modeling, stability and the activity assessment of glutathione reductase from Streptococcus Thermophilus; Insights from the in-silico simulation study (چکیده)
238 - Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Qom Formation in Central Iran (چکیده)
239 - بررسی الگوی پراکندگی و زیست چینه نگاری نانوفسیلهای آهکی بخش بالایی سازند قم در برش سیاهکوه (چکیده)
240 - نگرشی انتقادی به آرای سبک شناسان درباره سبک ارانی (چکیده)
241 - Identification of the Oligocene-Miocene boundary in the Central Iran Basin (Qom Formation): calcareous nannofossil evidences (چکیده)
242 - An analytical solution for buckling of plates with circular cutout subjected to non-uniform in-plane loading (چکیده)
243 - Effects of an 8-Week Aerobic Exercise Program on Some Indicators of Oxidative Stress in Elderly Women (چکیده)
244 - Seismic geomorphology and stratigraphic trap analyses of the Lower Cretaceous siliciclastic reservoir in the Kopeh Dagh-Amu Darya Basin (چکیده)
245 - سازندگان فن‌سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت‌جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهد (چکیده)
246 - The growth and development of cress (Lepidium sativum) affected by blue and red light (چکیده)
247 - زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) (چکیده)
248 - An investigation on fatigue life evaluation and crack initiation of Al-GFRP bonded lap joints under four-point bending (چکیده)
249 - دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری، میدان نفتی آغاجاری، جنوب باختر ایران (چکیده)
250 - Depending on mother corm size, the removal of extra lateral buds regulates sprouting mechanism and improves phosphorus acquisition efficiency in saffron (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 842
 •  
 • 843
 •  
 • 844
 •  
 • »