مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 42123

301 - شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله‌ مراتبی (چکیده)
302 - تغییر رویکرد مطالعات حوزه بازیابی اطلاعات تعاملی: یک مطالعه علم‌سنی در پایگاه وب علوم (چکیده)
303 - بررسی میزان آشنایی، استفادۀ و نیز بررسی اثربخشی نقشه‌های ذهنی در فرایند بازیابی اطلاعات (چکیده)
304 - An exploratory study on competitive intelligence: Managers\\\' information needs in higher education sector (چکیده)
305 - هفت وجه تجربه سواد اطلاعاتی براس و پیچیدگی وظیفه کاری: بررسی مروری (چکیده)
306 - Leaf Area Index, Dry Matter Accumulation and Allocation Trends in Vicia faba L. Affected by Inoculation with Rhizobium and Pseudomonas (چکیده)
307 - Investigating the Solubility of CO2 in the Solution of Aqueous K2CO3 Using Wilson-NRF Model (چکیده)
308 - بررسی شاخصهای انگلشناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی در آلودهسازی تجربی بره با آیمریا آهساتا (چکیده)
309 - A Numerical Formulation for N -Dimensional Wave Equations Using Shearlets (چکیده)
310 - اثربخشی بهزیستی‌درمانی گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تنظیم شناختی هیان، نگرانی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار (چکیده)
311 - Biochemical responses of juvenile European sturgeon, (Huso huso) to a sub-lethal level of copper and cadmium in freshwater and brackish water environments (چکیده)
312 - بررسی عمومیت شیوه های مدیریت اقتصادی خانواده در مشهد و عوامل مؤثر (چکیده)
313 - مطالعه تثیر پارامترهای فرآیند برنیشینگ ساچمه‌ای و زبری سطح اولیه بر روی ویژگی‌های مغزی زبری سطح قطعات استوانه‌ای مسی (چکیده)
314 - Oxidative desulfurization of dibenzothiophene by magnetically recoverable polyoxometalate-based nanocatalyst: Optimization by response surface methodology (چکیده)
315 - سنتز و تعیین مشخصه نانوذرات مغناطیسی مس فریت و کاربرد آن ها برای حذف رنگ قرمز واکنشی 141 از محیط آبی (چکیده)
316 - بررسی و تحلیل اثرات تقسیمات سیاسی بر پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی(مورد مطالعه: شهرستان فیروزه) (چکیده)
317 - An annotated catalog of Iranian Symphypleona and Neelipleona (Hexapoda: Collembola): new records and key to species (چکیده)
318 - تحلیل تأثیر کیفیت نظارت مالی بر ریسک اعتباری بانک‌های ایران با روش رگرسیون کوانتایل پانل (چکیده)
319 - Analytical dynamic of a rotating prismatic actuator with variable stiffness and validation with finite element method (چکیده)
320 - رابطة معنویت در کار با اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
321 - ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی پارک های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف (Gaps) (چکیده)
322 - عوامل مؤثر بر بحران قوم‌مداری در تضعیف‌ همبستگی ملی (یک مدل‎سازی نظری در شرایط بحرانی جوامع شهری) (چکیده)
323 - تأثیر مدل آموزش ورزش بر خود تعیینگری دانشجویان دختر واحد تربیت بدنی عمومی2 (چکیده)
324 - ارتباط بین ادراکات از حمایت استقلالی والدین با شاخص های بهزیستی دانشجویان پسر ورزشکار: با رویکرد تئوری خود- مختاری (چکیده)
325 - کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکتهای تولیدی ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
326 - بازنگری نظام موجود ارزیابی عملکرد ادارت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها (EFQM)‎ (چکیده)
327 - ارتباط بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هیات های ورزشی استان بوشهر (چکیده)
328 - مقایسه نقش فوق برنامه ورزشی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی (چکیده)
329 - رابطة بین ابعاد شش گانة نیک زیستی و خودکارامدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنی (چکیده)
330 - تأثیر تمرینات هیپ ـ ‌هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر غیر ورزشکار (چکیده)
331 - نقش ترویج و آموزش کشاورزی در ترویج دانش و فناوری های بوم سازگار برای تولیدهای کشاورزی در کشور (چکیده)
332 - مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریک، بیوانرژیک و روانی والیبالیست‌های زن موفق، نیمه‌موفق و مبتدی استان خراسان جنوبی. (چکیده)
333 - رابطه بین ترکیب بدن و توزیع چربی مرکزی با عملکرد ریوی ایستا و پویا در زنان (چکیده)
334 - رابطه کمال گرایی ورزشی با نیم رخ حالات خلقی بازیکنان نخبه تنیس روی میز در قبل و بعد از رقابت‎ (چکیده)
335 - مقایسه تأثیر دو شیوه تمرینی ایروبیک و هیپ-هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان پسر (چکیده)
336 - تعمیمی از حدس اردوش- سرپینسکی (چکیده)
337 - Analysis and Critique of Representationalism in Information Retrieval Action (چکیده)
338 - Responses of surface water quality to future land cover and climate changes in the Neka River basin, Northern Iran (چکیده)
339 - بررسی و تحلیل نقش عوامل محیطی-اجتماعی در احساس امنیت زنان مطالعه موردی: شهر مرزی نهبندان (چکیده)
340 - Evaluation of Soil Temperature under Mulches and Garlic Extract on Yield of Cucumber (Cucumis sativus L.) in Greenhouse Conditions (چکیده)
341 - Dynamics of Entanglement in Optomechanical Cavity Arrays: Localization-Delocalization Transition (چکیده)
342 - Arithmetic operations and ranking of hesitant fuzzy numbers by extension principle (چکیده)
343 - Sociopoétique des étapes iraniennes chez les voyageurs français au XIXe siècle : Etude du cas Trois ans en Asie de Gobineau (چکیده)
344 - مطالعه کیفی آب‌های زیرزمینی ساختگاه سد خرسان 2 با استفاده از روش تحلیل آماری چند متغیره (چکیده)
345 - Investigation of Cd, Pb, and Ni contamination in soil and wheat plant in alluvial lands of Tigris River in southern Baghdad, Iraq (چکیده)
346 - Sinc–Muntz–Legendre Collocation Method for Solving a Class of Nonlinear Fractional Partial Differential Equations (چکیده)
347 - Virulence Characteristics of Yersinia enterocolitica Isolated from Dairy Products in the Northeast of Iran (چکیده)
348 - Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimorium identification in poultry carcasses (چکیده)
349 - ارزیابی انتشار فضایی جمعیت در شهرهای کوچک و میانی از هسته مرکزی در شرایط رشد افقی (مطالعه موردی: شهر طرقبه) (چکیده)
350 - Three-Dimensional Graph Matching to Identify Secondary Structure Correspondence of Medium-Resolution Cryo-EM Density Maps (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 841
 •  
 • 842
 •  
 • 843
 •  
 • »