مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 42090

1 - توصیف برخی هنجارهای زبانی مترجمان ادبی ایران از آغاز مشروطه تا کنون (چکیده)
2 - تأثیر اقدامات سیستمهای کاری عملکرد باال مدیریت منابع انسانی بر کیفیت مراقبت از بیمار از طریق متغیر میانجی توانمندسازی روانشناختی (چکیده)
3 - زیست چینه نگاری سازند بغمشاه بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش دهشک (شمال بلوک لوت) (چکیده)
4 - Nanoporous Silica Supported Novel Copper (II) Thiosemicarbazone Complexes as Selective and Reusable Catalysts for Oxidation of Alcohols Using H2O2 (چکیده)
5 - عاملیت و ساختار در اندیشه میشل فوکو (چکیده)
6 - بررسی رضامندی شغلی کارکنان شرکت گاز (چکیده)
7 - Pharmaceutical Nickel(II) Chelation Properties of 3-Hydroxyflaven, Deferiprone and Maltol Metal Chelators: A Density Functional Study (چکیده)
8 - نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان (چکیده)
9 - نقش تعدیل‌کننده جهت‌گیری مذهبی اسلامی در رابطه مسئولیت‌پذیری چند‌بعدی‌‌ با ‌شادکامی دینی متأهلین (چکیده)
10 - آثار فرسایش زیستی و قشرسازی بر روی فسیل نرم‌تنان: مطالعه موردی از سازند چهل‌کمان در برش شیخ، باختر حوضه رسوبی کپه‌داغ (چکیده)
11 - مرجان‌های پرمین عضو باغ‌ونگ سازند جمال در شمال طبس، جایگاه چینه شناختی و زیست جغرافیای دیرینه (چکیده)
12 - Investigation of EEG changes during exposure to extremelylow-frequency magnetic field to conduct brain signals (چکیده)
13 - چینه نگاری زیستی, ریز رخساره ها, محیط رسوبی و دیرینه- بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران (چکیده)
14 - Gender Differences on Personality characteristics and Life Satisfaction (چکیده)
15 - Comparative Evaluation of Personality traits among Isfahan and Tehran Citizens (چکیده)
16 - Designing a Computerized Neuro-Cognitive Program for Early Diagnosing Children at Risk for Dyslexi (چکیده)
17 - : Comparison of Combined Treatment, and CPAP Therapy on Executive Functions of the Brain (چکیده)
18 - تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در سیکل‌های نکول اعتباری در بازار متشکل پولی کشور (چکیده)
19 - بررسی زبانشناختی استعارههای مربوط به اعضای بدن در سورهی بقره )رویکرد شناختی( (چکیده)
20 - بازیابی نشانه های جریان سیال ذهن در چکامه های ادونیس (چکیده)
21 - Variation in Insecticidal Susceptibility of Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae), and its Coccinellid Predator, Oenopia conglobata L. (Coleoptera: Coccinellidae) (چکیده)
22 - مقایسه رویکرد دل‌مشغولی و آموزه‌های اخلاقی قرآن؛ به‌کارگیری روش تأیید در تربیت اخلاقی (چکیده)
23 - نقش هدف های پیشرفت در پیش بینی هیجان های پیشرفت: اعتبارسنجی نظریه پکران (چکیده)
24 - بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی (چکیده)
25 - رابطه «عبد و ربّ» به مثابه یک راهکار تربیت اخلاقی (چکیده)
26 - شبیه سازی تصادفی بارش روزانه با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم یافته در اقلیم نیمه خشک (چکیده)
27 - Tax Avoidance and Corporate Risk: Evidence from a Market Facing Economic Sanction Country (چکیده)
28 - حذف یونهای فلزی کادمیوم و سرب از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانوحفره 48-MCM و اصلاح شده 48-MCM-2N (چکیده)
29 - Effect of Wetting Process with Presence of Matric Suction on Unsaturated Gypseous Sand Soils (چکیده)
30 - On Fuzzy Portfolio Selection Problems: A Parametric Representation Approach (چکیده)
31 - Solutions to fuzzy variational problems: necessary and sufficient conditions (چکیده)
32 - Generalized Fuzzy Euler–Lagrange equations and transversality conditions (چکیده)
33 - On Existence and Uniqueness of Solutions to the Fuzzy Dynamic Equations on Time Scales (چکیده)
34 - A necessary condition of Pontryagin type for fuzzy fractional optimal control problems (چکیده)
35 - On the existence and uniqueness of solutions for fuzzy fractional differential equations (چکیده)
36 - Stable equilibrium configuration of two bar truss by an efficient nonmonotone global Barzilai–Borwein gradient method in a fuzzy environment (چکیده)
37 - An adaptive nonmonotone global Barzilai–Borwein gradient method for unconstrained optimization (چکیده)
38 - Existence and uniqueness of solutions to the second order fuzzy dynamic equations on time scales (چکیده)
39 - A formulation of Noether’s theorem for fuzzy problems of the calculus of variations (چکیده)
40 - On the nonmonotonicity degree of nonmonotone line searches (چکیده)
41 - A necessary condition of Pontryagin type for fuzzy control systems (چکیده)
42 - Optimal control of viscous Burgers equation via an adaptive nonmonotone Barzilai–Borwein gradient method (چکیده)
43 - Optimality conditions for optimal control under parametric representation of interval uncertainty (چکیده)
44 - Lattice Boltzmann simulation of nanofluid natural convection heat transfer in a channel with a sinusoidal obstacle (چکیده)
45 - A nonmonotone line search for the LBFGS method in parabolic optimal control problems (چکیده)
46 - Fuzzy Taylor formula: An approach via fuzzification of the derivative and integral operators (چکیده)
47 - Enhancement of heat transfer of nanofluids in the presence of sinusoidal side obstacles between two parallel plates through the lattice Boltzmann method (چکیده)
48 - An adaptive semismooth Newton method for approximately solving control-constrained elliptic optimal control problems (چکیده)
49 - An Efficient Nonmonotone Method for State-Constrained Elliptic Optimal Control Problems (چکیده)
50 - تاثیر کودهای زیستی، عناصر ریزمغذی و کودهای شیمیایی بر عملکرد و عناصر موجود در گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) در شرایط تنش خشکی (چکیده)

 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 840
 •  
 • 841
 •  
 • 842
 •  
 • »