بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


موارد یافت شده: 20

1 - Neighbor Based Topology Control Protocol for Prolonging the Lifetime of Ad Hoc Networks (چکیده)
2 - طراحی و بهینه سازی یک نقویت کننده گسترده CMOS با در نظر گرفتن عناصر پارازیتیک بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (چکیده)
3 - الگوریتمی جدید جهت ایجاد هماهنگی بین SVC و ULTC (چکیده)
4 - پخش بار بهینه احتمالی در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن متغیرهای وابسته (چکیده)
5 - معرفی روشی ارزش محور مبتنی بر آنالیز ریسک برای ارزیابی شاخص انتقال توان (چکیده)
6 - ترازش حوزه زمانی برای سیستمهای OFDM متغیر با زمان بر اساس بیشینه کردن SINR (چکیده)
7 - الگوریتم تخصیص توان در شبکه های MIMO Ad-Hoc همیار با ساختارNon-Regenerative مبتنی برالگوریتم ژنتیک (چکیده)
8 - تعیین موقعیت کاربر مخابرات سیار سلولی در محیط شهری با استفاده از تکنیک تلفیق داده‌ها و تشخیص الگوی هوشمند (چکیده)
9 - پرتوسازی در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA با استفاده از SVD گروهی (چکیده)
10 - یک روش مبتنی بر باز مقدار دهی به جامعه جواب در الگوریتم های تکاملی کوانتوم برای افزایش تنوع در جامعه جواب (چکیده)
11 - به کارگیری محاسبات نرم در مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرآیند جوشکاری رباتیک (چکیده)
12 - بررسی پارامترهای الگوریتم ANTNET (چکیده)
13 - Fuzzy Surrogates in Fitness Function Approximation for (چکیده)
14 - A Novel Technique for Finding the 3Degree of Freedom Orientation by an Ultrasound Tracker (چکیده)
15 - شناسایی امضای دستنویس ایستا با استفاده از موجک Gabor (چکیده)
16 - شناسایی علائم ایستای دستبا استفاده از ویژگیهای مبتنی بر نمایش (چکیده)
17 - فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با ادوات FACTS موازی (چکیده)
18 - شبیه سازی سیستم AGC دو ناحیه ای در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از تخمینگر حالت (چکیده)
19 - افزایش گاف کامل در ساختارهای کریستال فوتونی تیغه ای (چکیده)
20 - کاربرد آلگوریتم معماری سلسله مراتبی برای پیش بینی قیمت برق در میان مدت (چکیده)