بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: انرژی خورشیدی


موارد یافت شده: 16

1 - ارزیابی فضایی پتانسیل نصب صفحات خورشیدی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره نمونة موردی بخشی از ناحیة 2 منطقة 8 کلان شهر مشهد (چکیده)
2 - تعیین اندازه منابع انرژی ایستگاه‏ شارژ خوردو الکتریکی با توجه به فاکتورهای اقتصادی (چکیده)
3 - تعیین زوایای بهینه آرایه های خوشیدی برای دریافت بیشترین انرژی -مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد- (چکیده)
4 - بررسی دقت نرم افزار PVSOL در تخمین میزان تولید انرژی خورشیدی با استفاده از داده های عملی (چکیده)
5 - ساخت و ارزیابی سامانه شبیه ساز خورشیدی برای بررسی آزمایشگاهی دودکش خورشیدی (چکیده)
6 - بهینه سازی منابع تامین انرژی در ایستگاه شارژ خودرو الکتریکی (چکیده)
7 - آیا انرژی خورشیدی می تواند جایگزین انرژیهای فسیلی شود؟ فرصتها و چالشها (چکیده)
8 - بررسی عملکرد آب شیرین کن خوزشیدی فعال ترموسیفون لوله خلاء (چکیده)
9 - مروری بر مقالات انجام شده بر روی کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت (چکیده)
10 - انرژی خورشیدی، فرصت ها و چالش ها (چکیده)
11 - بررسی میزان جمع آوری انرژی خورشیدی فلزات مختلف در ناحیه فرکانسی فروسرخ به وسیله نانوآنتن ها (چکیده)
12 - ارزیابی جنبه های اقتصادی انرژی های نو (چکیده)
13 - ساخت سطوح جاذب با پوشش های نانومتری انتخابی طیفی راندمان بالا در کلکتورهای خورشیدی (چکیده)
14 - تعیین دقیق ماکزیمم ساعات آفتابی برای آرایش های مختلف پنل های خورشیدی به کمک یک آرایش خاص پنل (چکیده)
15 - طراحی و ساخت تبخیر کننده ی خورشیدی همراه با آیینه های متمرکز کننده ی نور (چکیده)
16 - بررسی عملکرد حرارتی به همراه روش های ساخت سطوح جاذب در کلکتورهای خورشیدی (چکیده)